Complexe vragen beantwoorden.

ArcGIS Spatial Analyst geeft uw ArcGIS Pro meer mogelijkheden door het toevoegen van een scala aan modelleer- en analysetools. Deze extensie gebruikt u voor het oplossen van complexe vragen, zoals het bepalen van een optimale locatie voor een nieuwe winkel of het plannen van een nieuw milieugebied.


Find Suitable Locations

Vind een geschikte locatie

Met een analyse kunt u uw keuze voor een locatie beter beargumenteren. De extensie ArcGIS Spatial Analyst helpt u door meerdere factoren met elkaar te vergelijken, zodat u de juiste locatie kunt vinden, ook als de factoren blijven wijzigen.


Manage Risk

Beheer uw risico’s

Om uw risico’s te beheren, is het van belang dat u weet wat de risico’s zijn. Met ArcGIS Spatial Analyst kunt u risico’s, zoals grondverzakking of overstromingen modelleren. U kunt zo het risico van een bepaald gebied in kaart brengen, zodat u tot een geschikt plan kan komen.


Visualize Patterns

Visualiseer patronen

U kunt het best voorspellen, door gebruik te maken van het meest recente verleden en de locatie. Neem bijvoorbeeld criminaliteitsincidenten, waarbij zowel fysieke als maatschappelijke aspecten met ArcGIS Spatial Analyst worden geanalyseerd om patronen in ruimte en tijd te kunnen bepalen.


Model Cost

Kostenmodel

Online shoppers weten het: het gewicht, de grootte en de afstand van een product bepalen de kosten. Afhankelijk van uw markt en factoren zoals het terrein, wachttijd of fysieke obstakels, zorgen voor kosten. ArcGIS Spatial Analyst geeft u de mogelijkheid om uw kosten te voorspellen en te analyseren voor het optimaliseren van uw activiteiten.



Meer informatie over ArcGIS Spatial Analyst (EN)

Bekijk het hier →