Thema's middagprogramma

Woensdag 23, 13.45 - 16:45 en donderdag 24 september, 14.00 – 17.00 uur Verschillende zalen; zie het programmaboekje of de app

Het middagprogramma van de Esri GIS Conferentie is onderverdeeld in diverse thema's. Hieronder vindt u het overzicht van de thema's, inclusief een beknopte beschrijving en een verwijzing naar meer informatie over de presentaties. 

Woensdag 23 september

Geografische analyse voor gemeentelijk beleid

Locatie doet ertoe, en zeker voor gemeenten. Steeds vaker worden ruimtelijke aspecten meegewogen in besluitvorming. Binnen dit thema staan actuele beleidsthema’s centraal. Hoe kan een geografische visualisatie en een analyse van gegevens extra inzicht in de thema’s opleveren? Hiermee is het mogelijk om investeringen te sturen en heel gericht de juiste maatregelen te nemen op die plaatsen in de gemeente die het meeste effect hebben. Met de juiste kaarten in handen doen gemeenten meer met minder geld. Lees meer. 

Mobiel werken

Voor medewerkers die (veel) onderweg zijn, is de juiste en actuele informatie in handen krijgen cruciaal voor het efficiënt uitvoeren van hun taken. Dat geldt voor de voorbereiding: handhavers, inspecteurs, kantoniers en boswachters kunnen beter bepalen waar ze wel of niet naartoe moeten gaan. Tijdens het werk ‘in het veld’ beschikken ze over de juiste gegevens om hun taken uit te voeren. Lees meer.

Asset management (1)

Elke beheerder van de openbare ruimte wil dat haar assets worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: auto’s rijden op de weg en burgers recreëren in een park. Het beheer en onderhoud van de assets in de openbare ruimte wordt asset management genoemd. In dit werk heeft een GIS een cruciale rol. Lees meer.

Kaart in handen van uw…

Wie geeft u de kaart in handen? Binnen dit thema leggen organisaties uit aan wie zij de kaart in handen hebben gegeven en hoe ze dat gedaan hebben. Dat kan gaan om iemand van de eigen organisatie of daarbuiten: van een wethouder die tijdens de raadsvergadering de boodschap versterkt met een kaart, tot een brandweerman die onderweg naar een oproep in de wagen kijkt naar de huidige situatie. Lees meer.

Inspiratie & Innovatie

Tijdens de Inspiratie- en Innovatiesessie staan korte, maar krachtige, inspirerende en innovatieve presentaties centraal. Diverse organisaties delen een bijzonder verhaal, idee of oplossing rondom ‘geo’ en ‘locatie’. Wegens groot succes is dit jaar deze sessie weer onderdeel van het middagprogramma en ook weer vertegenwoordigd in het innovatiepaviljoen op de beursvloer. Lees meer.

Technisch – Aan de slag met apps

Binnen dit thema komen de verschillende apps behorende bij het ArcGIS-platform aan bod. Waar kunt u ze voor gebruiken en hoe kunt u er direct mee aan de slag gaan? Met behulp van demonstraties zal dit toegelicht worden. Lees meer.

Technisch – ArcGIS-applicaties, specifieke toepassingen voor de Nederlandse markt

In dit thema komen applicaties zoals GeoWeb, GeoBGT en GEONIS aan bod, die zijn toegespitst op het gebruik in de Nederlandse markt. Met behulp van demonstraties zullen de toepassingen van deze producten in uw werkprocessen worden toegelicht. Lees meer.

Donderdag 24 september

Leefomgeving

Bij veranderingen in de ruimtelijke omgeving gebruiken we informatie over onder meer lucht, geluid, bodem, veiligheid, natuur en bouwen. Binnen dit thema draait het om de vraag: hoe kunnen we al deze gegevens sneller en slimmer combineren en kaarten maken die direct inzicht geven? Een GIS kan helpen om de doelen van de Omgevingswet en Laan voor de Leefomgeving in de praktijk te realiseren. Lees meer.

Asset management (2)

Elke eigenaar of operator van infrastructuur wil dat de assets worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: dat er auto’s kunnen rijden op de weg en schepen kunnen aanmeren bij een kade. Om dit mogelijk te maken wordt ‘asset life cycle management’ toegepast: een set aan gecoördineerde activiteiten. In alle fasen - van planstudie tot beheer en onderhoud - wordt veelvuldig gebruik gemaakt van geo. Er is nog veel ruimte om te innoveren; wat zorgt voor een beter beheer van de infrastructuur? Lees meer.

Informatiegestuurd werken

In steeds meer organisaties staat het beschikken over actuele en actiegerichte informatie centraal.  Bijvoorbeeld bij handhaving, veiligheid of de informatiegestuurde overheid. Op bewuste beslismomenten wordt gebruik gemaakt van alle relevante informatie, die vanuit verschillende bronnen bij elkaar wordt gebracht en geanalyseerd. Geografische informatie brengt daarbij de samenhang tussen de verschillende databronnen. Lees meer.

Open data en andere content in uw bedrijfsprocessen

De kracht van geo-informatie wordt steeds vaker ingezet in andere domeinen dan het geo-domein. In het ArcGIS-platform is een rijke schat aan open data en andere content beschikbaar. Deze content is meteen te gebruiken als basis voor kaarten van organisaties. Deze informatieproducten worden inmiddels breed ingezet. Lees meer.

Expert Round Table

Tijdens de Expert Round Tables wordt er vanuit verschillende invalshoeken door experts in drie verschillende sessies kort gepresenteerd over thema’s zoals 'Geo-informatie & Journalistiek', 'Smart communities' en de vraag: Hoe kunnen hulpdiensten de kracht van GIS nog beter benutten? Daarna volgt een discussie, waaraan de deelnemers aan de sessie actief zullen meedoen. Uw vragen aan de experts zijn vooraf al welkom via . Lees meer.

Technisch – Content en informatieproducten

Content is de brandstof voor ArcGIS. ArcGIS-gebruikers hebben eenvoudig toegang tot datasets en direct te gebruiken services, zoals basiskaarten, lokale bekendmakingen en demografische gegevens. In dit thema laten de sprekers zien welke content beschikbaar is en hoe u het kunt gebruiken in infomatieproducten. Lees meer.

Technisch – ArcGIS-platform

In dit thema komen de nieuwe ontwikkelingen in het ArcGIS-platform naar voren. Zo zal ArcGIS Pro, de nieuwe desktop-tool gedemonstreerd worden en wordt de ontwikkeling van 3D in het hele platform verder toegelicht. Ook realtime-data wordt steeds belangrijker en kan met GeoEvent extension for ArcGIS in het ArcGIS-platform gebruikt worden. Lees meer.