Esri GIS Conferentie
20 en 21 september, 2017 | Rotterdam

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van het volledige programma van de Esri GIS Conferentie op woensdag 20 september en donderdag 21 september 2017.

woensdag 20 september 2017

08.30 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 - 12.30 uur Plenair  
Plenair programma Esri GIS conferentie 

12.30 - 14.00 uur Lunch en beurs
14.00 - 14.45 uur assetmanagement
14.00 - 14.20 uur: Aanvragen voor wateraansluitingen real-time verwerken (evides waterbedrijf en tensing gis consultancy)
14.25 - 14.45 uur: slim registreren van onderhoud (waterschap drents overijsselse delta)

ketensamenwerking 
14.00 - 14.20 uur: het projectportaal van waterschap drents overijsselse delta (mug ingenieursbureau en waterschap drents overijsselse delta)
14.25 - 14.45 uur: clashdetectie: voorkomen van clashes in tijd en ruimte (bam infra nederland)

leefomgeving
14.00 - 14.20 uur: beter inzicht in milieueffecten met digitale mer (royal haskoningdhv en ministerie van infrastructuur en milieu)
14.25 - 14.45 uur: de lucht in met rijkswaterstaat (sweco en rijkswaterstaat)

arcgis-platform
14.00 - 14.45 uur: 3D door het arcgis-platform (esri nederland)
 
arcgis-platform
14.00 - 14.45 uur: Arcgis online: what's new en road ahead (esri nederland)

expert round table 
14.00 - 14.45 uur: Informatiegestuurd werken 

14.45 - 15.15 uur pauze en beurs

15.15 - 16.00 uur assetmanagement
15.15 - 15.35 uur: mobiel veldwerk in grote projecten (Gemeente rotterdam)
15.40 - 16.00 uur: cyclorama's integreren in portaal en apps (cyclomedia en evides waterbedrijf)

ketensamenwerking 
15.15 - 15.35 uur: actuele beheergegevens met arcgis online (gemeente goirle en btl advies)
15.40 - 16.00 uur: meer dan meldingen: hoe informatie delen helpt (gemeente hellevoetsluis)

smart communities 
15.15 - 15.35 uur: hoe gaan we van het aardgas af? arcgis pro geeft inzicht (over morgen en gemeente wijchen)
15.40 - 16.00 uur: via klimaatadaptatie en gastvrijheid naar smartzwolle (gemeente zwolle) 

arcgis-platform
15.15 - 16.00 uur: Aan de slag met Arcgis pro (esri nederland)

arcgis-platform
15.15 - 16.00 uur: arcgis content: what's new en road ahead (esri nederland)

expert round table
15.15 - 16.00 uur: omgevingswet (capgemini en esri nederland) 

16.00 - 16.15 uur pauze en beurs

16.15 - 17.00 uur assetmanagement
16.15 - 16.35 uur: assetmanagement naar een hoger niveau brengen (bam infra nederland)
16.40 - 17.00 uur: Ontsluiten van assetinformatie met behulp van geocortex essentials (pidpa en tensing)

ketensamenwerking
16.15 - 16.35 uur: stroomlijnen van aanvragen van bronneringen met survey123 (waterschap vechtstromen)
16.40 - 17.00 uur: netcentrische incidentbestrijding op het spoor (Prorail)

smart communities
16.15 - 16.35 uur: dynamisch 3D-model: smart samenwerken (gemeente den haag)
16.40 - 17.00 uur: De digitale burger (haagse hogeschool) 

arcgis-platform
16.15 - 17.00 uur: storymaps: best practices en tips (esri nederland)

arcgis-platform
16.15 - 17.00 uur: arcgis-apps: what's new en road ahead (esri nederland)

17.00 - 18.00 uur BORREL


donderdag 21 september 2017

08.30 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 - 12.30 uur Plenair  
Plenair programma Esri GIS conferentie
 

12.30 - 14.00 uur Lunch en beurs
14.00 - 14.45 uur inspiratie en innovatie
14.00 - 14.20 uur: holografisch minnertsga: innovatie in burgerparticipatie (Provincie Fryslân en ordina)
14.25 - 14.45 uur: 3d delta: de informatierotonde watercrisisbeheersing (hoogheemraadschap hollands noorderkwartier en geodan)

leefomgeving 
14.00 - 14.20 uur: data en geo-gestuurd werken voor proactieve handhaving openbare ruimte (gemeente arnhem en ynformed)
14.25 - 14.45 uur: de digitale ecoloog: snel en eenvoudig inzicht (tauw)

3d
14.00 - 14.20 uur: 3D-data als verbindende factor in de geo-informatie (kadaster)
14.25 - 14.45 uur: experiment met 3d-model voor leefomgeving, een kans voor de omgevingswet (gemeente rotterdam)

arcgis-platform
14.00 - 14.45 uur: insights for arcgis: meer inzicht in data (esri nederland)

arcgis-platform 
14.00 - 14.45 uur: van realtime data naar inzicht (esri Nederland)

expert round table 
14.00 - 14.45 uur: SUCCessen boek je samen! 

14.45 - 15.15 uur pauze en beurs

15.15 - 16.00 uur inspiratie en innovatie
15.15 - 15.35 uur: geo-informatie: haar gewicht in goud waard (gemeente den haag)
15.40 - 16.00 uur: Energietransitie: geo-analyses tonen kansen voor biogas (RVO)

leefomgeving 
15.15 - 15.35 uur: overzicht effecten klimaatverandering zuid-holland in storymap (climate adaptation services en provincie zuid-holland)
15.40 - 16.00 uur: transformatiepotentie van zakelijk vastgoed in kaart (over morgen en ontwikkelmaatschappij utrecht - omu)

assetmanagement 
15.15 - 15.35 uur: visualisatie nationale markt- en capaciteitsanalyse voor inzicht in knelpunten op wegennet (ans verkeer & ruimte en ministerie van infrastructuur en milieu)
15.40 - 16.00 uur: optimale ondersteuning van monteurs in het veld (Ideo en vitens)

arcgis-platform
15.15 - 16.00 uur: inrichting van arcgis enterprise 10.5.x (Esri nederland) 

arcgis-platform
15.15 - 16.00 uur: geoweb 5.3 en de toekomst (esri nederland) 

expert round table
15.15 - 16.00 uur: natuurorganisaties (borgman beheer advies en esri nederland)

16.00 - 16.15 uur pauze en beurs

16.15 - 17.00 uur inspiratie en innovatie 
16.15 - 16.35 uur: beter waterbeheer door het gebruiken van storymaps (kyl bv en waterschap hollands noorderkwartier)

leefomgeving
16.15 - 16.35 uur: innovatieve registratie van percelen in colombia (kadaster international)
16.40 - 17.00 uur: zonder ondergrond geen bovengrond (Lsv gbkn en geodan)

natuurorganisaties
16.15 - 16.35 uur: het GIs bij een terreinbeherende organisatie (staatsbosbeheer)
16.40 - 17.00 uur: Breng buiten naar binnen met arcgis-applicaties (landschapsbeheer groningen) 

arcgis-platform
16.15 - 17.00 uur: geoanalytics: gedistribueerde analyses van big data (esri nederland)

arcgis-platform
16.15 - 17.00 uur: veldwerk met Arcgis (esri nederland)

17.00 - 18.00 uur BORREL