Programma

Het programma van het Assetmanagement Event is als volgt:

12.45 - 13.00 uur  Inloop

13.00 - 13.15 uur Welkom – Frank de Zoeten (Esri Nederland)

13.15 - 13.45 uur Movares visie vanuit Systeem Integratie op het verhogen van datakwaliteit assets - Aydemir Çetin (Movares Nederland)

In assetmanagement speelt de informatievoorziening een essentiële rol bij het aansturen en uitvoeren van processen. Het biedt daarnaast de basis om goed te kunnen samenwerken in de keten. Het is daarbij nodig dat de data op orde is. Een manier om datakwaliteit van assets te verhogen is door verschillende databronnen met elkaar te integreren. Movares doet dat vanuit een visie gestoeld op Systeem Integratie. Hoe dat eruit ziet kunt u op 10 mei zelf ervaren!


13.45 - 14.15 uur Datakwaliteit van BGT en beheerinformatie – Barend Sneller (Esri Nederland)

In het kader van informatie gestuurd werken is de onderliggende informatie dus direct van invloed op de beslissingen. Zeker als het gaat om beslissingen over de lange termijn, zoals bij asset management, willen meer controle hebben over de onderliggende kwaliteit van gegevens. GIS is goed in het combineren van gegevens en daarmee inzicht krijgen in datakwaliteit. Barend Sneller zal aan de hand van tools zoals Insights en Data Reviewer in ArcGIS laten zien wat hier van de mogelijkheden zijn.


14.15 - 14.30 uur Pauze

14.30 - 15.00 uur GIS leidt tot meer efficiency en betere kwaliteit bij gemeentelijk assetmanagement - Wouter Könst (BAM Infraconsult bv)

Bij assetmanagement speelt informatie en de kwaliteit ervan een belangrijke rol. Er worden veel gegevens ingewonnen. Door verschillende medewerkers met verschillende taken en ieder met een eigen informatiebehoefte. En juist daar besteed BAM, met behulp van GIS, veel aandacht aan. GIS-applicaties worden ingericht op basis van de informatiebehoefte van de medewerker wat leidt tot efficiëntie. Daarnaast werkt iedereen vanuit dezelfde bron wat de kwaliteit verhoogd.


15.00 - 15.30 uur Geo-apps bij onderhoud van provinciale wegen in Gelderland - Philip Struijk en John Havekes (Provincie Gelderland)

Ervaringen met het stroomlijnen van informatievoorziening voor wegonderhoud bij provincie Gelderland. John Havekes en Philip Struijk vertellen hoe maatwerk informatieproducten bijdragen aan de samenwerking en wat de effecten zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen.


15.30 - 16.00 uur Samenvatting van de middag - Frank de Zoeten (Esri Nederland)

16.00 - 16.30 uur Borrel en netwerkmoment

 

CONTACT


Voor vragen over het Assetmanagement Event kunt u terecht bij Ilona Leuvenkamp, eventmanager

Neem contact op met haar via of telefoon: 010-2170700