Sneller werken en een hogere kwaliteit. 

Het werken met geo-informatie bestaat uit het inwinnen, beheren, analyseren, publiceren en delen. Met ArcGIS kunt u deze werkzaamheden al goed uitvoeren, maar GEONIS maakt dit nog eenvoudiger. GEONIS stelt u in staat om werkzaamheden als voor gedefinieerde workflow beschikbaar te stellen, met de intelligentie die wordt verlangd binnen een specifieke discipline. Dit zorgt voor een verhoging van de productiviteit en verbetering van de kwaliteit van de informatie. 


Assets integreren

Aanpassingen van assets in één vakgebied kunnen in GEONIS direct worden gebruikt in planningen van een ander vakgebied. Door een integrale aanpak van het beheer worden administratieve coderingen als ‘bomen in beplanting’ overbodig. GEONIS bepaalt aan de hand van informatie automatisch of een boom in beplanting of in verharding staat. Deze informatie biedt meer controle over de assets en de daarbij bijbehorende kosten, risico’s en prestaties.


Uitbreiding op het ArcGIS-platform

GEONIS is een uitbreiding op het ArcGIS-platform. De oplossing bestaat uit een gericht datamodel en specifieke functies. Het maakt van ArcGIS een informatiesysteem met ingebouwde branchekennis. Dat maakt het beheer van assets efficiënt en zorgt voor eenvoud in het werk. 


Naar eigen wens inrichten

Het is mogelijk om GEONIS naar eigen wens in te richten met een standaard datamodel wat gebaseerd is op de processen van het vakgebied. De tool daarvoor is GDN Studio
Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat GEONIS aansluit op de dagelijkse praktijk. Deze toevoegingen hebben geen invloed op het beheer. De ont­wikkeltijd en de beheerlasten zijn hierdoor laag. Een voorbeeld hiervan is GEONIS Blaeu, speciaal ingericht voor de waterschappen.