Sneller en beter beslissingen nemen.

ArcGIS voor Assetmanagement integreert uw informatie over alle assets op basis van geografie. Locatie brengt informatie uit verschillende systemen bij elkaar en combineert deze met de intelligentie van het geografisch informatiesysteem ArcGIS. Hierdoor worden nieuwe verbanden en patronen visueel in kaart gebracht, kan informatie gemakkelijker gedeeld worden, en wordt informatiegestuurd werken mogelijk.

Met ArcGIS voor Assetmanagement neemt u snellere en betere beslissingen. Hierdoor bespaart u kosten, verhoogt u de prestaties en verlaagt u de risico’s – op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Lees het visiedocument over Assetmanagement 


Herken trends

Geografie levert een significante bijdrage aan het effectief uitvoeren van assetmanagement. De kracht van de kaart biedt visualisatie en aggregatie van informatie, om zo trends te kunnen herkennen. ArcGIS voor Assetmanagement is erop ingericht om samen te werken met een Enterprise Asset Management-systeem. Hiermee kunt u meer rendement halen uit uw assets. ArcGIS voor Assetmanagement komt tot uiting in vijf toepassingsgebieden: Assetregistratie, Mobiel, Inzicht, Planning & Analyse en Samenwerking & Communicatie.


Assetregistratie

U kunt de kwaliteit van uw registraties verbeteren door de locatie van assets vast te leggen. Verifieer of de assets die u in het EAM-systeem geregistreerd heeft, buiten daadwerkelijk terug zijn te vinden. U kunt de eigenschappen van assets raadplegen of wijzigen in een kaartvenster binnen uw EAM-systeem. Met het ArcGIS-platform zorgt u dat u kenmerken van een asset op basis van ruimtelijke ligging automatisch worden bepaald, zoals het rayon, wijk of ondergrond. Doordat er gewerkt wordt met objecten kunnen assets onafhankelijk van elkaar worden beheerd. Daarnaast kunt u uw medewerkers toegang geven tot de voor hen relevante informatie, ook als die niet door hun zelf beheerd wordt. Het ArcGIS-platform is een tijdbesparende aanvulling voor het registreren van de locatiegegevens van uw assets.

Planning & Analyse

Door asset-informatie en omgevingsinformatie met elkaar te combineren ontstaan patronen en verbanden die inzicht geven voor risico-analyses en beleidsbepaling. Hierdoor kunnen betere voorspellingen en oorzaak- en gevolganalyses worden gedaan, bijvoorbeeld voor de gevolgen van een regenbui in het bemalingsgebied. Ook kunt u de werkvoorbereiding verbeteren en de faalkosten verminderen door data en resultaten uit te wisselen met expertsystemen en rekenmodellen en deze visualiseren op een kaart. Zo heeft u een duidelijk beeld van de verschillende projecten die op dat moment op een locatie worden uitgevoerd.


Operationele awareness

Als assets duidelijk in kaart zijn gebracht, kunnen werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten op elkaar worden afgestemd. De informatie van de assets kan via ArcGIS voor Assetmanagement met de aannemer gedeeld worden door middel van een interactieve kaart, zodat aannemers het onderhoud kunnen inplannen en direct kunnen zien welke ander projecten er tegelijk in de buurt zijn. Medewerkers in het veld kunnen direct op de kaart gegevens bijwerken. Medewerkers op kantoor kunnen deze informatie in een dashboard terugzien of realtime informatie direct op de kaart binnen zien komen. Hierdoor ontstaat er een eenduidig beeld bij alle medewerkers. U kunt medewerkers ook offline gegevens in het veld laten bijwerken, die op kantoor weer gesynchroniseerd kunnen worden.Samenwerking & Communicatie

Met het ArcGIS-platform kunt u informatie gemakkelijk delen binnen uw organisatie, maar bijvoorbeeld ook met een aannemer, omwonenden of ketenpartners. Hierdoor wordt het omgevingsmanagement verbeterd en werkt u effectiever samen. U kunt door ArcGIS voor Assetmanagement aantrekkelijke visualisaties maken die u via een projectwebsite aan verschillende belanghebbenden beschikbaar kunt stellen. Ook kunt u in het ArcGIS-platform gebruik maken van (open) data van derden. Hiermee kunt u analyses doen en inzicht verkrijgen waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen.