Signaalafhandeling in ArcGIS

Integraal en efficiënt signalen afhandelen

Gemeenten krijgen vanuit allerlei hoeken signalen over het grondgebied. Het is steeds lastiger om het overzicht te bewaren. Signalen vanuit het zaaksysteem, terugmeldingen over basisregistraties, bouw gereed meldingen, besteks-meldingen, meldingen via interne e-mails en via Twitter. Door signalen op een kaart te plotten kan de afhandeling sneller en beter. Door alle signalen te integreren ontstaat beter inzicht in de status van het beheergebied. Door signalen en afhandeling op één plek te registreren is direct zicht op voortgang en doorlooptijden. Met ArcGIS is dit op elk moment, op elk device en overal beschikbaar, ook voor externe uitvoerders. Door de openheid van ArcGIS zijn signalen te integreren met alle andere systemen.


Inpirerende voorbeeldenLees meer

Op pad met... Martijn Pellegrom van de gemeente Wageningen

In dit artikel vertelt Martijn Pellegrom, geo-informatie adviseur bij de gemeente Wageningen, over signaalafhandeling. In 4 vragen deelt hij zijn ervaringen op het signaalafhandeling-systeem én geeft hij tips aan andere gemeenten. Lees meer.Een melding doen over de openbare ruimte, dat kan in Hellevoetsluis heel erg snel én eenvoudig

De gemeente Hellevoetsluis heeft jaarlijks maar liefst 1500 meldingen over de openbare ruimte te verwerken. In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeente Hellevoetsluisde meldingen verwerkt met het signaalafhandeling-systeem. Lees meer.Magazine: Samen slimmer meldingen in de leefomgeving afhandelen

In dit magazine artikel wordt beschreven hoe de gemeente Arnhem meldingen registreert, verwerkt en afhandelt met ArcGIS. Lees meer.