Esri GIS Conferentie
20 en 21 september, 2017 | Rotterdam

ketensamenwerking

Woensdag 20 september, 14.00 - 17.00 uur mees auditorium

Clashdetectie: voorkomen van clashes in tijd en ruimte (14.00 - 14.20 uur)

Wouter Könst (Adviseur geo-informatie - BAM Infra Nederland) en Ferdinand Bogman (Adviseur GIS en geo-informatie - BAM Infra Nederland)

Het plannen van activiteiten met voldoende beschikbare ruimte geeft bij complexe logistieke projecten groot risico met hoge faalkosten. BAM heeft samen met Esri een tool ontwikkeld die deze activiteiten niet alleen op de kaart visualiseert maar ook helpt te analyseren of de werkzaamheden juist zijn gepland. De Clash Detectie-tool ondersteunt planners bij het maken van de juiste integrale planning.

het projectportaal van waterschap drents overijsselse delta (14.25 - 14.45 uur)

Jos Alblas (GIS-specialist - Waterschap Drents Overijsselse Delta), Roeland Lassche (Applicatiebeheerder - Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Coenraad Roerig (Adviseur - MUG Ingenieursbureau)  

Als Waterschap zorgen we voor Schoon, Veilig en Voldoende water. We analyseren onze data op knelpunten, voeren projecten uit om ze te verhelpen en communiceren daarover met de burger. Bij alles wat we doen, worden we geholpen met allerlei kaartmateriaal. Samen met MUG hebben we daarom een projectportaal ingericht zodat we de data nog beter kunnen bundelen, visualiseren en interactief kunnen maken. In deze presentatie laten we u graag zien wat we bereikt hebben.

Actuele beheergegevens met arcgis online (15.15 - 15.35 uur)

Tim Dingemans (Adviseur geo-informatie - Gemeente Goirle) en Dirk-Jan Heil (Projectleider - BTL Advies)

In 2015 heeft de gemeente Goirle een prestatiecontract gesloten met BTL voor het beheer en onderhoud van bomen. Wegens goede ervaringen met ArcGIS Online (bij beide partijen) is destijds gekozen om het databeheer op een andere manier aan te pakken. Geen uitwisseling van boomgegevens meer door exports uit databases, maar rechtstreeks registreren in de database van opdrachtgever, Live!

meer dan meldingen: hoe informatie delen helpt (15.40 - 16.00 uur)

Anne de Bruijn (Geo-coördinator - Gemeente Hellevoetsluis) 

Hoe zetten we als gemeente Hellevoetsluis ArcGIS Online in om meldingen over de openbare ruimte af te handelen. En vooral, wat levert dat op? Aan de hand van het doorlopen en nog door te lopen traject deelt de gemeente wat ze geleerd heeft. Wat heb je nodig voor het inrichten van digitaal afhandelen van meldingen? Waar moet je op letten? Wat viel er mee en wat tegen? Een verhelderend verhaal voor iedereen die een vergelijkbaar traject wil opzetten of daar mee bezig is.

stroomlijnen van aanvragen van bronneringen met survey123 (16.15 - 16.35 uur)

Johan Reefman (Adviseur geo-informatie - Waterschap Vechtstromen)

Bedrijven die grondwater onttrekken ten behoeve van bronneringen moeten dit melden of hier een vergunning voor aanvragen. En moet het waterschap elke aanvraag beoordelen? Of is dit slim te regelen door op basis van de juiste vragen een schifting te maken? Is dit op een kaart inzichtelijk te maken? Kunnen we onze handhavers al vroegtijdig informeren? Vragen die beantwoord zijn met een combinatie van apps van het ArcGIS-platform.

netcentrische incidentbestrijding op het spoor (16.40 - 17.00 uur)

Robert de Bruin (projectmanager SpoorWeb - ProRail)

ProRail schetste een aantal jaren geleden al de ontwikkeling van SpoorWeb op de Esri GIS Conferentie: hét informatie, communicatie- en samenwerkingsplatform tussen ProRail, vervoerders en hulpdiensten voor de operationele sturing op afwijkingen in de treindienst. Sinds dit jaar is dit systeem landelijk in gebruik genomen. GIS-functies, zoals locatie-intelligentie bieden een belangrijke meerwaarde. In deze presentatie geven we een blik achter de schermen!

Terug naar het programma-overzicht.