Esri GIS Conferentie
19 en 20 september, 2018 | Rotterdam

Call for papers Esri GIS Conferentie 2018


Tijdens het middagprogramma van de Esri GIS Conferentie laten we u graag aan het woord. U kunt uw (praktijk)ervaringen delen met de conferentiebezoekers. Op deze manier kunt u vakgenoten inspireren en enthousiasmeren!

 

Voorstel insturen


De deadline voor het insturen van voorstellen is uiterlijk maandag 16 april 2018.  

Thema's

Er zijn zeven verschillende thema’s vastgesteld voor het middagprogramma: assetmanagement, smart communities, omgevingswet, analytics, informatiegestuurd werken, netbeheerder van de toekomst en digitale transformatie. Uw presentatievoorstel moet aansluiten bij één van de thema's. Lees meer over de thema's

Voorwaarden presentatievoorstel

Op basis van onderstaande voorwaarden nodigen we u graag uit een voorstel in te sturen. Wat verwachten wij van u:

 • Uw presentatievoorstel sluit aan bij één van de bovengenoemde thema's.
 • Uw presentatievoorstel is gebaseerd op een presentatie van maximaal 30 minuten (incl. discussie en vragen/antwoorden na afloop van uw presentatie).
 • Een concrete gebruikerservaring, beschreven op basis van onderstaande punten:
  • Omschrijving probleem/project.
  • Oplossing beschrijven. Wat is het raakvlak met het ArcGIS-platform (met welke onderdelen van het platform en wordt het portaal gebruikt)?
  • Resultaatomschrijving: wat heeft het kwalitatief en/of kwantitatief opgeleverd.
  • Beschrijven waarom het interessant is voor de deelnemers van de Esri GIS Conferentie (wat kunnen ze er van leren?).
 • Niet gericht zijn op promotie van eigen producten en/of diensten.
 • Actueel zijn en geen herhaling van eerdere presentaties.
 • De presentatie moet gezamenlijk met de klant/gebruiker gegeven worden. Let op: de klant/gebruiker moet akkoord en beschikbaar zijn om de presentatie te geven op woensdag 19 en/of donderdag 20 september.
 • De deadline voor het insturen van uw presentatievoorstel is maandag 16 april 2018. Let op: wanneer uw presentatie wordt opgenomen in het programma worden de titel, de tekst en de biografie gebruikt op de website en in de app.


Beoordeling

De invulling van het middagprogramma wordt bepaald door de programmacommissie van de Esri GIS Conferentie op basis van de ingezonden presentatievoorstellen. Ter voorbereiding van uw presentatie zal een medewerker van Esri Nederland contact met u opnemen om uw ideeën over de presentatie verder te bespreken en een afspraak te maken om de presentatie door te nemen. Wij krijgen elk jaar veel voorstellen binnen van enthousiaste gebruikers. Helaas kunnen wij niet alle ingezonden presentatievoorstellen in het programma opnemen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 berichten wij u of uw voorstel is opgenomen in het programma. Wordt uw presentatievoorstel opgenomen in het programma? Houdt u dan alvast rekening met het volgende:

 • Uw presentatie mag maximaal 30 minuten duren (incl. discussie en vragen/antwoorden na afloop van uw presentatie).
 • Als de klant/gebruiker geen akkoord heeft gegeven voor vrijdag 1 juni 2018 behouden wij het recht voor om uw presentatie uit het programma te halen en te vervangen door een andere presentatie.
 • De kwaliteit van de presentaties vormt een belangrijk speerpunt voor de Esri GIS Conferentie. Daarom organiseren wij op dinsdag 28 augustus 2018 voor alle sprekers de jaarlijkse sprekersdag. Alle sprekers zijn welkom, maar van nieuwe sprekers op de Esri GIS Conferentie verwachten wij aanwezigheid tijdens deze dag.
 • Definitieve PowerPoint-presentaties moeten uiterlijk woensdag 5 september 2018 opgestuurd worden naar gisconferentie@esri.nl ter beoordeling.
 • Uw PowerPoint-presentatie wordt na afloop van de conferentie in een pdf-bestand online beschikbaar gesteld voor de deelnemers. Is dit een bezwaar, dan kunt u dit uiterlijk woensdag 5 september 2018 aan ons doorgeven via gisconferentie@esri.nl.
 • Esri Nederland behoudt zich het recht voor om de titel, beschrijving (in overleg) te wijzigen. 


Heeft u vragen? Neem dan contact op via gisconferentie@esri.nl of 010 - 217 07 00.