Samenwerkingsportaal

Omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincies op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) taken op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door het bundelen en delen van kennis en kunde zijn zij in staat de kwaliteit van de uitvoering van deze taken tegen economische en maatschappelijk aanvaardbare kosten te verhogen. Het bewaken en bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving, waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leven staat bij de omgevingsdiensten centraal. In onderstaande StoryMap wordt aan de hand van een aantal voorbeelden gepresenteerd hoe omgevingsdiensten efficiënter kunnen werken door gebruik te maken van geo-informatie.