Modules

GEONIS voor waterbeheer

Met GEONIS Water is alle functionaliteit voor handen om drinkwaterleidingnetwerken te beheren, onderhouden, inspecteren en visualiseren.


GEONIS voor rioolbeheer

De oplossing GEONIS Riool biedt inzicht in het riool. Elke rioolstreng heeft een onlosmakelijke relatie met bijbehorende putten. Door deze verbinding is het mogelijk ook netwerktraces uit te voeren vanaf een bepaald punt, naar een ander punt. Zo is een van de toepassingen het overzichtelijk in beeld brengen van video-inspecties van verschillende jaren, om te beoordelen welke maatregelen in het riool nodig zijn.GEONIS voor gasbeheer

Alle benodigde functionaliteit om gasnetwerken te beheren, te plannen en te berekenen zit in GEONIS Gas. De module richt zich op laag-, middel- en hogedrukgasleidingen. De grote kracht is plannen, documenteren en onderhouden van de gastoevoernetwerken. 


GEONIS voor elektrabeheer

Voor het beheer van complexe elektrische netwerken voorziet GEONIS Elektra in alle benodigdheden. Dit kunnen laag- of hoogspanningsnetwerken zijn, maar ook openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, telecommunicatie, kabeltelevisie en andere elektranetwerken.GEONIS Blaeu

GEONIS Blaeu biedt waterschappen een oplossing waar het werkproces centraal staat. Denk aan het watersysteembeheer, keringenbeheer, het beheer van de afvalwaterketen (persleidingen en rioleringsgebieden) en de schouw. Lees meer over GEONIS Blaeu.