Esri GIS Conferentie
20 en 21 september, 2017 | Rotterdam

inspiratie en innovatie

Donderdag 21 september, 14.00 - 17.00 uur mees auditorium

holografisch minnertsga: innovatie in burgerparticipatie (14.00 - 14.20 uur)

Gerard Kema (Provincie Fryslân) en Guus Klaas (Ordina)

Hoe kunnen burgers beter betrokken worden bij de besluitvorming rondom aanpassingen in de openbare ruimte.

Samen met de Provincie Fryslân heeft Ordina GEO-ICT Holografisch Minnertsga gerealiseerd waarin veranderingen zichtbaar worden gemaakt middels een digitale maquette op de HoloLens. Zien is geloven. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Esri platform, diverse bestanden (CAD, AHN3, BGT) en de game-engine Unity.

3D Delta: de informatierotonde watercrisisbeheersing (14.25 - 14.45 uur)

Raymond de Landmeter (coördinator crisisbeheersing - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Cindy Teeven (data specialist - Geodan) en Kas Kroese (data specialist - Geodan)  


geo-informatie: haar gewicht in goud waard (15.15 - 15.35 uur)

Jeroen Wortel (Coördinator Functioneel Beheer WebGIS - Gemeente Den Haag)

WebGIS is al sinds 2010 het centrale punt voor het halen en gebruiken van geo-informatie binnen de gemeente Den Haag. Dit gebeurt door middel van geo-viewers en geoservices. Het uitgangspunt is altijd geweest om goed beheerde centrale datasets aan te bieden. Gaandeweg werden deze afgewisseld met ad hoc aangeleverde 'plastic tasjes data', die vervolgens door het WebGIS-team beheerd werden, of meer statische projectdata. Daardoor werd de status en kwaliteit van de aangeboden data steeds onduidelijker. Om meer onder meer grip te krijgen op de kwaliteit en het beheer van de systemen is het concept 'Goud, Zilver, Brons' ontwikkeld. Hierbij worden zowel gegevens als systemen in 3 categorieën verdeeld, met elk eigen toepassingsgebieden. Zo krijgen centraal beheerde en projectmatige geo-informatie een plek binnen WebGIS.

Energietransitie: geo-analyses tonen kansen voor biogas (15.40 - 16.00 uur)

Jeroen Baltussen (GeoICT architect - RVO)

Nederland staat voor een grote uitdaging om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kwijt te raken en CO2 neutraal energie op te wekken. Naast energieopwekking uit wind, zon en geothermie is er noodzaak voor hoogwaardige warmte voor bijvoorbeeld de keramische en papierindustrie. Biogas uit vergisting van mest en restafval is dan een van weinige CO2 neutrale oplossingen. In deze studie heeft RVO met gedetailleerde gegevens uit de landbouw en industrie een potentiestudie uitgevoerd voor biovergistingsinstallaties. Vanuit GIS gezien ook mooi project, omdat er intensief gebruikt is gemaakt van rastertechnieken, modellen en visualisatietechnieken.

beter waterbeheer door het gebruiken van storymaps (16.15 - 16.35 uur)

Job Nijman (Adviseur/Partner - KYL BV) en Mark Broos (Adviseur - Waterschap Hollands Noorderkwartier)

Deze presentatie over StoryMaps voor de watersector bestaat uit twee delen. Allereerst zal, op basis van een uitgevoerd onderzoek, inzicht gegeven worden voor welke toepassingen StoryMaps ingezet worden binnen de watersector en waar de kansen nog liggen. Daarna zal een concrete case gepresenteerd worden die ingaat op de methode van het toetsen van de sterkte van regionale waterkeringen. Met deze StoryMap wordt het hele proces van onderzoek en toetsing gevisualiseerd.

Terug naar het programma-overzicht.