Esri GIS Conferentie
20 en 21 september, 2017 | Rotterdam

arcgis-platform

Donderdag 21 september, 14.00 - 17.00 uur rotterdam hall / oscar auditorium

insights for arcgis: meer inzicht in data (14.00 - 14.45 uur)

Ernst Eijkelenboom (Esri Nederland) - Rotterdam Hall  

Met Insights for ArcGIS is op een exploratieve manier data te analyseren en te visualiseren. Dat gebeurt met kaarten, grafieken en tabellen. In deze presentatie worden de nieuwe mogelijkheden van Insights 2.0 getoond.

van realtime data naar inzicht (14.00 - 14.45 uur)

Bart Koffeman en Willem Vlot (Esri Nederland) - Oscaar Auditorium

GIS reikt verder dan werken met statische gegevens. Het ArcGIS-platform biedt vele mogelijkheden om met realtime data te werken. Deze sessie laat aan de hand van voorbeelden zien hoe bestaande sensordata kan worden verwerkt tot bruikbare informatie, om hiermee bedrijfsprocessen efficiënter te maken, inzicht te creëren en betere besluiten te nemen.

inrichting van arcgis enterprise 10.5.x (15.15 - 16.00 uur)

Boris Minnaert en Maarten Tromp (Esri Nederland) - Rotterdam Hall

Met de release ArcGIS 10.5 is een en ander veranderd in het platform. Een aantal technische componenten is nieuw en bestaande componenten worden soms anders geïnstalleerd. Tijdens deze presentatie komen aan bod: ArcGIS Enterprise, ArcGIS GeoAnalytics Server, Insights for ArcGIS, ArcGIS GeoEvent Server en ArcGIS Image Server. Deze presentatie geeft overzicht en inzicht in de technische architectuur van een 10.5.x Web GIS-implementatie. Hierbij wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre componenten samen op een virtuele machine kunnen worden geïnstalleerd. Ook wordt ingegaan op de nieuwe mogelijkheden van ArcGIS Enterprise 10.5.1.  

geoweb 5.3 en de toekomst (15.15 - 16.00 uur)

René Colijn en Marina Bösche (Esri Nederland) - Oscar Auditorium

In deze presentatie staat de gloednieuwe versie van GeoWeb, versie 5.3, centraal. Er zijn diverse nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Een nieuw onderdeel is de samenwerkingsfunctie voor bijvoorbeeld calamiteiten- of inspraaksituaties. In teams kan er live met elkaar worden gecommuniceerd, de kaart is een onlosmakelijk onderdeel in de communicatie. Ook is er aandacht voor de allernieuwste Workflow-technologie en wat dit voor de integratie in de architectuur van een Web GIS betekent.  

geoanalytics: gedistribueerde analyses van big data (16.15 - 17.00 uur)

Ernst Eijkelenboom en Erik Kuipers (Esri Nederland) - Rotterdam Hall

ArcGIS GeoAnalytics Server introduceert de zogenoemde distributed computing op vectordata en kan worden gebruikt om big data te analyseren en traditionele analyseworkflows in ArcGIS Pro te versnellen. De tools zijn zowel beschikbaar in ArcGIS Pro als in de webclients van ArcGIS Enterprise (zoals Insights for ArcGIS). Deze sessie gaat in op hoe een ArcGIS GeoAnalytics Server ingericht kan worden en welke vraagstukken ermee opgelost kunnen worden.

veldwerk met arcgis (16.15 - 17.00 uur)

Ruben Bruijning en Iris Theunisse (Esri Nederland) - Oscar Auditorium

Met Collector for ArcGIS, Survey123, Workforce en Explorer biedt het ArcGIS-platform apps om werkzaamheden in het veld te ondersteunen. Hoe deze apps elkaar versterken, wat de best practices zijn bij de implementatie en hoe de kracht van de kaart met de app Collector for ArcGIS versterkt kan worden door het gebruik van de intelligente formulieren van Survey123 komt in deze sessie aan bod.


Terug naar het programma-overzicht.