Esri GIS Tech
Dinsdag 10 april 2018 | Rotterdam

Voorwaarden


1. Algemeen

Deelnemers van onderstaande organisaties, werkend met GIS-technologie van Esri, kunnen kosteloos deelnemen aan de Esri GIS Tech:

  • Met een onderhoudscontract
  • Een abonnement op een Esri-product
  • Lid zijn van de AGGN
  • ZZP’ers in het bezit van een EDN-licentie
Voor overige deelnemers zijn de deelnamekosten € 545,- per persoon excl. BTW (€ 659,45 incl. BTW)
Voor de voorwaarden met betrekking tot deelname van studenten, zie artikel 3 van deze voorwaarden.

2. Inschrijven

Het inschrijven voor deelname aan de Esri GIS Tech is mogelijk via het online inschrijfformulier op de website van het evenement. Na het voltooien van dit formulier bent u geregistreerd als deelnemer aan het evenement en bent u akkoord gegaan met de voorwaarden op deze pagina. Indien van toepassing, gaat u ook akkoord met de op deze pagina genoemde betalingsvoorwaarden. De organisatie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen. 

3. Studenten

Studenten kunnen kosteloos deelnemen aan de Esri GIS Tech op de volgende voorwaarden:

  • Student zit in het 3e of 4e jaar van zijn/haar studie
  • De opleiding (hogeschool of universiteit) heeft een onderhoudscontract met Esri
  • Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor studenten. De organisatie kan bepalen dat een inschrijving van een student niet in behandeling zal worden genomen.  

4. Beeldmateriaal

Op de Esri GIS Tech worden (video)beelden gemaakt die later kunnen worden gebruikt in publicaties of andere uitingen van Esri Nederland of door journalistieke media. Door deelname aan het evenement gaat u hiermee akkoord.

5. Facturatie

Facturatie van eventuele deelnamekosten is in één termijn. Namelijk, 100 procent van het deelnamebedrag binnen 14 dagen na datering van de factuur. Deze facturatie vindt één maand voor aanvang van de Esri GIS Tech plaats. In het geval dat de overeenkomst van deelname is gedateerd minder dan 14 dagen voor aanvang van het evenement zal het verschuldigde bedrag per omgaande, maar uiterlijk voor de eerste dag van het evenement, door de organisatie zijn ontvangen.

6. Annulering

Als een deelnemer een reeds ingediende inschrijving wil annuleren, zal er een schriftelijk verzoek bij de organisator moeten worden gedaan. Als er kosten in rekening zijn gebracht voor deelname, kan er kosteloos worden geannuleerd tot 1 week voor aanvang van de Esri GIS Tech. Dit verzoek kan gestuurd worden naar gistech@esri.nl. Een deelnemer heeft het recht in geval van annulering een plaatsvervanger te sturen. Deze plaatsvervanger moet werkzaam zijn bij het bedrijf of de organisatie van de deelnemer. Annuleren tussen 1 week voor aanvang van het evenement en de start van het evenement is niet meer mogelijk. 

7. No-show

Wanneer een deelnemer zich heeft geregistreerd houdt de organisator rekening met zijn/haar deelname en maakt hiervoor kosten. In bijzondere situaties kunt u annuleren conform artikel 6 van deze voorwaarden. In alle andere situaties behoudt de organisator zich het recht voor om € 50,- excl. BTW (€ 60,50 incl. BTW) in rekening te brengen. De helft van deze kosten worden geschonken aan een goed doel. De andere helft is ter dekking van de administratie-, catering- en locatiekosten.

8. Bijzondere bepalingen

De organisator is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genoemd, direct of indirect geleden door de deelnemer, schade door diefstal, vernieling of andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade is veroorzaakt door derden.

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de voorwaarden genoemd op deze pagina via .

Bijgewerkt: december 2017, Rotterdam