Kenmerken

Gestructureerd werken met de Workflow Manager

Met de Workflow Manager is het mogelijk om mutaties procedureel correct en gestructureerd af te handelden. Elke actie in het kader van het BGT-bronhouderschap is een taak in de Workflow Manager. De beheerder wordt door het proces heen begeleid, waardoor dit structureel en correct wordt verwerkt. Bij grote bronhouders is een werkverdeling onder de muteerders mogelijk.  


Kwaliteit op alle niveaus

GeoBGT garandeert de kwaliteit op verschillende manieren. De database is IMGeo-compliant, waarbij keuze beperkt is tot geldige domeinlijsten. Correcte data kan op elk moment in het proces worden gevalideerd. Complexe relaties in het datamodel worden onderhouden door GeoBGT. Voor topologisch correct muteren zijn er Topology-tools. Consistentie in topologie wordt gecontroleerd met de Data Reviewer-extensie. Dit flexibele instrument biedt ruimte om eigen controles in te bouwen, zodat ook wordt voldaan aan de eigen kwaliteitseisen - naast die van de BGT.


Bekende componenten

GeoBGT maakt gebruik van vertrouwde componenten. Muteren van geometrie en attributen wordt met ArcGIS  Pro gedaan. Eenvoudige wijzigingen kunnen worden gedaan 
in een webbrowser, zoals GeoWeb en inventarisaties in het veld met ArcGIS Online.