ArcGIS for Maritime: Bathymetry

ArcGIS Pro-extensie

De waarde van uw bathymetrische gegevens verhogen.

Krijg door de ArcGIS for Maritime: Bathymetry-extensie een uitgebreid overzicht van uw bathymetrische of lodingsgegevens. Sla uw gegevens één keer op en gebruik ze zo vaak u wilt.


Make Your Data GIS-Enabled

Verrijk uw peilgegevens met GIS

Gebruik de extensie ArcGIS for Maritime: Bathymetry in combinatie met uw bathymetrische gegevens voor een betere besluitvorming over baggerwerkzaamheden en voor wetenschappelijke analyses, die u helpen bij het beantwoorden van vraagstukken in de offshore industrie of in kustgebieden en estuaria.


Manage and Reuse Your Bathymetric Data

Beheer en hergebruik uw gegevens

De ArcGIS for Maritime: Bathymetry-extensie biedt u ruimtelijke analysetools, die u de mogelijkheid geven uw gegevens te analyseren in een geografische context. Grote hoeveelheden lodingen, met bijbehorende metadata, kunt u goed beheren en eenvoudig combineren met uw GIS-omgeving. 


Work with Metadata More Easily

Werk eenvoudiger met metadata 

Bij de opslag van de lodingen kan via de ArcGIS for Maritime: Bathymetry-extensie alle relevante metadata worden toegevoegd. De metadata kan worden gebruikt tijdens het doorzoeken van de datasets en het uitvoeren van analyses.


Reduce the Cost of Data Storage

Verlaag de kosten van uw data-opslag

Met ArcGIS for Maritime: Bathymetry kunt u uw datasets eenmalig registreren en daarna overal gebruiken via het ArcGIS-platform. Met deze enkelvoudige opslag wordt dubbele opslag en bijbehorende kosten voorkomen.

Meer informatie over ArcGIS for Maritime: Bathymetry (EN)

Bekijk het hier →