Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. X cookies accepteren

Producten

GeoBGT

De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) staat de komende jaren bij alle gemeenten hoog op de agenda. Met de BGT krijgt Nederland een landelijk dekkende, uniforme en objectgerichte basiskaart: heel Nederland gaat één kaart gebruiken.

De BGT wordt de basis voor uw geo-informatie infrastructuur en een integraal onderdeel van uw stelsel van basisregistraties.

BGT is GIS, een objectgerichte registratie. Dit betekent, dat u in de BGT de topografische elementen vastlegt als geïntegreerd geheel van geometrie, topologie, identificerende informatie en attributen. Het werken met objecten heeft grote voordelen ten opzichte van de klassieke lijngerichte grootschalige topografie.

Het product GeoBGT is gebaseerd op ArcGIS. De combinatie van ArcGIS en de GeoBGT-extensie biedt u alle functionaliteit die u nodig heeft om de BGT te creëren, te beheren, te integreren en uit te wisselen. Daarnaast beschikt u meteen over uitgebreide mogelijkheden om iets met de informatie te doen, zoals het verrichten van ruimtelijke analyses, het maken van selecties en presentaties en het delen van ruimtelijk gebonden informatie. Hierdoor gaat ook in praktische zin uw BGT vlot integraal deel uitmaken van uw informatievoorziening.

Meer informatie leest u in de flyer van GeoBGT

Met GeoBGT maakt u optimaal gebruik van de topologische mogelijkheden van ArcGIS én kunt u: 

  • De BGT beheren in de geodatabase
  • Uitwisselen met de Landelijke Voorziening
  • De consistentie borgen tussen grootschalige gegevens (synchronisatie)
  • De BGT integreren in de GIS infrastructuur en de RSGB
  • Data importeren en exporteren
  • In combinatie met GeoBasis het stelsel van Basisregistraties volledig implementeren en integreren (zie hiertoe de informatie over GeoBasis)

U heeft geen maatwerk software nodig voor de opbouw van de Grootschalige Basisregistratie Topografie (BGT). Met ArcGIS kunt u direct aan de slag. De kaarten van 
Wilt u direct aan de slag? Heeft u al ArcGIS en betaalt u onderhoud? Dan kunt u vandaag vrijblijvend het startpakket opvragen. 

Bekijk hier het BGT-startpakket (vrijblijvend)