Gebruik (open) data 

Donderdag 22 september, 14.00 – 14.45 uur Leeuwen Room

Squatters gespot bij verstedelijking in Kenia (14.00 - 14.20 uur)

Het GIS Competence Center van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werkt aan de ruimtelijke inpassing van een agrohub in Kenia. Een blinde vlek hierbij was de verstedelijking (urban sprawl). Door spontane, illegale woningbouw (squatters) breiden steden steeds verder uit. Zij laten zien hoe we satellietbeelden van EU Copernicus bewerkten met ArcMap om zo met zeer recente en gratis beschikbare informatie de verstedelijking relatief betrouwbaar in beeld te krijgen.

Eesge Elzinga, Specialist Geo, RVO
Eesge Elzinga is Specialist Geo bij het GIS Competence Center en opgeleid aan de Wageningen Universiteit als bosbouwkundige, met als specialisatie vegetatiekunde en Remote Sensing. Voorheen was Eesge werkzaam bij Dienst Landelijk gebied in Arnhem en bij de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie SNV in Mali en Nepal.

 

Remco Rolvink, Secretary General / Master Planner, DASUDA
Naast Nederlandse projecten met zijn eigen bureau, werkt Remco Rolvink  met het multidisciplinaire team van DASUDA aan ruimtelijke plannen in Afrika. Projecten zijn onder andere; RAIN in Kenia, waar op twee locaties Greenports worden gepland; Lagoon City in Lagos Nigeria, waar een integraal project bijdraagt aan schoner water in de lagune, woningbouw en mobiliteit over water; Kajjansi in Kampala Uganda, waar de lokale markt bij het snelwegknooppunt wordt betrokken.

Geen open data zonder passie (14.25 - 14.45 uur)

Sinds januari 2016 is er een beheerunit opendata binnen de gemeente Den Haag. Doel hiervan is het faciliteren en stimuleren van het gebruik van open data. Dit is nog een hele uitdaging binnen een grote bureaucratische organisatie. In deze presentatie vertellen we het verhaal over onze aanpak, belevenissen en avonturen op een formele en informele manier. Samen met de luisteraar willen we een visie vormen over de aanpak van de toekomst.

Antoine Gribnau, Projectleider opendata, Gemeente Den Haag
Antoine is sinds 14 jaar werkzaam bij de gemeente Den Haag. Hij is begonnen als bestandsbeheerder en daarna verder gegaan als functioneelbeheerder (Web)GIS. In 2006 is hij afgestudeerd als informatiemanager aan de Haagse Hogeschool. Sinds 2013 is hij naast functioneelbeheerder (webgis/arcgis online) ook projectleider opendata. Vanaf dit jaar is hij ook kwaliteitscoordinator bij gemeente Den Haag. Persoonlijke missie: Werken aan een transparante, participerende en leukere maatschappij door samenwerking (binnen en buiten de organisatie) met behulp van slimme informatie uitwisseling.

Isabella Tonioli, adviseur geo-informatie en coördinator Beheerunit Open Data, Gemeente Den Haag
Isabella is adviseur en geo-accountmanager binnen de afdeling “Geo-informatie & Erfpachtbedrijf”, bij de gemeente Den Haag. Vanaf Januari 2016 coördineert zij de gemeentelijk beheerunit open data, een enthousiast team die het stad en de gemeente ondersteunt op het gebied van open data, linked data en innovatieve projecten. Haar ervaring met geo-informatie is in Italië als stedenbouwkundig begonnen; haar focus ligt bij de ontwikkeling van geo-oplossingen als ondersteuning middel voor werkprocessen en multidisciplinaire samenwerking. Persoonlijke missie: de afstand tussen de mensen kleiner maken en de samenwerking faciliteren door het praten van een gezamenlijke taal en de inzetting van slimme oplossingen als open data en geo-informatie… met een stukje creativiteit!


 [Terug naar programma-overzicht]