Direct-te-gebruiken kaarten

ArcGIS bevat een levende wereldatlas met toonaangevende kaarten over duizenden onderwerpen. Ontdek kaarten en gegevens van Esri en duizenden andere organisaties en breid ze uit met uw eigen gegevens om nieuwe kaarten en applicaties te maken.

Imagery

ArcGIS bevat gedetailleerde satellietbeelden van de wereld, die zowel de huidige staat van de planeet laten zien als de veranderingen door de jaren heen. Met deze lagen kunt u recente satellietbeelden in hoge resolutie bekijken van het grootste deel van de wereld. Er worden dagelijks satellietbeelden van de planeet in lage resolutie geüpdatet. Voor delen van de wereld die getroffen zijn door grote gebeurtenissen, zoals natuurrampen, worden bijna realtime satellietbeelden aangeboden. Met de 'intelligente lagen' kunt u de satellietbeelden opnieuw opmaken om specifieke kenmerken te benadrukken, zoals gezonde vegetatie.

Bekijk alle imagery-kaarten

Basiskaarten

ArcGIS bevat ook een set basiskaarten die als referentiekaarten voor onze wereld dienen en context geven aan uw data. Deze kaarten zijn ontwikkeld met de best beschikbare data van toonaangevende dataproviders en worden gepresenteerd in meerdere cartografische stijlen. Deze kaarten zijn ontworpen om verschillende weergaven van de wereld te benadrukken. U kunt de basiskaart kiezen die het meest geschikt is voor uw kaart of app.

Bekijk alle basiskaarten

Demografie en lifestyle

ArcGIS omvat een uitgebreide hoeveelheid demografische en lifestylekaarten van meer dan 120 landen. Het omvat recente demografische en lifestyle-informatie, zoals totale bevolking, gezinsgrootte, gezinsinkomen en meer. Het omvat tevens informatie over consumentenuitgaven van allerlei producten. Deze informatie is toegankelijk als direct-te-gebuiken kaartlagen, waaronder voor geconfigureerd pop-up-vensters die toegevoegd kunnen worden aan uw kaarten en apps.

Bekijk alle demografie- en lifestylekaarten

Grenzen en plaatsen

Mensen identificeren zichzelf over het algemeen sterk met de plaatsen waar ze wonen en werken, variërend van het land, de regio, de provincie tot de lokale buurt. Deze plaatsen worden doorgaans gedefinieerd door hun grenzen. ArcGIS omvat een set met kaartlagen die deze grenzen definiëren op basis van diverse geografische niveaus, zoals landen, administratieve regio's, postcodes enzovoort. U kunt deze grenzen en plaatslagen gebruiken om een eenvoudige geografische context te maken of om uw eigen gegevens te aggregeren en om een kaart te visualiseren.

Bekijk alle grenzen en plaatsen kaarten

Landschap

De beschikbare collectie landschapskaarten en lagen van ArcGIS omvat een groot aantal onderwerpen met betrekking tot onze natuurlijke en door de mens gemaakte omgevingen, waaronder landbouw, wild, hoogte, hydrologie en het weer. Landschapsanalyse ligt ten grondslag aan een groot deel van de ruimtelijke ordening, hoe we omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en onze relatie met het milieu. Als onderdeel van deze collectie heeft Esri de best beschikbare gegevens van veel openbare bronnen samengevoegd en de inhoud ervan weergegeven in een eenvoudig te gebruiken collectie lagen die gebruikt kan worden om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Bekijk alle landschapskaarten

See all Living Atlas Community Maps Maps

Community maps

U kunt aan verschillende kaarten een bijdrage leveren via ons Community Maps-programma om ze nuttiger te maken voor uw organisatie en anderen. Duizenden gebruikers van ArcGIS hebben de dekking en kwaliteit van onze kaarten al verbeterd door toegang te bieden tot hun kaartgegevens en satellietbeelden. Ga ook deel uitmaken van de groeiende lijst met organisaties die hun informatie bijdragen voor een levende wereldatlas van online kaarten en geografische informatie.

Bekijk alle Community maps

Vervoer

ArcGIS omvat een aantal kaarten en lagen die de systemen beschrijven die mensen gebruiken om zich te verplaatsen. Dit omvat verschillende internationale, nationale en lokale kaarten over verschillende onderwerpen van infrastructuurprojecten tot rustplekken. Sommige lagen zijn dynamisch, zoals de live World Traffic kaart die om de paar minuten wordt bijgewerkt met informatie over verkeersincidenten en files.

Bekijk alle transport kaarten

Stedelijke systemen

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en dit percentage neemt toe. Deze verstedelijking heeft een grote impact op ons leven en het vertegenwoordigt unieke uitdagingen om de stedelijke systemen te beheren. Deze collectie kaarten en lagen biedt nuttige informatie over open ruimte, snelweginritten en geluidsoverlast om steden te helpen om innovatieve oplossingen in te voeren voor de complexe problemen die zij hebben. Het omvat standaard lagen die gebruikt kunnen worden om verschillende steden en gedetailleerde stedelijke landschappen met elkaar te vergelijken, zodat dit gebruikt kan worden voor visualisatie en analyses.

Bekijk alle stedelijke systeem kaarten

Oceanen

Meer dan 70% van de aarde is bedekt met water en oceanen en zij zijn goed voor meer dan 96% van het water op onze planeet. Deze verzameling kaarten en lagen geeft nuttige informatie, zoals de waterdiepte, juridische grenzen en zeevaart, ter ondersteuning van het inzicht, analyses en de bijbehorende mariene ruimtelijke planning. Sommige van deze kaarten en lagen zijn tijdsgebonden, zoals de dagelijkse zee-oppervlaktetemperatuur, die dagelijks wordt bijgewerkt met temperatuurwijzigingen.

Bekijk alle oceanen-kaarten

Aarde-observaties

ArcGIS Online omvat een rijke collectie kaarten en lagen met aarde-observaties die de huidige omstandigheden van onze planeet beschrijven, van aardbevingen en branden tot zwaar weer en orkanen alsmede veranderingen door de jaren heen. Het bevat een aantal lagen met live feeds en frequent geüpdatete gegevens afkomstig van verschillende bronnen alsmede wetenschappelijke gegevens met informatie over onze planeet, zoals de vochtigheid van de bodem en de sneeuwdikte door de jaren heen.

Bekijk alle aarde-observatie kaarten

Historische kaarten

ArcGIS bevat een uitgebreide set historische kaarten die de wereld tonen, zoals deze decennia en zelfs eeuwen geleden was. Deze kaarten beschrijven de politieke, culturele en fysieke aspecten van onze wereld en bieden een onthullende blik op het verleden en een beter inzicht in de manier waarop onze wereld in de loop der tijd is geëvolueerd. Deze gescande rasterkaarten worden weergegeven als statische kaartlagen die afzonderlijk als een basiskaart kunnen worden bekeken of die met een huidige basiskaart kan worden weergegeven en vergeleken.

Bekijk alle historische kaarten

Map Overlay