ArcGIS Spatial Analyst

Met de extensie ArcGIS Spatial Analyst kunt u rasterbestanden aanmaken, bewerken en analyseren. De concepten van een op rasterdata georienteerd GIS komen aan de orde in deze opleiding. Daarnaast is er aandacht voor vraagstukken en geografische analyses die het beste in een rasteromgeving zijn op te lossen. Denk aan (cost)distance- en oppervlakteanalyses. U leert om te gaan met de diverse raster tools zoals die in de Spatial Analyst extensie beschikbaar zijn.

Meer informatie en inschrijven...

ArcGIS Data Interoperability

Met de extensie Data Interoperability kunt u als ArcGIS-gebruiker ruim honderd vectorformaten direct gebruiken en analyseren. Deze extensie, gemaakt in samenwerking met Safe Software, biedt daarnaast een scala aan mogelijkheden om het proces van data-import en - conversie te automatiseren. In deze training werken we met data in onder meer Intergraph MGE, AutoCAD en GML-formaat.

Meer informatie en inschrijven

ArcGIS Workflow Manager

Deze training geeft een introductie in de Workflow Manager Extensie en het belang van het managen van processen door het gebruik van zogeheten jobs, in uw organisatie. U leert hoe u de ArcGIS Workflow manager tools moet gebruiken en het systeem dusdanig kunt configureren zodat het voldoet aan vereisten binnen uw organisatie.

Meer informatie en inschrijven

ArcGIS Data Reviewer

Data wordt niet alleen in organisaties op verschillende afdelingen gebruikt, maar ook in afdeling overstijgende processen. Juist daarom is het essentieel dat datagegevens consistent en betrouwbaar zijn. ArcGIS Data Reviewer is een nuttige extensie die ervoor zorgt dat data consistent blijft en uw database niet vervuilt raakt.

Meer informatie en inschrijven

ArcGIS 3D Analyst

De extensie ArcGIS 3D Analyst biedt veel mogelijkheden voor het visualiseren en analyseren van 3D-data. De theorie achter de verschillende datamodellen in 3D Analyst wordt besproken en de analysemogelijkheden in 3D Analyst komen uitgebreid aan de orde. Ook staat de docent uitgebreid stil bij de weergavemogelijkheden en het creëren van animaties.

Ook in e-learning beschikbaar. Meer informatie en inschrijven

Analyses met vector- en rasterdata (Spatial Analyst)

Deze training behandelt verschillende modelleringstechnieken voor geografische analyses. U leert het beste proces te bepalen voor het oplossen van deze analyses. Met de extensie ArcGIS Spatial Analyst kunt u rasterbestanden aanmaken, bewerken en analyseren. De concepten van een op rasterdata geörienteerd GIS komen aan de orde in deze training.

Ook in e-learning beschikbaar. Meer informatie en inschrijven

ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Network Analyst maakt geavanceerde analyses op verkeersnetwerken mogelijk. Deze training behandelt het aanmaken van netwerk datasets, op basis van bestaande data. Met de analyse tools leert u vragen te beantwoorden als: Wat is de beste route om al mijn klanten van vandaag te kunnen bezoeken? Welke adressen bevinden zich binnen tien minuten lopen, fietsen of autorijden van mijn supermarkt? Is vanuit de huidige brandweerkazernes de hele stad binnen vijftien minuten bereikbaar?

Meer informatie en inschrijven

Workshop CityEngine

Het doel van de workshop is om bekend te geraken met CityEngine en kennis te nemen van best practices voor het maken van 3D-stadsmodellen op basis van GIS-data. Gedurende deze workshop komt in een aantal oefeningen de hele workflow van het maken, beheren, analyseren en delen van een 3D stad aan bod. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 3D Analyst-extensie voor ArcGIS for Desktop, CityEngine en ArcGIS Online.

Meer informatie en inschrijven