Kenmerken

GEONIS is een uitbreiding van het standaard ArcGIS-platform. Alle functies en menu’s zijn aanpasbaar. Hierdoor past GEONIS in elke organisatie en in elk vakgebied. Voor een aantal specifieke sectoren zijn vakgerichte standaard datamodellen en functies toegevoegd (Water, Riool, Gas en Elektra). Bekijk de verschillende modules… 


Legenda en themaweergaven

Met het configureren van de legenda, wisselt u in GEONIS eenvoudig de opmaak van uw totale project. Wissel bijvoorbeeld van een printbare versie naar een muteerversie en vervolgens naar een raadpleegversie. De opmaak van de aanwezige informatie verandert naar behoefte, zonder alle afzonderlijke kaartlagen aan te passen.


Projecten en projectgroepen

Uw gebruikers kunnen met projecten en projectgroepen in GEONIS snel wisselen van vakgebied of deelgebied. Andere functies, rapportages, opmaak en gegevens kunnen dan snel - in de totale context - worden opgeroepen. Informatieschermen

Alle informatieschermen van GEONIS zijn intelligent opgebouwd en bevatten alle gegevens van het betreffende object. Deze slimme informatieschermen vullen zelf ook gegevens aan. Op het moment dat bijvoorbeeld de beheergrens wijzigt, hoeft u niet alle attributen te controleren; de gegevens veranderen automatisch door de geografische ligging mee te nemen in het overzicht.


Validatietools

GEONIS bevat veel standaard controleregels om de kwaliteit en compleetheid van de gegevens te valideren en te bewaken. Ook achteraf kunt u met de validatietools nog veel controles uitvoeren en kunnen 'in batch gegevens' worden toegevoegd of gewijzigd.


Snel zoeken en informatie vinden

Om slim en snel gegevens te vinden biedt GEONIS u vele ingangen. Zoekfuncties zijn flexibel in te zetten en te configureren. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken naar bodembedekkers van minder dan 5 m².


Standaard printsjablonen en rapportages

In GEONIS zitten standaard voorgedefinieerde printsjablonen en rapporten. Op basis daarvan kunt u snel een variant maken die voldoet aan uw eigen wensen.


Netwerktracé

Alle leiding/netwerkgebaseerde modules bevatten de netwerktracé-functie. De standaard mogelijkheden die u heeft zijn de kortste route, snelste route, route met de minste weerstand, aangesloten aansluitingen ten opzichte van een hoofdstation of andersom.