BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nieuw in ArcGIS Content

Lees meer over de vector basiskaart en de BGT-webservice.

Tilburg wil meer samenwerking

Organisaties werken steeds meer samen in de keten.