Passende zorg, dichtbij georganiseerd.

Gemeenten moeten flink investeren in het sociaal domein: passende zorg, dichtbij en lokaal georganiseerd. Voor de beleidsontwikkeling, verantwoording en operationele uitvoering heeft u goede informatie nodig. Zo moet u weten waar specifieke doelgroepen wonen, waar de voorzieningen zijn gevestigd en welke woningen levensloopbestendig zijn. Visualisatie van gegevens op kaarten en geografische analyses geven waardevolle inzichten om de beschikbare middelen goed te kunnen inzetten. Zo krijgen de mensen om wie het gaat, de best mogelijke zorg en ondersteuning.

Voordelen

Rechtvaardig en doelmatig

Analyseer sociale en demografische structuren in de gemeente en bepaal in welke wijken, welke zorg nodig is.
Bekijk de Wijkscan

Eenvoudig en overzichtelijk

Geografische visualisaties ondersteunen de verantwoording van het beleid en de geldstromen - per wijk. Hiermee creëert u eenvoudig een overzicht.

Voorzieningen in kaart gebracht

Kaarten tonen de burgers waar de voorzieningen, zoals dagopvang, bibliotheken of apotheken zijn.
Bereikbaarheid voorzieningen

Artikelen

Inzicht in de populatie essentieel zorg en welzijn voor gebiedsgerichte zorg

De zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Het streven is daarom betere gezondheid en betere zorg tegen lagere kosten te bewerkstelligen. Dat betekent op meerdere fronten een andere rolverdeling en ook een intensievere samenwerking. Geïntegreerde informatie en gedetailleerd kaartmateriaal over het hele veld van zorg, wonen en welzijn biedt een uitkomst.
Lees meer

Opgave gericht werken

Minder geld en minder mensen. Dat is de uitdaging waar gemeenten de komende jaren voor staan. Maar wel met veel meer gegevens. Wie slim gebruikt maakt van die gegevens kan effectief en efficiënt maatwerk leveren. Zoals bij de gemeente Zwolle.
Lees meer

Oplossingen

ArcGIS Online

ArcGIS Online is het platform voor het creëren en delen van interactieve kaarten en apps. Door de beschikbare content, apps en templates kunt u direct aan de slag. Benader de voor uw organisatie belangrijke ruimtelijke informatie vanaf uw desktop, browser, tablet of smartphone, altijd en overal.

Lees meer over ArcGIS Online

ArcGIS-platform

ArcGIS is een platform. Alle gegevens die zijn ingevoerd in de ArcGIS-apps - of dit nu via het web, desktop of een smartphone of tablet is gedaan - zijn voor elke andere applicatie van het ArcGIS-platform benaderbaar (mits de rechten zijn ingesteld).

Lees meer over het ArcGIS-platform