Alle informatie meteen binnen handbereik.

De komende jaren wordt de nieuwe Omgevingswet geschreven en geïmplementeerd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten bundelen en vereenvoudigen. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Om de mogelijkheden van de nieuwe wet ten volle te benutten is een verbeterslag nodig in de digitale ondersteuning van de wet. De overheid werkt hiervoor aan een Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het streefbeeld van dit stelsel is dat in 2024 alle beschikbare informatie benodigd voor een ruimtelijke ontwikkeling met een klik op de kaart beschikbaar is. 

Met ArcGIS voor Leefomgeving biedt Esri Nederland omgevingsdata, een samenwerkingsportaal en informatieproducten, waarmee u initiatieven en projecten in en voor de leefomgeving kunt ondersteunen. Of het nu gaat om het maken van een omgevingsplan, een infrastructureel project, het beschikbaar stellen van open omgevingsdata, het informeren van burgers en bedrijven, ArcGIS voor Leefomgeving biedt de hulpmiddelen om alle informatie eenvoudig beschikbaar te stellen.
Planning en beheer

Een omgevingsproject kent verschillende fasen. Het begint met een idee of initiatief, dat in een plan wordt uitgewerkt waar een vergunning voor nodig is. Vervolgens vindt het realisatietraject en de uitvoering plaats. Uiteindelijk wordt het resultaat, bijvoorbeeld een weg in beheer genomen. Tijdens deze fasen spelen verschillende betrokkenen een rol. Voor de verschillende fasen zijn ook verschillende tools en gegevens nodig. Het ArcGIS-platform biedt hiervoor hulpmiddelen. Daarbij kan het gaan om tools voor databeheer, data-inwinning, planvorming, 3D-visualisatie, communicatie en inspectie.
Herken trends en patronen

Geografie levert een significante bijdrage aan het effectief uitvoeren van activiteiten in de leefomgeving. De kaart biedt mogelijkheid tot visualisatie en analyse van informatie, om zo trends en patronen te kunnen herkennen. ArcGIS voor Leefomgeving helpt u met het vastleggen, beheren en analyseren van gegevens uit omgevingsonderzoeken en inventarisaties op het gebied van bodem, archeologie, externe veiligheid, etc.
Communicatie

Ingrepen in de leefomgeving doet een overheid of projectontwikkelaar niet alleen. Er is veel communicatie nodig met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden om draagvlak en toestemming te krijgen voor een initiatief. Communicatie kan bestaan uit het informeren van betrokkenen over de plannen en de uitvoering, maar ook uit interactie tussen de verschillende partijen om elkaars zienswijzen te kennen en daar rekening mee te houden bij de plannen. Binnen het ArcGIS-platform is een scala aan apps beschikbaar ter ondersteuning van publieksvoorlichting, interactieve planvorming, samenwerking en crowdsourcing.
Datakwaliteit

Bij het maken van plannen en bij de uitvoering is het essentieel te beschikken over actuele en gevalideerde gegevens. Op basis van kwalitatief juiste data kunnen initiatiefnemers en aannemers accurate planontwerpen en begrotingen maken, maar ook het risico op fouten in de uitvoering beperken. Het ArcGIS-platform biedt een scala aan opslag-, conversie- en analysetools om data te valideren en te ontsluiten.
Informatie in het veld en inspecties

In de voorbereiding en uitvoering van omgevingsprojecten is er veel specifieke, lokale informatie nodig. Met Collector for ArcGIS kan eenvoudig een inventarisatie-app geconfigureerd worden om gegevens over de omgeving vast te leggen. Dezelfde app kan ook ingezet worden voor handhaving en inspectie. Zowel tijdens de uitvoering van een project als daarna in de beheerfase.