Een belangrijke rol in werkprocessen.

Natuur- en landschapsorganisaties werken vooral buiten: in al uw werkprocessen speelt de locatie een rol. Of het nu gaat om het voorbereiden van een subsidieaanvraag, het beheren van een terrein of vastgoed, het aansturen van een aannemer, het monitoren van flora en fauna of het werven en voorlichten van het publiek. Het ArcGIS-platform ondersteunt al deze processen. U kunt data van, bijvoorbeeld flora en fauna, terreinen, of recreatieobjecten inzichtelijk maken op een kaart. De kaarten kunnen worden gedeeld via webapplicaties, mobiele apps of een samenwerkingsportaal om zo u en uw stakeholders te ondersteunen bij het maken van beslissingen.

"Door de communicatie-afdeling te betrekken kunnen we ons verhaal aan een breed publiek vertellen met kaarten en StoryMaps."

Ludo Nijsten, Adviseur Geografie, WNF

Informeren

Apps en webapplicaties bieden de mogelijkheid voor nauwe interactie met vrijwilligers en het publiek.

Ketensamenwerking

Deel natuurdoeltypen- en ambitiekaarten tussen TBO’s en de provincie om optimaal samen te werken.

Apps

Met ArcGIS zijn apps te configureren voor publiek, vrijwilligers en eigen medewerkers.

Artikelen

Meer artikelen

Een kijkje in het klimaat van 2050 met online atlas

Op Prinsjesdag is de vernieuwde Klimaateffectatlas gelanceerd. De atlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. Veel kennisinstellingen, zoals KNMI, Alterra en Deltares hebben bijgedragen aan de nieuwe atlas. Climate Adaption Services coördineert de Klimaateffectatlas. Arjen Koekoek, adviseur klimaatadaptie, van Climate Adaption Services legt uit hoe er wordt samengewerkt.

UTZ bespaart audit-tijd met ArcGIS

Er komt veel kijken bij het certificeren van producten zoals koffie en cacao. Om dit proces te innoveren zet UTZ in op digitalisatie en visualisatie van informatie.

Video's

Voor het onderhouden van het hoogspanningsnet gebruikt Verheij Integrale groenzorg een integrale oplossing van Esri. Zowel de aannemer als de hoogspanningsbeheerder, de rentmeesters en de ecoloog werken in hetzelfde systeem. Iedereen is op de hoogte van zijn taken en de vorderingen.


WNF onderzoekt de oorzaken van ontbossing en hoe dat kan worden tegengegaan. Dit gebeurt met de lokale partners. ArcGIS is een verbindende schakel.  


 


 

Heeft u een vraag?

Esri-medewerkers helpen u graag verder. We vertellen u graag meer over hoe u het ArcGIS-platform succesvol kunt inzetten in uw organisatie. We helpen u ook graag verder met specifieke producten, offertes en technische vragen of ondersteuning.