Locatie als constante factor voor beleid.

De provincies hebben een belangrijke coördinerende taak in Nederland. Van Verkeer & Vervoer en Natuur & Landschap tot Water & Milieu en het versterken van de economie. Over de diverse beleidsterreinen van uw provincie heen is er telkens een constante factor aanwezig: locatie. Met locatie als verbindend element in het provinciaal informatiebeheer kunt u uw doelstellingen efficiënter en voordeliger bereiken. Het ArcGIS-platform wordt binnen alle provincies gebruikt.

"Ik ben overal in het provinciehuis geweest om alle informatieproducten en GIS-oplossingen te laten zien. Er is veel belangstelling voor, ook vanuit andere organisatie in zowel binnenland als buitenland."

Herman Voet, Specialist nieuwe toepassingen Geo-informatie, provincie Noord Brabant

Thema's

Areaal op orde

Een integrale blik op de kwaliteit van uw areaal en de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen te analyseren.
Meer over areaal op orde

Integratie met bedrijfssystemen

Combineer uw ArcGIS-platform met verschillende bedrijfssystemen die u ook gebruikt.
Bekijk de video over integratie met SAP

Leefomgeving

Doorgrond en visualiseer de leefomgeving met het ArcGIS-platform door middel van analyses en kaarten. Meer over leefomgeving

Artikelen

Meer artikelen

ArcGIS Hub: om overheid, bedrijven en inwoners te verbinden

Hoe kunnen we in Nederland op een slimme manier samenwerken faciliteren en zo de kennis van inwoners en bedrijven gebruiken, om onze leefomgeving te verbeteren en toekomstbestendig te houden? Veel overheden en andere organisaties zoeken naar het antwoord op deze vraag. De ArcGIS Hub helpt bij het beantwoorden van deze vraag door samenwerking te ondersteunen en datagestuurd werken mogelijk te maken. Lees het artikel

The science of where in kaart: provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakt gebruik van GIS en geo-informatie voor het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van projecten. Met behulp van ArcGIS en data open maken zorgt de provincie ervoor dat waar wij leven, wonen en werken opnieuw ingericht wordt om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en de leefomgeving aantrekkelijker wordt. Hoe de provincie Zuid-Holland dit precies aanpakt, vertellen Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Ruimte, en Mathijs van Niel, hoofd Bedrijfsinformatie van de Provincie Zuid-Holland. De video is een opname van hun keynote tijdens de Esri GIS Conferentie 2017. Lees meer


 

Heeft u een vraag?

Esri-medewerkers helpen u graag verder. We vertellen u graag meer over hoe u het ArcGIS-platform succesvol kunt inzetten in uw organisatie. We helpen u ook graag verder met specifieke producten, offertes en technische vragen of ondersteuning.