Programma

Het programma van het Assetmanagement Evenement is als volgt:

12.45 - 13.00 uur  Inloop

13.00 - 13.45 uur GIS en assetmanagement – Bas Bijtelaar en Frank de Zoeten, Esri Nederland


Begrijpen wat er gebeurt door ruimtelijke patronen te ontdekken, dat is de kracht van GIS. Bas Bijtelaar, business manager en Frank de Zoeten, business developer gaan in op de vraag hoe eigenaren en beheerders van wegen, riolen, bruggen, tunnels, vaarwegen en andere assets kunnen profiteren van GIS. GIS ondersteunt bij afgewogen beleidsvorming, plannen van maatregelen, data op orde brengen, werkvoorbereiding, uitvoering, monitoring en inspecties, samenwerken in de keten en communicatie en verantwoording. 


Bas Bijtelaar en Frank de Zoeten illustreren aan de hand van voorbeelden  de mogelijkheden van GIS voor asseteigenaren, assetmanagers en de uitvoerders en aannemers de verschillende werkprocessen.


13.45 - 14.15 uur Inspecties assets en Mutatievolgsysteem met Collector App ondersteunt de 

werkprocessen en verbetert data kwaliteit – José de la Cotera, gemeente Arnhem


De gemeente Arnhem gebruikt de Collector app o.a. voor inspecties van verschillende assets in de openbare ruimte. Zij kunnen eenvoudig de verschillende assets zien die naderend onderhoud nodig hebben. Op deze manier kunnen onder andere reparaties tijdig gepland worden. Daarnaast gebruiken de toezichthouders in het veld de Collector app met actuele beheerkaarten voor het doorgeven van mutaties van de verschillende assets. De mutaties worden op kantoor behandeld en verwerkt in zowel BGT als de beheerkaarten. Op deze manier blijven de beheergegevens actueel en kunnen er goede bestekken richting aannemers gemaakt worden.

José de la Cotera zal toelichten hoe de inspectie van speeltoestellen is uitgevoerd en hoe de benodigde onderhoudswerkzaamheden zijn gepland. Daarnaast zal hij laten zien hoe het Mutatievolgsysteem voor groen- en speelvoorzieningen is georganiseerd.

14.15 - 14.45 uur Asset Analytics optimaliseert beheer Railinfrastructuur – Maarten Zanen, Arcadis Rail:


Goed assetmanagement valt of staat bij de juiste uitvoeringsbeslissingen op het gebied van kosten, risico’s en prestaties. Accurate informatie over de assets is daarom essentieel voor bijvoorbeeld spooraannemers. Maar welke data maakt het verschil? In de railinfrastructuur genereert men net als in veel andere branches steeds meer informatie. Deze komt vaak uit historische asset gebruiksdata en sensoren. Spooraannemers staan voor de uitdaging om inzicht te verkrijgen uit die data. Geoefende toepassing van Data Analytics door middel van ArcGIS, kan hier onderliggende patronen laten zien en helpen storingen te voorspellen. 


Maarten Zanen zal toelichten wat Asset Analytics is en hoe hiermee voor de onderhoudsaannemer Asset Rail het onderhoud aan de wissels geoptimaliseerd kon worden. 


14.45 - 15.00 uur Pauze

15.00 - 15.45 uur Een assetregister, het hart van beheer – Paul Tulp, Regiotram Utrecht


Als beheerder is kennis van de staat van de assets een keiharde eis. ArcGIS helpt bij het continu in beeld hebben van de staat van de assets, als registratie van inspecties volgens de NEN 2767-4 methodiek en voor het bepalen van korte en lange termijn keuzen in regulier onderhoud (op basis van onderhoudsconcepten), correctieve maatregelen, en vervangingen (programmering).

Paul Tulp zal een toelichting geven over het gebruik van een assetregister binnen de Regiotram.

15.45 - 16.00 uur Samenvatting van de dag

16.00 uur Borrel en netwerkmoment

 

CONTACT


Voor vragen over het assetmanagement evenement kunt u terecht bij Ilona Leuvenkamp, eventmanager

Neem contact op met haar via of telefoon: 010-2170700