Basisregistraties effectief gebruiken.

Wilt u effectief uw basisregistratie- en kerngegevens presenteren en gebruiken? Gebruik dan GeoBasis, een geografisch gegevensmagazijn dat u allerlei analysemogelijkheden biedt en uw interne of externe ArcGIS-infrastructuur veel ontsluitingsmogelijkheden geeft.


GeoBasis Suite

GeoBasis Suite is de implementatie van een gegevensmagazijn binnen het ArcGIS-platform. Alle basisregistraties worden er geïntegreerd met behulp van het RSGB. Het ontsluiten van deze informatie gebeurt standaard met GeoWeb. Met de GeoBasis Suite kunt u de basisregistraties binnen het ArcGIS-platform op alle devices gebruiken.


GeoBasis BRK

In GeoBasis BRK kunt u op een intuïtieve manier de BRK-gegevens van het Kadaster gebruiken in dagelijkse processen. Vanuit een kaart selecteert u snel en eenvoudig de percelen waarover u gegevens nodig hebt. Zo is in één oogopslag duidelijk welke percelen in eigendom zijn van uw organisatie. Ook ziet u op welke percelen uw organisatie bepaalde rechten heeft.


GeoBasis IMRO

GeoBasis IMRO is dé tool die u helpt om eenvoudig aan de wettelijke verplichting te voldoen. Bestemmingsplannen, structuurvisies en besluitgebieden kunnen in GeoBasis opgehaald en opgeslagen worden. Via GeoWeb kan dit gecommuniceerd worden. Daarmee is het mogelijk ruimtelijke plannen intern en extern te publiceren en te gebruiken in eigen processen. De visualisatie van plannen wordt op basis van de bekende standaarden geregeld.