$name

Voorwaarden

Esri Nederland Terms of Use

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Indien u constateert dat data onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via .

Esri Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de door haar gepubliceerde en gegenereerde data aan te passen of onderdelen te verwijderen en premium apps te verbeteren zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Eveneens behoudt Esri Nederland zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden aan te passen. Voor het overige behoudt Esri Nederland zich alle rechten voor.

Voorwaarden in PDF.

Update: 27-11-2017