Voorwaarden

Esri  Nederland Webservices Terms of Use

Op het gebruik van de webservices via http://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest zijn de Esri Nederland Webservices Terms of Use van toepassing.

Gebruik van services.arcgisonline.nl in het kort

Toegestaan gebruik:

Gebruik van de Webservice met Esri-producten met inachtneming van volgende:

Onder navolgende condities:

Niet toegestaan gebruik: