$name

Voorwaarden

De voorwaarden van Esri Nederland:

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Wilt u een exemplaar per post ontvangen dan zenden wij u deze kosteloos toe. U kunt dit aanvragen via het contactformulier.

Licentievoorwaarden

Op het gebruik van de door Esri Nederland geleverde software en abonnementen zijn licentievoorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd in licentie-overeenkomsten:

Voor Esri en ArcGIS producten: Esri Inc licensing terms of use (Master Agreement, MA)
Vertaling MA ter informatie: Esri Inc licentievoorwaarden (MA Nederlandstalig)
Voor Esri Nederland producten: Esri Nederland Licentie Overeenkomst (ENLO)
Voor FME Software: FME Software License Agreement
Voor GEONIS producten: Geocom end user license agreement (EULA)
Voor Geocortex producten: Latitude Geographics License Agreement
Voor sdi.suite: Con terra Terms and Conditions of Licensing and Use

Esri Nederland levert diverse software en data van derden, waarop licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn. Voor zover deze voorwaarden niet digitaal ter beschikking zijn, sturen wij u deze ter ondertekening toe.

Voorwaarden onderhoud en abonnementen

Voorwaarden dienstverlening en opleidingen

Uitvoering dienstverlening

De uitvoering vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 

Verzetten of annuleren door de opdrachtgever

Afspraken voor dienstverlening of opleidingen kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot tien werkdagen voor afgesproken datum(s). Bij annulering of verzetten binnen tien werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen twee werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening. Bij verhindering van de deelnemer voor een opleiding is het toegestaan een vervanger te sturen.

Esri-medewerkers

De werkplekken voor bij u gedetacheerde Esri-medewerkers dienen te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor de werkplekken van uw eigen medewerkers. Bij overname van personeel is van toepassing artikel 52 van de Algemene Voorwaarden Esri Nederland.

Voorwaarden data, services en premium apps Esri Nederland

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland zijn de Esri Nederland Terms of Use van toepassing.

Proclaimers

De volgende proclaimers van Esri Nederland zijn beschikbaar:

Beleidsdocumenten

Esri Nederland stelt de volgende beleidsdocumenten online ter beschikking:

Laatst bijgewerkt: november 2017