Beginnen met uw smart community

Een Web GIS helpt u bij het bouwen van een smart community. Het ArcGIS-platform geeft u de mogelijkheid efficiënt samen te werken en kennis te delen binnen een community en met andere communities. 

Saved Annually - Icon

1000

KETENS

Saved Annually - Icon

10.000

NETWERKEN

Saved Annually - Icon

17.000.000

MENSEN

"Door ‘smart’ denken kunnen kansen ontstaan om maatschappelijke uitdagingen zoals bevolkingsgroei, vervuiling, veiligheid, gezondheidszorg en klimaatverandering aan te pakken met een nieuw perspectief. Door samen te werken, kennis te delen en data te combineren kunnen er efficiënte en betere beslissingen worden genomen."

JAN WILLEM VAN ECK, DIRECTEUR STRATEGIE

 

Overal waar mensen en organisaties smart samen werken

De grootte en de locatie van een smart community zijn net zo uniek als de mensen die er onderdeel van uitmaken en net zo uniek als hun behoeften. Met het delen van kennis en het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers, kunnen we slimmer omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Door samen te werken en technologie slim in te zetten, creëren we een smart community.

In 3 stappen naar een smart community

GA AAN DE SLAG