Een korte introductie in het concept.

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is vernieuwende technologie waarmee u informatie beter kan genereren, visualiseren, bewerken en analyseren dan u deed. Dit gebeurt op basis van de locatie. De visualisatie van een GIS is meestal een kaart.

"Het ArcGIS-platform brengt kaarten, apps, data en mensen bij elkaar om slimmere beslissingen te nemen en innovatie mogelijk te maken in uw organisatie.
Bekijk de video


Data, data, data!

Weet u niet hoe u uit alle beschikbare data het juiste moet filteren? In een GIS kunnen diverse (informatie)lagen over elkaar worden gelegd. Zo worden geografische relaties (patronen) zichtbaar, die zonder gebruik van een GIS verborgen blijven. ArcGIS helpt u om inzicht en overzicht te krijgen en geeft de mogelijkheid om dit te delen met anderen. 

De 5 bouwstenen

Een GIS moet minimaal uit 5 bouwstenen bestaan. Een GIS is pas een GIS als het goed om kan gaan met data, datamodellen, processen en metadata.

1: Geo-data

Alle denkbare geografische gegevens vallen hieronder. Onder meer: adressen, vectoren, objecten, netwerken, topologie (samenhang tussen data), terrein. 

2: Datamodellen

Hierin worden definities (betekenis), relaties (onderlinge verbanden tussen gegevens), gedrag (wat gebeurt er met object X als er iets met object Y gebeurt) van data beschreven. 

3: Procesmodellen

Hoe data van bepaalde werkprocessen in combinatie met andere data worden verwerkt.

4: Kaarten en globes

Door een kaart kunnen geografische gegevens worden gevisualiseerd. Doordat er regels zijn voor het gebruik, kan er met kaarten worden gecommuniceerd en geïnterpreteerd. 

5: Metadata

Metadata beschrijven de inhoud van de data. Oftewel: data over data.

Kennismaken met Esri?

Esri is wereldwijd marktleider in geografische informatiesystemen. Wilt u verder met ons kennismaken?
Lees of bekijk 'Het verhaal achter kaarten'

Wilt u meer weten over GIS?

We vertellen u graag meer →