Data & Metadata


Hoe ga ik om met ECW-bestanden in ArcGIS for Desktop en ArcGIS for Server?

ECW-bestanden zijn niet in gelijke mate ondersteund in ArcGIS for Desktop en ArcGIS for Server. Dit artikel beschrijft hoe je ECW-bestanden kunt gebruiken in ArcGIS for Desktop en ArcGIS for Server.

Achtergrond

ECW (Enhanced Compression Wavelet) bestanden zijn gecomprimeerde raster bestandsformaten voor opslag van satelliet- en luchtfoto’s. Het ECW-formaat is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en is tegenwoordig eigendom van ERDAS, Inc., onderdeel van Intergraph. Een groot voordeel van het gebruik van ECW-bestanden is de optimalisatie van belangrijke karakteristieken van rasterdata, te weten de snelheid van compressie, beeldkwaliteit, omvang en leessnelheid. Het ECW-bestandsformaat is het snelste wavelet compressie formaat wat beschikbaar is op de markt. 

Antwoord

ArcGIS for Desktop

De import van ECW-bestanden wordt volledig ondersteund door ArcGIS for Desktop. Het wordt als een 8-bit unsigned integer raster type ondersteund. ArcGIS for Desktop kan ECW bestanden lezen, maar deze niet (weg-) schrijven. ArcGIS for Desktop kan wel ECW-bestanden omzetten naar andere rasterformaten.

Nieuw is een gratis plug-in die Erdas heeft uitgebracht voor ArcGIS for Desktop 10.1/10.2. De plug-in vergroot de ArcGIS for Desktop ondersteuning van ECW-bestanden en biedt een snelle decompressie. De gratis download van de plug-in kun je hier vinden (let wel, de plug-in is ontwikkeld door Erdas, Inc., Esri Nederland kan hier geen support op bieden).

ArcGIS for Server

ECW bestanden worden echter niet standaard ondersteund door ArcGIS for Server en door de ArcGIS Server Image extensie. Wanneer je toch ECW-bestanden via ArcSDE wilt serveren, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt de ECW-bestanden converteren in ArcGIS for Desktop naar een ander formaat of naar een ArcSDE geodatabase. 
 • Je kunt de ECW-data kopiëren naar de server. Hierbij wordt alle data, ongeacht het formaat, in één File Geodatabase op de server geplaats. Hiervoor is wel een connectie naar de server noodzakelijk waarbij de optie ‘Copy data’ is aangevinkt.
 • Wanneer je de originele ECW-bestanden wilt bewaren, is het noodzakelijk om een ECW-licentie voor ArcGIS for Server aan te schaffen bij Erdas, Inc. Voor het gebruik van ECW bestanden via ArcGIS Image Server zijn drie DLL-bestanden noodzakelijk. Deze zijn verkrijgbaar bij Erdas, Inc. nadat de ECW-licentie is aangeschaft:
  • NCScnet.dll
  • NCSEcw.dll
  • NCSUtil.dll
  Daarnaast is er via Esri nog een download beschikbaar met daarin de benodigde bestanden welke noodzakelijk is voor de ondersteuning van de ECW-bestanden in ArcGIS Image Server. De download is hier te vinden (setup.zip).

Links


Mijn ArcMap document vertoont kuren, hoe kan ik dat oplossen?

Gebeurt het wel eens dat je een handeling in ArcMap al meerdere keren hebt uitgevoerd maar dat de uitkomst telkens anders is, of dat er rare dingen gebeuren tijdens het werken met het kaartdocument (mxd)? Voorbeelden hiervan zijn: het niet kunnen snappen naar een laag, het niet kunnen opslaan van het kaartdocument, lagen die niet goed worden getekend, het vastlopen van ArcMap of dat je lang moet wachten voordat de kaart geladen is.

Oorzaak

Oorzaak van bovengenoemde problemen zijn vaak mxd’s die mettertijd ‘vervuild’ zijn geraakt door het toevoegen en verwijderen van lagen of andere wijzigingen van het kaartdocument.

Antwoord

Deze problemen worden vaak verholpen door een nieuw document aan te maken met File > Save a Copy. Hiermee wordt de mxd opgeschoond.

Ook is het mogelijk om de inhoud van een mxd te kopiëren naar een nieuw kaartdocument. Dit doe je als volgt:

 1. Open het ‘corrupte’ kaartdocument in ArcMap.
 2. Open een nieuw, leeg kaartdocument.
 3. Selecteer alle lagen in de TOC van het corrupte kaartdocument en sleep deze naar het nieuwe kaartdocument.

 4. Sla het nieuwe kaartdocument op.
 5. Kijk of het probleem hiermee is opgelost.

Een alternatief hiervoor is het repareren van kaartdocumenten met behulp van de MXD Doctor, een tool waarmee ArcMap documenten kunnen worden geanalyseerd. Hiermee kan vervolgens een nieuw, gerepareerd ArcMap document worden aangemaakt. De MXD Doctor vind je in de ArcGIS Tools folder (C:\Program Files…\ArcGIS\Desktop…\Tools).

Na het openen van de MXDDoctor.exe verschijnt er een advies om het corrupte kaartdocument eerst te back-uppen. Klik daarna op ‘Yes’.

Selecteer nu het corrupte ArcMap document middels het knopje ‘…’.

Hierna wordt de analyse gestart. Dit duurt meestal een aantal minuten. Als de analyse is afgerond kan je aan de hand van de selectievakjes onder ‘Document Status’ zien of de problemen kunnen worden opgelost. Hieronder een voorbeeld van een analyseresultaat (incl. toelichting).

  Oplosbaar

  Gedeeltelijk Oplosbaar

  Onbekend

  Niet oplosbaar

  Niet aanwezig

De previews bieden de mogelijkheid om de analyseresultaten te bekijken in het ‘Viewer’ venster aan de rechterkant. Alleen de oplosbare problemen kunnen hierin worden getoond.

Het is mogelijk om een diagnoserapport te laten genereren middels het knopje ‘Generate’. De resultaten worden weer weergegeven in het ‘Viewer’ venster en kunnen tevens worden opgeslagen of uitgeprint.

Afhankelijk van het analyseresultaat kan het kaartdocument worden gerepareerd. Het gerepareerde document kan worden opgeslagen in een nieuwe of bestaande mxd. Klik hiervoor op het tabblad ‘Treatment’. Standaard wordt het gerepareerde document opgeslagen in dezelfde map en onder dezelfde naam als het corrupte document met daarachter de toevoeging ‘_new’. Klik vervolgens ‘Fix Document’. Bij het repareren worden alle oplosbare problemen gekopieerd naar het nieuwe kaartdocument. De voortgang van het proces is te volgen in het tekstveld aan de rechterkant.

Je kan ook ervoor kiezen om corrupte onderdelen mee te nemen in het nieuwe kaartdocument. Zet hiervoor het vinkje uit bij ‘Transfer all non broken’ en kies voor de onderdelen die je wilt meenemen. Over het algemeen is het aan te raden om de corrupte onderdelen niet op te slaan in het nieuwe document omdat de kans groot is dat deze onderdelen opnieuw problemen veroorzaken. Het is daarom beter om deze onderdelen opnieuw aan te maken in het nieuwe ArcMap document of deze één voor één toe te voegen aan het nieuwe document via de MXD Doctor en telkens te testen of het daarna nog steeds werkt.


Hoe kunnen domeinen in een feature class worden verwijderd?

Het kan voorkomen dat domeinen zijn ingesteld voor een feature class en deze niet nodig blijken te zijn of verkeerd ingevoerd zijn. Een domein wordt op een andere manier verwijderd dan een gewoon veld in de attribute table. Onderstaand zijn de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden om het domein te verwijderen uit de feature class.

 1. Open in ArcCatalog of ArcMap de tool ‘Delete Domain’ (Data Management Tools -> Domains -> Delete Domain).
 2. Navigeer in het venster dat opent voor het veld ‘Input workspace’ naar de file geodatabase waarin de domeinen zijn opgeslagen.
 3. Kies onder ‘Domain Name’ het domein dat verwijderd dient te worden.
 4. Klik op OK en het domein zal verwijderd worden.

Indien er meerdere domeinen zijn om te verwijderen, zullen deze stappen voor elk te verwijderen domein opnieuw doorlopen moeten worden.


Exporteren event layer naar shapefile/feature class geeft problemen: wat moet ik doen?

Gebeurt het wel eens dat je vanuit een X,Y tabel een event layer hebt aangemaakt maar dat er vervolgens iets misgaat bij het exporteren van de event layer naar een feature class of shapefile? Voorbeelden hiervan zijn foutmeldingen zoals “the data you are exporting contains one or more blob field” of ontbrekende gegevens in de attribuuttabel (geen features, ontbrekende velden etc.).

Antwoord

Bovengenoemde problemen kunnen vaak worden opgelost door de attribuuttabel van de event layer te exporteren naar een DBF table, de events opnieuw toe te voegen als event layer en daarna te exporteren als feature class/shapefile. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Open de attribuuttabel van de event layer.
 2. Ga naar ‘Table Options’ > ‘Export…’.

 3. Kies ervoor om alle records te exporteren.
 4. Kies de output locatie en selecteer ‘dBASE table’ bij ‘Save as type’.
 5. Klik ‘Save’ en daarna ‘OK’ in het ‘Export Data’ venster.

 6. Voeg de nieuwe DBF-tabel toe aan het kaartdocument.
 7. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de DBF-tabel > ‘Display XY Data…’.

 8. Selecteer de X- en Y-velden en voeg het coördinatensysteem toe. Klik op ‘OK’.

 9. Exporteer de data naar een feature class/shapefile (rechtermuisklik op de event layer > ‘Data’ > ‘Export Data…’)

 10. Controleer of de data nu goed wordt getoond in de Attribuut Tabel en de Data View.

Na het toevoegen van een WFS service krijg ik een laag met de titel NoGeometry, hoe kan ik dit oplossen?

Van toepassing op ArcGIS 9.x en 10.0 for Desktop

Bij het toevoegen van een WFS verbinding via Data Interoperbability Connections in het Catalog venster verschijnt de melding: “This dataset appears to be invalid, please verify that your settings or file contents are correct and try again”. De WFS verbinding wordt vervolgens weergegeven met ‘No Geometry’.

Antwoord

Het probleem wordt veroorzaakt doordat in het ‘Parameters’ venster de gewenste ‘Feature types’ nog niet zijn geselecteerd tijdens het aanmaken van de Data Interoperability Connection. ArcGIS 10.1 for Desktop geeft dit probleem zelf aan tijdens het aanmaken van een WFS verbinding (“A required reader parameter is missing”). ArcGIS 9 en 10.0 for Desktop geven dit niet aan, maar de resulterende WFS connectie zal niet goed werken. Dit probleem kan worden opgelost door de volgende stappen te volgen:

 • Open het Interoperability Connection venster door dubbel te klikken op ‘Add Interoperability Connection’ in het Catalog venster. Maak een WFS verbinding aan en klik vervolgens op ‘Parameters...’.

 • Het ‘Parameters’ venster is nu open. Onder ‘Constraints’ staat een veld ‘Table List’ of ‘Feature Types’ (afhankelijk van de versie van de software). Klik op ‘…’ achter het veld om de gewenste Feature types te selecteren.

 • De feature types zijn nu ingevuld. Het venster kan gesloten worden om verder te gaan met het aanmaken van de WFS connectie.

Nu verschijnt de WFS verbinding correct in het Catalog venster en kan deze worden gebruikt in ArcGIS for Desktop.


PDOK-services gebruiken in ArcGIS

Er wordt vaak gevraagd of er een versie beschikbaar is van de PDOK-extensie die compatibel is met de nieuwste versies van ArcGIS?

Enkele jaren geleden heeft Esri Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met PDOK de PDOK-extensie voor ArcGIS 10.1 en 10.2 ontwikkeld. Deze extensie voor ArcMap maakt het mogelijk om te zoeken in het Nationaal Geo Register en PDOK-services te tonen en downloaden. Inmiddels is deze extensie achterhaald omdat ArcGIS zelf deze functionaliteit standaard biedt.

In ArcMap kan gezocht worden in ArcGIS Online op PDOK, bijvoorbeeld via Ctrl-F of ‘Add Data From ArcGIS Online...’. Als resultaat worden de PDOK-services getoond en kan deze vervolgens als laag worden toegevoegd aan de kaart. Ook kan de data lokaal opgeslagen worden. Hieronder een screenshot waar een PDOK-service met andere data (in dit geval een ArcGIS Basemap) gecombineerd wordt.


Kan een File of Personal Geodatabase gemaakt in ArcGIS for Desktop10.2 geconverteerd worden naar een Geodatabase van een eerdere versie?

Het is niet mogelijk om een File/Personal Geodatabase (GDB) aangemaakt in ArcGIS for Desktop 10.2 te openen in een eerdere versie van ArcGIS Desktop. Kan een Geodatabase gemaakt in ArcGIS for Desktop 10.2 geconverteerd worden naar een eerdere versie?

Antwoord

Een geodatabase aangemaakt in ArcGIS for Desktop 10.2 kan niet worden geconverteerd naar een naar eerdere versie (9x of 10). Het is wel mogelijk om een nieuwe geodatabase (File en personal) aan te maken die geschikt is voor de versies 9.2 en nieuwer. Vervolgens kan de data worden overgeplaatst van de ene geodatabase naar de andere. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe dit werkt.

Stap 1: Het aanmaken van geodatabase voor een voorgaande versie 

De volgende stappen beschrijven hoe een geodatabase voor 9.x en hoger gemaakt kan worden met behulp van ArcGIS for Desktop 10.2.

 1. Ga naar ‘ArcToolbox’ > ‘Data Management Tools’ > ‘Workspace’ en Selecteer hier ‘Create File GDB’ of ‘Create Personal GDB’.
 2. Geef in het ‘Create File GDB’ venster een naam en opslaglocatie op voor de nieuwe Geodatabase.
 3. Selecteer bij de optie ‘Geodatabase Version’ de juiste versie van de nieuw aan te maken GDB.
 4. Klik op ‘OK’.

Er wordt nu een GDB aangemaakt van de door jou opgegeven versie. In de volgende stap wordt uitgelegd hoe de data verplaatst kan worden van de ene naar de andere GDB.

Stap 2: Export/Import data tussen twee geodatabases

 1. Klik met de rechtermuisknop op de 10.2 GDB in ArcCatalog of de Catalog Window in ArcMap.
 2. Selecteer ‘Export’ > ‘XML Workspace Document’.

  Als deze optie niet aangeklikt kan worden, klap dan de geodatabase uit.

 3. Zorg dat Data is aangevinkt in het eerste scherm van de ‘Export Workspace Document Wizard’ en klik in het laatste scherm op ‘Finish’. De output is een XML-document.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de eerder aangemaakt GDB en selecteer ‘Import’ > ‘XML Workspace Document’.
 5. Ga in de ‘Import XML Workspace Document wizard’ naar het zojuist aangemaakt XML bestand uit stap 3 met behulp van de ‘Browse button’. Klik vervolgens op ‘Next’.
 6. Voltooi het importeren door op ‘Finish’ te klikken. De data is nu geïmporteerd in de nieuw aangemaakte GDB van een oudere versie.

De GDB kan nu gebruikt worden in de door jou gekozen versie van de software.


Waarom zie ik na het verplaatsen van mijn data, naar een andere map, rode uitroeptekens in de Table of Contents bij het openen van een Map Document (.mxd bestand)?

Waarom zie ik na het verplaatsen van mijn data, naar een andere map, rode uitroeptekens in de Table of Contents bij het openen van een Map Document (.mxd bestand)?

Oorzaak

De locatie van de data is niet opgeslagen met relatieve padnamen, maar met harde verwijzingen naar een map. Daarom kan ArcMap de data niet meer kan vinden wanneer deze verplaatst is.

Antwoord

Bij het openen van een Map Document in ArcMap verschijnen rode uitroeptekens in de table of contents. Dit heeft te maken het met feit dat de data niet meer op de plek staat waar het stond op het moment dat dit document het laatst opgeslagen is en het programma deze daarom niet meer kan vinden.

Over het algemeen is dit probleem te voorkomen door geen harde, maar relatieve padnamen naar de data te gebruiken, Dit kan je instellen in de Map Document Properties (File > Map Document Properties…) door het vinkje ‘Store relative pathnames to data sources’ aan te vinken. Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt het pad naar de data niet meer absoluut opgeslagen, maar relatief ten opzichte van de locatie van het Map Document (.mxd bestand). Nu kan je de Map Documents en de data samen verplaatsen zonder dat ArcMap de databronnen kwijt raakt (zolang de .mxd bestanden en de data ten opzichte van elkaar op dezelfde plek blijven staan).

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat ArcMap de databronnen niet kan vinden, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de data weer beschikbaar te krijgen. Hieronder worden deze achtereenvolgens genoemd:

 1. Plaats de data en map documents terug naar de originele locatie.
 2. Plaats de data en map documents terug naar de originele locatie, stel in dat ArcGIS relatieve paden moet gebruiken en verplaats de map documents en data vervolgens naar de nieuwe locatie (zie ook Paths explained: Absolute, relative, UNC, and URL).
 3. Open ArcCatalog, klik met de rechter muisknop op de map documents en kies daar voor ‘Set Data Source(s)…’ (zie ook Setting data sources).
 4. Open de map documents en repareer de data sources daar (zie ook Repairing broken data links).
 5. Gebruik Python om het repareren van data sources te automatiseren (zie ook Updating and fixing data sources with arcpy.mapping). Hier zijn wel een aantal problemen mee bekend wat betreft data sources die verwijzen naar een ArcSDE database.
 6. Dubbelklik in de Table of Contents in ArcMap op een rood uitroepteken. Je komt dan in het Set Data Source scherm. Hier kan je aangeven waar de data tegenwoordig staat.

 

Websites:


De coördinaten van mijn data liggen verkeerd ten opzichte van de basemap, hoe krijg ik dit goed?

De coördinaten van mijn data liggen ongeveer 150 meter verschoven ten opzichte van de basemap, hoe krijg ik dit goed?

Welke transformatie is het beste?

Het herprojecteren van een basemap kost veel rekenkracht en kan soms performance issues veroorzaken. Ga daarom na of het ook een optie is om de data te transformeren naar het coördinatiesystem van de basemap in plaats van andersom.

Bij dit artikel is uitgegaan van versie 10.6 en data die in RD_New staat. Hierbij het stappenplan om de basemap om te zetten naar RD_New:

 1. Ga naar het Data Frame Properties-scherm (dubbelklik op ‘Layers’ in de Table Of Contents en ga naar het ‘Coordinate System’ tabblad. Type in het zoekvenster RD_New of klik in het venster Projected Coordinate System > National Grids > Europe > RD_New.
 2. Klik op Apply, maar sluit het scherm nog niet af.
 3. Ga naar Transformations (in het pop-up scherm)
 4. Zorg dat het scherm dat zich opent er ongeveer zo uit komt te zien als dit screenshot:
 5. Klik OK in het Geographic Coordinate System Transformations-scherm, klik Yes in het pop-up scherm en klik OK in het Data Frame Properties- scherm.
 6. Bekijk de kaart. De data past nu op de basemap.

Waarom ligt mijn CAD data verkeerd na een ‘Export to CAD’ en hoe kan ik dit verhelpen?

Wanneer je gebruik maakt van de ‘Export to CAD’ tool om data te converteren naar het Microstation DGN formaat, kan het zo zijn dat de data niet op de juiste coördinaten komen te liggen. Hoe kan het dat mijn CAD data verkeerd ligt na een ‘Export to CAD’ en hoe kan ik dit verhelpen?

Oorzaak

Wanneer het geëxporteerde bestand niet dezelfde meeteenheid en Global Origin heeft als de ‘seed file’, kan het gebeuren dat de data niet goed op andere bestanden komt te liggen in Microstation. Wanneer je gebruik maakt van één van de default ‘seed files’ die worden aangeboden in ArcGIS Desktop tijdens het uitvoeren van de ‘Export to CAD’ tool, zullen de meeteenheden en de Global Origin overeenkomen met het te exporteren bestand. Wanneer dit nieuwe DGN bestand wordt ingelezen in Microstation in combinatie met een andere DGN, kan het voorkomen dat de objecten niet juist worden weergegeven in Microstation.

Antwoord

De volgende stappen dienen in Microstation te worden uitgevoerd om zo een correcte ‘seed file’ te creëren met de juiste units en Global Origin:

 1. Open in Microstation het DGN bestand waarop de te exporteren shapefile moet aansluiten.
 2. Sla het DGN bestand op onder een nieuwe naam. Wanneer het bestand wordt opgeslagen in Microstation v8 of v8 XM moet het bestand na het opslaan eerst nog worden gecomprimeerd en vervolgens nogmaals worden opgeslagen.
 3. Teken een ‘Fence’ (block) om de objecten in het DGN bestand met de ‘Inside’ optie aan.
 4. Verwijder de objecten binnen de ‘Fence’ met de tool ‘Delete Fence Contents’. Deze tool is te vinden op de ‘Fence Toolbar’ in Microstation.
 5. Sla de kopie opnieuw op.
 6. Ga vervolgens weer naar ArcGIS en open ArcToolbox. Voer de tool ‘Export to CAD’ uit. Gebruik hierbij het DGN bestand waarvan zojuist de objecten zijn verwijderd als ‘seed file’.

N.B. De ‘seed file’ moet tijdens de conversie geheel leeg zijn. Er mogen geen objecten aanwezig zijn in het bestand. Als dit wel het geval is kunnen de objecten problemen veroorzaken bij de conversie.


Waarom raakt mijn File Geodatabase corrupt en/of waarom is hij traag?

Hoe kan een File Geodatabase (FGDB) corrupt raken terwijl slechts één gebruiker ermee werkt? Waarom is mijn FGDB zo traag?

Oorzaak

Zogeheten real-time of on-access virusscanners kunnen File Geodatabases corrupt maken. Tevens kunnen ze bijdragen aan extra traagheid. Dit type virusscanners scannen dan elk bestand wat geopend wordt. In het geval van een FGDB zijn dit veel bestanden.

Een FGDB kan corrupt raken, omdat een virusscanner meer rechten dan reguliere programma’s heeft en daarmee conflicterende opdrachten kan uitvoeren. Een virusscan in combinatie met een schrijfactie van ArcMap kan hierdoor een fout introduceren.

Traagheid wordt veroorzaakt door de veelvoud aan bestanden in een FGDB in combinatie met de eerder genoemde virusscanner. Elk bestand dat geopend wordt, wordt tevens gescand. In het geval van een FGDB zijn dat er veel en daarom is de cumulatieve vertraging merkbaar.

Bij netwerkopslag van een FGDB treden de meeste van dit soort problemen, echter doen dergelijke problemen zich ook lokaal voor. De virusscanner van een netwerkschijf zal ongeremd scannen bij elke actie, met traagheid en in het ergste geval corruptie tot gevolg.

Antwoord

Om snel vast te stellen dat de virusscanner het probleem veroorzaakt, kan deze ter test worden uitgeschakeld. Indien op een netwerkschijf gewerkt wordt, kan ook hier de virusscanner worden uitgeschakeld. Echter dient dit vaak te worden uitgevoerd door de systeembeheerder. Als alternatief kan de data lokaal gekopieerd worden.

Functioneert de FGDB wel naar behoren als de virusscanner is uitgeschakeld? Zorg dan voor het limiteren van de virusscanner:

 1. Scan periodiek en bij voorkeur ‘s nachts. Hierdoor wordt er gegarandeerd dat er niemand meer “live” is als er wordt gescand.
 2. Schakel de real-time controle op .gdb folders uit. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de virusscanner. Controleer eventueel de werking middels onderstaande instructies.

Om te controleren dat alles naar behoren werkt, kunnen we gebruik maken van het “EICAR test virus”. Dit is een onschuldig bestand om de werking van virusscanners te controleren. Aanvullende informatie is te vinden op: