ArcGIS Online


ArcGIS Online Abonnement activeren

Als u een abonnement hebt aangevraagd, ontvangt de bij Esri Nederland geregistreerde contactpersoon van uw organisatie een e-mail met een activeringslink. Mocht u niet weten wie deze persoon is neem dan contact op met Esri Nederland (+31 10 217 0700 of gisinfo@esri.nl)

Wij adviseren u dat het abonnement wordt geactiveerd door de persoon die ArcGIS Online zal beheren.

 1. Open de e-mail van ArcGIS Online Accounts met het onderwerp "Activering van uw ArcGIS Online-abonnement" en klik op de activeringskoppeling. De pagina 'Aanmelden' wordt geopend.
 2. Als u al gebruik maakt van ArcGIS Online, meldt u zich aan met uw bestaande account. Door u aan te melden met uw bestaande account, verplaatst u het eigendom van uw items naar de organisatie. Als u dit niet wilt, kunt u een afzonderlijk, nieuw account aanvragen.
 3. Als u nieuw bent bij ArcGIS Online klik dan op 'Een nieuw account maken'.
  1. Voer een gebruikersnaam in die bestaat uit 6 tot 128 alfanumerieke tekens. U kunt ook de volgende speciale tekens gebruiken: . (punt), _ (onderstrepingsteken) en @ (apenstaartje). Andere speciale tekens, niet-alfanumerieke tekens en spaties zijn niet toegestaan.
  2. Voer een wachtwoord in dat minstens 8 tekens lang is, en minstens één letter en één cijfer bevat. Spaties zijn niet toegestaan. Uw wachtwoord is ook hoofdlettergevoelig.
  3. Lees de gebruiksvoorwaarden en klik op 'Ik ga akkoord' om akkoord te gaan met de voorwaarden.
  4. Klik op Account maken.

  Als u zich hebt aangemeld of het aanmeldingsproces hebt afgerond, wordt de pagina 'Uw organisatie instellen' geopend.

 4. Voer de naam in van uw organisatie. U kunt later de organisatienaam altijd weer wijzigen.
 5. Voer een verkorte naam in van uw organisatie. U mag tussen de 1 en 16 tekens gebruiken, inclusief letters, cijfers en koppeltekens (-). Speciale tekens anders dan een koppelteken (-) en spaties zijn niet toegestaan. De tekst wordt gebruikt bij het maken van de URL van uw organisatie. Deze is vereist en kan niet meer worden gewijzigd.
 6. Kies de taal voor leden van uw organisatie. De taal bepaalt de gebruikersinterface, en hoe de tijd, de datum en numerieke waarden worden weergegeven. Leden kunnen de taal wijzigen via hun profielpagina. Als u anonieme toegang tot uw site toestaat, kunt u de taal van uw organisatie instellen op 'Browser standaard'. Deze instelling gebruikt de taal van de browser die toegang biedt tot de site. U kunt de taal van de organisatie desgewenst later wijzigen.
 7. Kies de regio voor uw organisatie. De regio bepaalt de standaard basiskaartgalerij, de standaard basiskaart en de standaardextent voor nieuwe kaarten. (U kunt ook de basiskaarten en het kaartextent van uw organisatie opgeven via de map viewer-configuratie. U kunt de regio van de organisatie desgewenst later wijzigen.
 8. Geef aan dat toegang tot de organisatie alleen mogelijk is via HTTPS. HTTPS garandeert dat zowel de gegevens van uw organisatie als alle tijdelijke identificatietokens die toegang geven tot uw gegevens, worden gecodeerd tijdens de communicatie via internet. Door HTTPS in te schakelen, kunnen de prestaties van de site verslechteren. U kunt later desgewenst de overige beveiligingsinstellingen configureren.
 9. Schakel het selectievak 'Contact' in en voer een website URL of mailto: link in voor de aangepaste contactlink in de voettekst van de site. Houd er rekening mee dat als uw organisatie anonieme toegang toestaat, iedereen die uw URL vindt, uw contactgegevens kan zien. Schakel het vakje uit om de contactkoppeling te verbergen. De koppeling 'Contact' opnemen met Esri verschijnt altijd in de voettekst. U kunt deze niet verbergen.
 10. Klik op Opslaan en doorgaan.

Websites:


Hoe kan ik omgaan met mixed content?

Mixed content

Mixed content betekent dat er HTTP en HTTPS kaartlagen door elkaar worden gebruikt. Dit kan een negatieve invloed hebben op het bekijken van de kaart. Als bijvoorbeeld een webapp ingebed is in een website via HTTPS, maakt het toevoegen van een HTTP kaartlaag de website kwetsbaarder voor aanvallen. Afhankelijk van de browser en de versie kunnen sommige browsers een melding geven bij het openen van een HTTPS gebaseerde laag in een HTTP mapviewer. Als een HTTP gebaseerde laag in een HTTPS mapviewer wordt geopend kan het zijn dat deze laag niet laadt. Het is dus aan te raden om geen gemixte content te gebruiken in een webmap. In dit artikel worden drie tips beschreven om hiermee om te gaan.

HTTPS voor de organisatie instellen

In het portaal kan de beheerder instellen dat alle kaartlagen als HTTPS worden gepubliceerd. Via Mijn Organisatie > Instellingen bewerken > Beveiliging, zijn de beveiligingsinstellingen te vinden. Onder het kopje beleidsregels is het vinkje “Sta de toegang tot de organisatie alleen toe via HTTPS” te vinden. Als deze staat ingeschakeld worden kaartlagen voortaan als HTTPS gepubliceerd. Daarnaast worden bij het toevoegen van HTTP kaartlagen aan een webmap, deze omgezet naar HTTPS. Via de knop ‘Opslaan’ wordt de wijziging doorgevoerd. Met deze instellingen krijgen de gebruikers die een HTTP kaartlaag willen toevoegen een notificatie dat de mapviewer geen veilige verbinding met de laag kan maken.

HTTPS kaartlagen toevoegen

Bij het gebruik van kaartlagen van anderen kan het zo zijn dat deze als HTTP zijn geserveerd. Als de organisatie niet zo staat ingesteld dat toegang tot de organisatie alleen werkt via HTTPS, kunnen kaartlagen alsnog als HTTPS lagen worden toegevoegd. In de mapviewer staat bij ‘Toevoegen’ de optie “Laag toevoegen vanaf web”. Hierin kan je de service URL van de HTTP laag invullen en er HTTPS van maken. Dit is mogelijk voor kaartlagen die naar ArcGIS Online gepubliceerd zijn. Basiskaarten zijn op deze manier ook toe te voegen door “Gebruiken als basiskaart” aan te vinken.

Huidige HTTP kaartlagen omzetten naar HTTPS

Via de item details pagina van de feature layer is een laag aan te passen naar HTTPS. Dit kan via het tabblad Instellingen onder Feature Layer Instellingen.

De beheerder van het ArcGIS Online portaal kan via de ArcGIS Online Assistant alle feature layers in een webmap omzetten naar HTTPS. De ArcGIS Online Assistant is te vinden via https://ago-assistant.esri.com/ Via de optie “I want to…” is het mogelijk om voor de optie “Update the URLs of Services in a webmap” te kiezen. Bij het aanvinken van deze optie worden alle webmaps geselecteerd. Aan de linkerkant zijn de verschillende content mappen terug te vinden. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt aanvullende informatie. Door het selecteren van de betreffende webmap, zijn alle operationele lagen en basiskaarten terug te vinden. In de URL kan nu HTTP in HTTPS worden veranderd. De ArcGIS Online Assistant valt overigens niet onder het reguliere onderhoud en het gebruik van deze tool is dan ook op eigen risico.


Enterprise logins instellen

Eén van de taken als beheerder is gebruikers uit te nodigen om lid te worden van de organisatie in ArcGIS Online. Je kunt vooraf logins voor gebruikers instellen, gebruikers nieuwe logins laten maken of enterprise logins instellen zodat gebruikers van de organisatie zich aanmelden bij ArcGIS Online met dezelfde logins die ze gebruiken voor toegang tot de bedrijfsinformatiesystemen.

ArcGIS Online ondersteunt Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) voor het configureren van enterprise logins. SAML is een open standaard om verificatie- en autorisatiegegevens veilig te kunnen uitwisselen tussen een identiteitsprovider (de organisatie) en een serviceprovider (in dit geval ArcGIS Online). Voor meer informatie zie enterprise logins instellen.

ArcGIS Online heeft de volgende SAML-compatibele identiteitsproviders gecertificeerd:

Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 en hoger
NetIQ Access Manager 3.2 en hoger
OpenAM 10.1.0 en hoger
Shibboleth 2.3.8 en hoger
SimpleSAMLphp 1.10 en hoger

Een identiteitsprovider voor de organisatie instellen

Je kunt de gecertificeerde identiteitsproviders configureren als identiteitsprovider voor enterprise logins in ArcGIS Online. Het configuratieproces bestaat in grote lijnen uit twee stappen: het registreren van de identiteitsprovider van het bedrijf bij ArcGIS Online en het registreren van ArcGIS Online bij de identiteitsprovider van het bedrijf.

Meld je aan als beheerder in ArcGIS Online en klik op Mijn Organisatie > Instellingen bewerken > Beveiliging.

Gebruik de knop identiteitsprovider instellen om ArcGIS Online informatie te bieden over de SAML 2.0 compatible identiteitsprovider van het bedrijf.

 1. De naam van de organisatie. Als gebruikers toegang verkrijgen tot de portaalwebsite, wordt deze tekst weergegeven als onderdeel van de SAML- aanmeldoptie.
 2. Selecteer of gebruikers zich automatisch of na een uitnodiging van de beheerder bij de organisatie kunnen aansluiten.

Met de automatische optie kunnen gebruikers lid worden van de organisatie door zich aan te melden met hun enterprise login. Bij de uitnodigingsoptie genereer je de uitnodigingen in ArcGIS Online die per e-mail worden verzonden. In de uitnodiging staan instructies over hoe de gebruiker lid kan worden van de organisatie. Als je voor de automatische optie kiest, kun je nog steeds gebruikers uitnodigen lid te worden van de organisatie.

Gebruik de knop Serviceprovider ophalen om de identiteitsprovider van het bedrijf informatie te bieden over ArcGIS Online in de vorm van een metadatabestand.

Identiteitsbeheer in ArcGIS Online

Bij een succesvolle login wordt een named user aangemaakt. Dit is je unieke veilige identiteit in het ArcGIS platform. De login regelt de authenticatie, ben je echt wie je zegt dat je bent? De autorisatie wordt in ArcGIS Online zelf geregeld. Dit gebeurt door middel van rollen. De rollen zijn gebruiker, publisher, beheerder, en een aantal aangepaste rollen.

De standaard ArcGIS logins blijven bestaan naast de enterprise logins.

Standaard ArcGIS Online logins

 • ArcGIS Online slaat usernames en password op en voorziet in de authenticatie en autorisatie

Enterprise logins

 • Kan ingesteld worden als aanvulling op de standaard ArcGIS Online logins
 • Beheerder configureert (federates) zijn eigen SAML identiteitsprovider (IdP) voor de authenticatie (Autorisatie wordt door ArcGIS Online uitgevoerd)
 • Een Enterprise Named User wordt aangemaakt

Inloggen

Voor het inloggen met een enterprise login moet gebruik gemaakt worden van de organisatie URL https://mijnorganisatie.maps.arcgis.com

Als je een huidige gebruiker bent van ArcGIS Online word je content niet overgenomen bij een enterprise login. Een nieuwe Enterprise Named User wordt aangemaakt.
Bij een enterprise login krijg je de status user. De status publisher is alleen mogelijk op uitnodiging.

Apps die enterprise logins ondersteunen

De meeste Esri apps ondersteunen enterprise logins. Vanaf oktober 2014 wordt de volgende lijst ondersteund (zie https://github.com/Esri/ago-admin-wiki/wiki/Migrating-to-enterprise-logins):

 • Explorer (iOS, Mac)
 • Collector
 • Esri Maps for Office
 • Operations Dashboard
 • Activity Dashboard
 • GeoPlanner
 • Esri Insights
 • ArcGIS Pro
 • Landscape Analyst

Aandachtspunten bij de migratie naar Enterprise logins

Wanneer de organisatie al gebruik maakt van ArcGIS Online met zijn bestaande named users, en hierna de overgang maakt naar enterprise logins, dan moet de content verplaatst worden van het originele login account naar het enterprise login account. Hiervoor zijn scripts beschikbaar, zie https://github.com/Esri/ago-admin-wiki/wiki/Maintenance-Tasks%3A-Users#enterprise-logins.

Instellingen in de browsers

Bij het gebruik van enterprise logins kan het nodig zijn om aanpassingen door te voeren in de browser. Enterprise login wordt door alle browsers ondersteund: Internet Explorer, Chrome en Firefox.

Voor IE dien je de veiligheidsinstellingen aan te passen door het toevoegen van de organisatie URL:

Voor Chrome dien je eventueel de volgende aanpassing te maken: Extended protection uit zetten in de IIS Manager. Normaal gesproken neemt Chrome de settings van IE over, maar soms is een extra handeling nodig om Enterprise logins in Chrome werkend te krijgen.

In firefox dien je de volgende aanpassing uit te voeren om geen popup te krijgen voor het inloggen: Network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris aanpassen met als waarde de url van de identityprovider.

Websites:


Tips voor het reguleren van credits

Met de analyse tools van ArcGIS kunnen verschillende taken uitgevoerd worden, bijvoorbeeld het gegevens samenvatten, locaties zoeken, patronen analyseren, enzovoort. Omdat deze tools makkelijk te gebruiken zijn is het voor iedereen in de organisatie mogelijk hiermee aan de slag te gaan.

Bij het gebruik van deze tools worden credits gebruikt. Hoeveel credits het kost heeft te maken met welke tool gebruikt wordt, hoe de tool wordt ingesteld en op hoeveel features de tool wordt toepast. Wanneer je bijvoorbeeld heel Nederland gaat geocoderen, kost dit erg veel credits. In de meeste gevallen is het echter voldoende om een deel van Nederland te geocoderen.

Hier zijn een aantal tips om voor het draaien van een tool te weten hoeveel credits dit (ongeveer) gaat kosten en hoe het gebruik van credits te reguleren voor jullie named users.

Gebruik rollen voor het beperken van credits

Je kunt bestaande en zelf samengestelde rollen gebruiken om te bepalen wat gebruikers wel en niet mogen. Hiermee kun je ook het creditgebruik beperken. Bijvoorbeeld door aan te geven dat iemand geen geocodering mag toepassen, of geen hoogteanalyses mag uitvoeren. Het aanmaken van rollen kan gedaan worden bij Mijn Organisatie > Instellingen Bewerken > Rollen. Hiervoor heb je wel beheerrechten nodig. Vooral het tabje Premium Content is interessant wanneer je het credit gebruik wilt beperken:

Vervolgens kun je de nieuw aangemaakte rol toewijzen aan een named user. Ook hiervoor zijn beheerrechten nodig.

Toewijzen credits per gebruiker

Het is mogelijk om per gebruiker in te stellen over hoeveel credits deze persoon beschikt. Wanneer deze op zijn kan de gebruiker geen handelingen meer uitvoeren die credits kosten. Om dit dan weer op te heffen kan de beheerder beslissen meer credits toe te kennen aan deze gebruiker.

Hierbij een uitleg over hoe je credits kan toewijzen.

Bereken hoeveel credits een bepaalde handeling kost

Je kunt met behulp van dit overzicht zelf uitrekenen hoeveel credits een bepaalde handeling, zoals opslag van data, kost. Houd er rekening mee dat je hiermee altijd een schatting van het aantal credits doet en dat het werkelijke aantal kan afwijken.

Bekijk de credits voordat je een tool draait

Voordat je een tool in ArcGIS Online draait die credits gebruikt, kun je het aantal credits opvragen dat gebruikt gaat worden. Dit doe je voordat de tool wordt gedraaid. Wanneer je op Analyse uitvoeren klikt gaat de tool draaien en kun je het aantal credits niet meer van tevoren opvragen. Het is dus belangrijk om op “credits tonen” te klikken voordat je op “Analyse uitvoeren” klikt.

Let op! Wanneer je de instellingen van de tool of het aantal features waar je de tool op draait aanpast, verandert ook het aantal credits. Vraag dan dus opnieuw het aantal credits op voordat je de tool draait.

Bepaal het gebied waar het om gaat

Hoe meer features een tool afhandelt, hoe meer credits er gebruikt worden. Een slimme manier om dit te beperken is om te kiezen voor de optie “Huidige extent van de kaart gebruiken”.

Zet het vinkje aan om van deze optie gebruik te maken. Hierdoor worden alleen de features meegenomen die vallen binnen de extent van je kaart.

Pas een filter toe

Ook filters kunnen gebruikt worden om het aantal features dat door de tool bekeken wordt te beperken. Klik hier voor meer informatie over het instellen en gebruik van filters.

Links


Hoe kan ik gebruik maken van subtypes en domeinen in ArcGIS Online?

Achtergrond

Subtypes worden gebruikt om verschillende features binnen een feature class te groeperen in een aantal subgroepen gebaseerd op een attribuutwaarde. Met behulp van domeinen kan aangegeven worden welke waarden gekozen kunnen worden per subtype. Gebruikers worden gelimiteerd met wat zij kunnen invullen, waardoor je achteraf geen typefouten hoeft te corrigeren. Voor de eindgebruiker heeft dit als voordeel dat hij makkelijker de waarden kan invullen bij het editen. Als binnen een organisatie gebruik wordt gemaakt van subtypes en domeinen, kan dit ook meer efficiency van data-opslag betekenen. Het kost minder opslag als er short integers gebruikt worden met getallen, dan wanneer de woorden voluit geschreven staan.

Met behulp van subtypes worden regels gesteld. Stel iemand tekent wegen in. Wanneer een snelweg getekend wordt, kan diegene als maximale snelheid alleen nog maar kiezen voor 100, 120 of 130 kilometer per uur. Terwijl bij het tekenen van een lokale weg, er een keuze is tussen 30, 50 of 60 kilometer per uur. Deze kilometers per uur worden opgeslagen in domeinen.

In ArcGIS Online kunnen geen subtypes en domeinen aangemaakt worden. Om toch gebruik te kunnen maken van subtypes en domeinen in ArcGIS Online en bijvoorbeeld de Collector App, worden deze eerst aangemaakt in ArcMap of in ArcGIS Pro.

Aanmaken van subtypen en domeinen in ArcMap

Bij het aanmaken van subtypes en domeinen in ArcMap is het van belang om te onthouden welke typen velden gekozen kunnen worden. Het veld voor de subtypes moet altijd een short integer of een long integer veld zijn. Wat betreft het domeinveld kan elk gewenst veldtype gekozen worden. Het creëren van een feature class met subtypen en domeinen begint met het aanmaken van twee velden in de attribute table: een integer veld voor de subtypes en een willekeurig veld voor de domeinen.

Vervolgens is het mogelijk om de subtypes en domeinen te definiëren. Domeinen kunnen worden ingesteld via de eigenschappen van de file geodatabase of via de eigenschappen van de feature class. In onderstaand stappenplan staat beschreven hoe de domeinen ingesteld worden via de feature class. Voor de functionaliteit ervan maakt het niet uit op welke manier de domeinen zijn ingesteld. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Klik in het Catalog Window met de rechtermuisknop op de feature class en kies voor ‘Properties’.
 2. Navigeer naar het tabblad ‘Subtypes’.
 3. Kies bij ‘Subtype Field’ voor het zojuist aangemaakte integer veld.
 4. Vul onder ‘Subtypes’ de onderverdeling in subgroepen in.
 5. Klik vervolgens op de knop ‘Domains…’.
 6. Vul in de tabel bij ‘Domain name’ de onderverdeling in die gebruikt gaat worden per subgroep.
 7. Selecteer de eerste domeinnaam door op het grijze vakje voor de naam te klikken.
 8. Kies als Field Type onder Domain Properties hetzelfde type als is gekozen toen het veld werd aangemaakt.
 9. Vul onder coded values vervolgens de verschillende typen in.
 10. Doe hetzelfde voor de andere domeinnamen en klik op ‘OK’ om weer terug te komen op het tabblad ‘Subtypes’. Hier worden de domeinen gekoppeld en subtypes gekoppeld.
 11. Selecteer onder subtypes het eerste subtype door te klikken op het grijze vakje voor het subtype.
 12. Kies in de tabel ‘Default Values and Domains:’ onder domein voor het juiste domein. Doe vervolgens hetzelfde voor de andere subtypen. Klik daarna op ‘OK’.

Exporteren naar ArcGIS Online

Nu de subtypes en domeinen zijn ingesteld in de feature class, kan deze gepubliceerd worden naar ArcGIS Online. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Log in ArcMap in met een ArcGIS Online account.
 2. Verwijder de feature class uit de Table of Contents en voeg deze opnieuw toe vanuit het Catalog Window.
 3. Start een editsessie en stop deze ook weer. Hierdoor wordt een feature template set aangemaakt.
 4. Klik vervolgens op file -> share as -> service…
 5. Kies ‘Publish a service’ en klik op ‘next’ en vul een naam in voor de service. Klik vervolgens op ‘Continue’.
 6. Bij ‘Capabilities’, kies voor ‘Feature Access’. Zet in het tabblad ‘Feature Access’ het vinkje aan voor ‘create’.
 7. Vul bij ‘Item description’ de verplichte velden in en klik uiteindelijk op publish.

De feature service is nu beschikbaar in ArcGIS Online en er kan gebruik gemaakt worden van de subtypes en domeinen.


Wat moet ik doen bij een “invalid token” melding in het Operations Dashboard?

Achtergrond

De melding ontstaat door de volgende handelingen:

 1. Log in het Operations Dashboard
 2. Sluit het Dashboard af zonder uit te loggen
 3. Ga naar ArcGIS Online en log in met dezelfde user
 4. Pas voor deze user onder profiel het wachtwoord aan
 5. Wanneer nu het Dashboard opstart, wil deze gelijk inloggen met de oude credentials wat resulteert in de melding “Invalid Token”

Oplossing

Het username en wachtwoord wordt bewaard in de credentials manager.

 1. Ga naar configuratie scherm > Credentials Manager
 2. De vreemde cijfers en letters onder “Generic Credentials” is van het Dashboard. Gooi deze weg.
 3. Nu kun je weer inloggen.

Hierbij een video van hoe het probleem ontstaat en hoe het opgelost kan worden:


Welke domeinen moeten openstaan om ArcGIS Online te kunnen bereiken?

ArcGIS Online

Hier volgt een overzicht van de domeinen die bereikbaar moeten zijn om ArcGIS Online ook bij ingestelde firewalls of proxy zonder belemmering te kunnen gebruiken.

Om de ArcGIS Online website te benaderen:

 • http://*.arcgis.com
 • https://*.arcgis.com

Om toegang te krijgen tot de basemap tiles:

 • http://*.arcgisonline.com
 • https://*.arcgisonline.com

Om items van ArcGIS Online te downloaden:

 • https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com

Om My Esri Support en de help documentatie te raadplegen:

 • http://*.esri.com
 • https://*.esri.com

Alle services op deze adressen communiceren op de standaard poorten 80 en 443

Bing Maps

Wordt er gebruik gemaakt van Bing Maps? Dan is ook toegang tot het volgende domein noodzakelijk:

 • http://*.virtualearth.net

ArcLogistics Online

Wordt er gebruik gemaakt van ArcLogistics Online? Hiervoor moeten de volgende domeinen opengezet worden:

Voor poort 443 (beveiligd):

 • account.arcgisonline.com
 • premium.arcgisonline.com

Voor poort 80 (niet beveiligd):

 • links.esri.com
 • downloads2.esri.com
 • server.arcgisonline.com
 • arclogistics.arcgisonline.com
 • tasks.arcgisonline.com
 • ec2-184-73-217-220.compute-1.amazonaws.com
 • ec2-184-73-217-222.compute-1.amazonaws.com

Websites:

Troubleshooting issues adding ArcGIS Online basemaps to ArcMap, zie
http://blogs.esri.com/esri/supportcenter/2013/04/01/having-issues-adding-arcgis-online-basemaps-to-arcmap/

Problem: ArcLogistics Online can't connect to the license service, zie
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/38636


Exporteer data met bijlages uit een ArcGIS Online feature service

Achtergrond

Het kan zijn dat het nodig is om een lokale kopie te maken van de objecten en bijlages die zijn opgeslagen in een ArcGIS Online hosted feature service, bijvoorbeeld voor back-up doeleinden. De werkwijze hiervoor is beschreven in het onderstaande stappenplan.

Voor het exporteren van alle bijlages uit een file geodatabase naar een map is op dit moment geen standaard tool beschikbaar. Het is wel mogelijk om dit te doen met behulp van een pythonscript. In dit artikel is ook een script en stappenplan opgenomen om alle bijlages naar een map te exporteren.

Een replica maken

Stappenplan

 1. Log in op het ArcGIS Online Portaal van de organisatie en ga naar de service waarvan je de data en bijlages wilt downloaden.
 2. Klik onder Kaartlagen op het pijltje naast een kaartlaag en kies voor Service-URL.

 3. Klik op FeatureServer bovenin (onder ArcGIS REST Services).

 4. Klik op Create Replica onderaan de pagina.

 5. Vul de volgende waarden in:

   

  • Layers: 0
  • Return Attachments: True
  • Sync Model: none
  • Data Format: FILEGDB

  Als je meerdere lagen wilt exporteren kan je bij Layers meerdere lagen invullen gescheiden door een komma. De lagen worden genummerd vanaf 0. Als er een laag in zit dat heeft deze dus het nummer 0.

 6. Klik op Create Replica.
 7. Klik op de gegenereerde url om het zip-bestand te downloaden.

In het zip-bestand zit een file geodatabase met de objecten en de bijlages.

Grote datasets

Bij grote datasets kan het voorkomen dat er een time-out optreedt. In dat geval kan je op het formulier de optie Create Replica Asynchronously op True zetten.

Klik op de gegenereerde link en klik op Check. Als de server de download heeft klaargezet staat er onder Status: Completed en wordt er een url gegenereerd die verwijst naar een zip-bestand met de file geodatabase.

Bijlages naar een map exporteren

Met behulp van het volgende pythonscript kunnen alle bijlages uit een feature class geëxporteerd worden naar een map. In dit pythonscript wordt de module arcpy.da (data access) gebruikt. Deze module is beschikbaar vanaf ArcGIS 10.1.

Stappenplan

 1. Kopieer het volgende pythonscript naar een tekst editor (bijvoorbeeld Notepad).

  from arcpy import da

  import os

   

  inTable = arcpy.GetParameterAsText(0)

  fileLocation = arcpy.GetParameterAsText(1)

   

  with da.SearchCursor(inTable,['DATA','ATT_NAME']) as cursor:

  for row in cursor:

  binaryRep = row[0]

  fileName = row[1]

  # save to disk

  open(fileLocation + os.sep + fileName, 'wb').write(binaryRep.tobytes())

  del row

  del binaryRep

  del filename

 2. Sla het bestand op als Export_Attachments.py.
 3. Open ArcCatalog of het ArcCatalog Window in ArcMap.
 4. Maak een nieuwe toolbox (Help: How to create a toolbox).
 5. Klik met de rechtermuisknop op de toolbox en kies Add en kies Script.
 6. Geef het script een naam, e en label, en een beschrijving. En zet een vinkje naast ‘Store relative path names’ en klik Next.

 7. Navigeer naar het opgeslagen pythonscript en selecteer het. Klik vervolgens op Next

 8. Vul bij Parameters het volgende in:

  • ‘Attachments table’ en kies als data type ‘Table’ en
  • ‘Output location’ en kies als data type ‘Folder’

 9. Klik op Finish

Het script kan nu uitgevoerd worden door te dubbelklikken op het script.

Websites:

How to create a toolbox:
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/analyze/managing-tools-and-toolboxes/creating-a-custom-toolbox.htm

How to add a script tool:
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/analyze/creating-tools/adding-a-script-tool.htm


Hoe kan ik bestanden downloaden van ArcGIS Online en deze lokaal opslaan?

Het kan zijn dat je bestanden op ArcGIS Online hebt gezet die gewijzigd zijn en die je nu graag weer lokaal wilt opslaan. Dit is mogelijk.

Dit zijn de bestandsformaten die gedownload kunnen worden:

 • Layer package (.lpk)
 • Map package (.mpk)
 • Locator package (.gcpk)
 • Geoprocessing package (.gpk)
 • Tile package (.tpk)
 • Workflow manager package (.wpk)
 • ArcGIS Windows Mobile package (.wmpk)
 • CityEngine Web Scene (.3ws)
 • Geoprocessing sample (.zip)
 • Map template (.zip)
 • Desktop application template (.zip)
 • Shapefile (.zip)
 • KML (.kml or .kmz)
 • Text-delimited file (.csv or .txt)
 • Code sample (.zip)
 • Microsoft Office file (.doc, .docx, .ppt, .pptx, .vsd, .xls, .xlsx)
 • Image file (.jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff)
 • Portable Document Format (.pdf)

 

Hierbij het stappenplan hoe dit in zijn werk gaat:

Stap 1. Log in op ArcGIS Online en ga naar Mijn Content (My Content). Klik op een item met het juiste formaat.

Stap 2. Je ziet nu aan de linkerkant een knop OPENEN. Open het dropdown menu van de knop OPENEN en kies voor Download

Stap 3. Sla de download op en pak de bestanden uit als dat nodig is (bijv. met 7-zip).

 

Webmaps en services:

Bij webmaps kan je het volgende doen. Open de webmap in ArcGIS for Desktop 10.1. Hiervoor klik je in Mijn Content op het item. Kies vervolgens in het dropdown menu bij OPENEN voor Openen in ArcGIS 10.1 For Desktop. Er wordt nu een GDB aangemaakt en deze opent in ArcMap.

Bij een Hosted Feature Service (Type: ‘Features’ in Mijn Content) klik je ook weer op het item.

Nu kan je net als bij een webmap via OPENEN kiezen voor Openen in ArcGIS 10.1 for Desktop. Een andere manier is om bij Kaartlagen te kiezen voor Exporteren naar Shapefile (zie screenshot hieronder). Bij het exporteren naar Shapefile komen eventuele bijlagen niet mee.

 

Heeft u nog een ander soort bestandstype dat niet genoemd wordt en u heeft een onderhoudscontract, dan kunt u bij onze supportafdeling terecht.

Nieuwe vragen kunt u insturen via ons klantenportaal http://mijn.esri.nl/standaard/support-esri-nederland.


Hoe kan ik de BRT, BGT, BAG, DKK en de postcodevlakken downloaden als file Geodatabase?

Je kunt deze datasets downloaden in een file Geodatabase formaat als je lid bent van de ArcGIS Online groep Datasets - Esri Nederland.

Hoe kan ik lid worden van deze groep?

Je wordt lid door op de volgende link te klikken: Datasets - Esri Nederland. Meld je aan met een organisatie account (‘named user-account’) van ArcGIS Online en klik op ‘LID WORDEN VAN DEZE GROEP (‘JOIN THIS GROUP’):

Om lid te worden dien je te beschikken over een named user-account van ArcGIS Online. Alle organisaties met onderhoud op ArcGIS hebben de beschikking gekregen over één of meerdere named user-accounts.

Ook met een developer account kun je lid worden van deze groep. Een developer account kun je hier aanvragen: https://developers.arcgis.com/sign-up/

Nadat je een lidmaatschapsaanvraag hebt verstuurd word je binnen enkele minuten automatisch toegevoegd aan de groep. Je hoeft je dus maar eenmalig aan te melden, daarna heb je altijd onbeperkt toegang tot alle datasets die wij daar aanbieden.

Ik krijg een foutmelding als ik lid wil worden: ‘Kan geen lidmaatschap voor deze groep aanvragen’

Met een openbaar account (public account) kun je niet lid worden van de groep. Je krijgt dan de volgende foutmelding:

Vraag het lidmaatschap aan met een organisatie account of een developer account.


Ik heb een ArcGIS Online proefabonnement geprobeerd en nu koop ik een ArcGIS Online jaarabonnement. Hoe kan ik na afloop van mijn proefabonnement de content behouden en naar mijn nieuw aangekochte jaarabonnement overdragen?

Om de content van het bestaande proefabonnement over te dragen naar het nieuwe jaarabonnement moet het organisatie ID van het proefabonnement worden opgestuurd naar orders@esri.nl. Het organisatie ID is te vinden onder abonnementstatus. De abonnementstatus staat aan de rechter kant van de pagina ‘Mijn organisatie’. Wanneer het organisatie ID is gekoppeld aan het nieuwe jaarabonnement zal al de content die in het proefabonnement is aangemaakt zichtbaar zijn in het jaarabonnement van de organisatie.

Let op! Het overzetten van een proefabonnement naar een nieuw abonnement moet binnen 30 dagen na het verlopen van de proefperiode worden aangevraagd. Wanneer dit niet wordt gedaan, zal alle content verloren gaan.

Proefabonnementen van meerdere individuen en de inhoud die zij maken tijdens de proefperiode, kunnen niet worden samengevoegd tot één enkel abonnement voor de organisatie.


Items bewerken in ArcGIS Online groepen

Achtergrond

In ArcGIS Online is het mogelijk om items te delen met andere gebruikers met behulp van groepen. De eigenaar van een groep kan o.a. de bewerkingsmogelijkheden bepalen en instellen wie lid mag worden van de groep.

Vraag

Hoe moeten de eigenschappen van groepen en items in ArcGIS Online worden ingesteld zodat leden van de groep de gedeelde items (Web Maps, Web Mapping Applications, eigenschappen van een feature layer) kunnen bewerken?

Antwoord

Om in ArcGIS Online elkaars items (Web Maps, Web Mapping applications, eigenschappen van een feature layer) binnen een groep te kunnen bewerken, moet aan een aantal eisen worden voldaan:

 1. De eigenaar van de groep moet de beheerdersrol hebben
 2. De gebruikers van de groep moeten allemaal lid zijn van dezelfde organisatie
 3. De optie ‘Leden kunnen alle items in deze groep updaten’ moet aangevinkt worden. Let op: deze optie kan niet op een later moment worden in- of uitgeschakeld

Als bovenstaande instelling ‘Leden kunnen alle items in deze groep updaten’ is gekozen, is het niet langer mogelijk om ArcGIS Online leden van een andere organisatie toe te voegen aan de groep:

Om groepsleden bepaalde items te kunnen laten bewerken, zullen ook de afzonderlijke kaartlagen (feature layers) moeten worden gedeeld met de groep. Het delen van een item met een groep kan worden aangegeven in het tabblad ‘Mijn Content’.

Items delen die door de hele groep bewerkt mogen worden gaat als volgt:

 1. Ga naar het tabblad ‘Mijn Content’
 2. Zet een vinkje voor de items die gedeeld moeten worden
 3. Klik op het pijltje achter Delen en kies voor ‘Toegang en wijzigingsmogelijkheden’
 4. Zet een vinkje voor de groep(en) waarin de items gedeeld moeten worden en klik op OK

Als er lagen aan een webmap zijn toegevoegd die niet zijn gedeeld in de groep waarmee de webmap is gedeeld, verschijnt tijdens het laden van de webmap de volgende melding: “deze laag kan niet worden toegevoegd aan de kaart”. Deel de betreffende lagen met de groep om deze melding te verhelpen.

Als de items in een groep door ArcGIS Online gebruikers van een andere organisatie bewerkt moeten kunnen worden, zal tijdens het creëren van de groep de optie “leden kunnen alle items updaten” niet moeten worden geselecteerd. Let op: Met deze instelling kunnen de gebruikers alleen hun eigen items editen, niet de items van andere gebruikers binnen de groep.

Het bovenstaande geldt voor de items zelf: Web Map, Web Mapping Applicatie, eigenschappen van een feature layer.

Als je wilt dat gebruikers binnen een groep ook de data van een feature layer kunnen bewerken, moet in de eigenschappen van de feature layer worden aangegeven dat deze laag bewerkt mag worden en zal de laag gedeeld moeten worden met de groep. Hier wordt ook aangegeven welke mogelijkheden m.b.t. het bewerken aan de editors wordt toegekend:

Websites:


Hoe kan je batch geocoderen in ArcGIS 10.1 for Desktop?

Achtergrond

Met een ArcGIS Online abonnement is het mogelijk om een lijst met adressen te geocoderen. Dit is mogelijk op ArcGIS.com, vanuit Microsoft Excel met Esri Maps for Office (onderdeel van een ArcGIS Online abonnement) en met ArcGIS for Desktop 10.1. Dit artikel beschrijft de werkwijze om te geocoderen vanuit ArcGIS for Desktop.

Voorwaarden:

 • ArcGIS 10.1 for Desktop
 • ArcGIS Online abonnement

Met ArcGIS 10.2 for Desktop is het voldoende om aangemeld te zijn via File > Sign in om in batch te geocoderen. De World Locator van ArcGIS Online staat als standaard locator ingesteld.

Antwoord

Volg het onderstaande stappenplan om gebruik te kunnen maken van batch geocoderen in ArcGIS for Desktop op basis van het ArcGIS Online abonnement.

Toevoegen ArcGIS for Server connectie

 1. Open ArcMap
 2. Open het Catalog venster en kies bij GIS Servers voor Add ArcGIS Server.
 3. Kies voor Use GIS services en klik Next
 4. Voer bij de Server URL de volgende URL in:

  http://geocode.arcgis.com/arcgis/services

 5. Vul bij User Name en Password je ArcGIS Online gebruikersnaam en wachtwoord in en klik Next.

   

Selecteren van de toegevoegde ArcGIS for Server connectie in de Geocoding toolbar

 1. Open de Geocoding toolbar via Customize > Toolbars > Geocoding
 2. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst voor <Manage Address Locators...>

 3. Kies voor Add… Navigeer naar de toegevoegde ArcGIS for Server connectie, kies World en klik op Add

 4. Klik op Close om de Address Locator Manager te sluiten

Batch geocoden met de World Locator

Na het instellen van de Address locator kan je vanuit ArcGIS for Desktop batch geocoderen:

 1. Klik op de Geocoding toolbar op de knop Geocode Addresses of klik met de rechtermuisknop in de Table of Contents op de tabel die je wilt geocoderen en kies voor Geocode Addresses.

 2. Kies voor de nieuw toegevoegde Locator: World en klik OK
 3. Kies de velden die gebruikt worden voor het geocoderen en klik OK
  In het veld Address kan een kolom ingevuld worden met het hele adres zoals: Kruiskamplaan 159 1911LN Uitgeest.
  Als het adres verdeeld is over meerdere kolommen zorg dan dat in ieder geval straat en huisnummer in één kolom staan en vul deze in onder Address.
  De velden Admin kunnen gebruikt worden voor woonplaats en provincie.
  Het veld Postal kan gebruikt worden voor Postcode.
  Het veld Country kan gebruikt worden voor land.

Controleren en aanpassen van de locaties met behulp van de Rematch Table

 1. Selecteer de laag met het resultaat van het geocoderen
 2. Klik op de knop Review/Rematch Addresses

 3. Een adres dat niet correct is of niet gevonden is kan worden aangepast door het betreffende record te selecteren en naar het adres te zoeken in het deelvenster Address.
 4. Als het adres is gevonden kies dan voor Match

Extra informatie

De ArcGIS Online World Geocoding Service die in dit artikel staat beschreven maakt onder meer gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarmee is het mogelijk om te geocoderen op basis van 4 en 6 positie postcodegebieden, straatnamen, huisnummers en woonplaats. Door het gebruik van de BAG kunnen adressen zeer nauwkeurig worden weergegeven op de kaart. Meer informatie over batch geocoding in ArcGIS for Desktop staat op:

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/Exercise_4_Geoco di ng_addresses_in_a_table_and_rematching_unmatched_addresses/00250000000m000000/

Voor het batch geocoderen worden service credits van het ArcGIS Online abonnement verbruikt. Voor 1000 geocodes worden er 40 service credits gebruikt. Meer informatie over service credits staat op:

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits


Hoe kan ik de World Geosearch-service gebruiken in ArcGIS for Desktop?

De World Geosearch maakt gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierdoor kan gezocht worden op 6 positie postcodegebieden, straatnamen, huisnummer en woonplaats. Ook behoren zoekcombinaties, zoals 6PPC met huisnummer (en eventueel land) tot de mogelijkheden. Door het gebruik van de BAG bij Geosearch worden adressen met hoge nauwkeurigheid gevonden.

Om de Geosearch te gebruiken in ArcGIS for Desktop kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Open ArcGIS for Desktop.
 2. Klik op de Add Data knop  
 3. Browse naar GIS Servers en dubbelklik daar op Add ArcGIS Server.

 4. Kies in de wizard voor Use GIS services en klik next.
 5. Vul voor Server URL http://geocode.arcgis.com/arcgis/services in en klik op Finish.

  De GIS server is nu beschikbaar onder GIS Servers. Via de zojuist aangemaakte connectie naar deze services kunt u de Geosearch gaan gebruiken.

 6. Klik op de Find tool (de verrekijker) op de Tools toolbar (het is ook mogelijk om de geocoding toolbar te gebruiken).

 7. Klik bij de tab Locations op het mapje en browse naar de zojuist aangemaakte connectie naar de GIS Server. Daar vindt u de World Geosearch, met de naam World.

Extra toelichting

Met een abonnement op ArcGIS Online is het ook mogelijk om (een batch) te geocoderen. Dit kan vanuit ArcGIS Online of Esri Maps for Office (onderdeel van een ArcGIS online abonnement). Op www.arcgis.com staat meer informatie over het ArcGIS Online abonnement.

De Geosearch kan gebruikt worden om specifieke adressen te vinden maar ook om enkel een plaats of postcodegebied te lokaliseren. Naast de BAG (specifiek voor Nederland) biedt de Geosearch-service wereldwijd dekking en ook ondersteuning voor POI’s (Point of Interest).

Om dit mogelijk te maken bestaat de Geosearch uit verschillende locators (dit wordt ook wel een composite locator genoemd) die elk bedoeld zijn voor een andere input samenstelling. Deze verschillende locators zijn terug te vinden in de zoekresultaten onder Loc_name. De score geeft aan hoe goed de input met het Match_addr overeenkomt.

 1. NLDAddressPoint; Dit is de meest nauwkeurige locator die gebruik maakt van BAG data. Deze locator is in staat om specifieke adressen te vinden.
 2. NLDStreetAddress; In deze locator wordt geen BAG data gebruikt en dient als backup voor wanneer de eerste locator geen resultaten geeft. In deze locator worden andere bronnen gebruikt dan de BAG.
 3. NLD.AdminPlaces; Deze locator zoekt alleen op basis van woonplaatsen.
 4. NLD.Postal; de locator zoekt op basis van postcodes.

Wanneer u de Geocoding toolbar gebruikt is het ook mogelijk om voor iedere gewenste locatie in Nederland het dichtstbijzijnde adrespunt te zoeken (reverse geocoding). Dit is eenvoudig te doen door de Adress Inspector te gebruiken en op een willekeurige locatie op de kaart te klikken.

Vanaf ArcGIS 10.1 SP1 is de World Locator standaard toegevoegd in ArcGIS for Desktop op de Geocoding toolbar.


Hoe kan ik de Nederlandse basiskaarten gebruiken in ArcGIS for Desktop?

ArcGIS Online biedt verschillende basiskaarten aan met dekking voor de hele wereld. Er zijn nu ook verschillende extra gedetailleerde Nederlandse basiskaarten beschikbaar die te gebruiken zijn in het gehele ArcGIS-systeem, waaronder in ArcGIS Online en ook ArcGIS for Desktop.

Er zijn drie manieren om de Nederlandse basiskaarten te gebruiken in ArcGIS for Desktop, namelijk door te zoeken binnen ArcGIS Online, door een GIS Server connectie toe te voegen in ArcGIS for Desktop of door binnen ArcGIS for Desktop te zoeken naar de beschikbare content op ArcGIS Online.

Toevoegen vanuit ArcGIS Online

Het is mogelijk om kaarten direct aan ArcGIS for Desktop toe te voegen vanuit ArcGIS Online:

 1. Start uw browser op en navigeer naar http://www.arcgis.com
 2. Zoek naar de basiskaart die u wilt hebben, bijvoorbeeld op basis van een van de volgende zoektermen:
  • Topo RD
  • Canvas RD
  • Straten RD
  (Alle basiskaarten van Esri Nederland worden gepubliceerd door gebruiker: Esri_NL_Content)
 3. Klik op het pijltje naast openen en dan op ‘Openen in ArcGIS For Desktop’. Er wordt dan een klein .pkinfo bestandje gedownload, wanneer u deze opent start ArcGIS For Desktop automatisch op en laad de door u geselecteerde kaart.

   

Toevoegen vanuit ArcGIS for Desktop

Het is ook mogelijk om kaarten direct in ArcGIS for Desktop toe te voegen door een GIS Server connectie te maken. Dit kan door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Open ArcGIS for Desktop
 2. Klik op de Add Data knop
 3. Browse naar ‘GIS Servers’ en dubbelklik daar op ‘Add ArcGIS Server’

 4. Kies in de wizard voor ‘Use GIS services’ en klik next
 5. Vul voor Server URL http://services.arcgisonline.nl/arcgis/services in en klik op Finish

 6. De GIS Server is nu beschikbaar onder GIS Servers en u kunt via Add Data of via het Catalog venster door de beschikbare kaarten browsen en de gewenste kaart direct in ArcMap gebruiken.

Binnen ArcGIS for Desktop zoeken naar content op ArcGIS Online

In ArcGIS for Desktop bestaat ook de mogelijkheid om te zoeken naar content op ArcGIS Online. Dit kan op de volgende manier:

 1. Open ArcGIS for Desktop
 2. Open het search venster
 3. Selecteer ArcGIS Online als zoeklocatie

 4. Zoek naar de basiskaart die u wilt hebben, bijvoorbeeld op basis van een van de volgende zoektermen:
  • Topo RD
  • Canvas RD
  • Straten RD
  (Alle basiskaarten van Esri Nederland worden gepubliceerd door gebruiker: Esri_NL_Content)
 5. Wanneer u een mapservice (), layer package () of feature service() opent dan worden deze aan de huidige map document toegevoegd, wanneer u een web map () of map package () opent dan wordt deze geopend in een nieuw map document.

Wanneer ik een WMS service maak van mijn eigen data, die geprojecteerd is in RD_New, komt deze niet juist op de basemaps van Esri te liggen. Er is altijd een afwijking van een aantal meters. Ik heb de projectie van mijn eigen data juist ingesteld, wat moet ik nog meer doen?

Oorzaak

De WMS service wordt bij default gepresenteerd in WGS84, andere projecties worden ondersteund mits de daarvoor benodigde transformatie is opgegeven. Wanneer de brondata geen transformatie gegevens bevat, wordt er op de brondata een andere transformatie toegepast dan op de datasets vanuit andere bronnen. Hierdoor komen de verschillende lagen niet juist over elkaar te liggen.

Antwoord

Om te zorgen dat de juiste transformatie wordt toegepast bij het tekenen van de WMS service, dient de juiste transformatie te worden ingesteld in het map document (het .MXD bestand). De transformatie heeft alleen effect op de map service, wanneer deze al is toegepast op het map document voordat de service is aangemaakt.

Het is mogelijk de juiste transformatie van RD_New naar WGS84 in te stellen, door de volgende stappen te nemen:

 1. Klik op ‘View’ in de menu balk en kies voor ‘Data Frame Properties…’
 2. Ga naar het tabblad ‘Coordinate Systems’ en klik op de knop ‘Transformations…’
 3. Kies bij Into: World\WGS1984
 4. Kies bij Using: Bij ArcGIS 10.x: Amersfoort_To_WGS_1984_2008_MB (De instellingen zouden nu overeen moeten komen met de onderstaande afbeeldingen)
 5. Klik op OK
 6. Klik nogmaals op ‘OK’ om het Data Frame Properties venster te sluiten.
 7. Sla het map document op.

Nu kan je een WMS service aanmaken op de manier waarop je dit altijd doet.

Let op: wanneer de service ook in ArcGIS Online Web Maps of in de ArcGIS apps voor mobiele devices wordt geconsumeerd, raden wij aan de brondata te her-projecteren naar 'WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere'. Dit is dezelfde projectie die wordt gebruikt voor het online kaartmateriaal. Wanneer de data geprojecteerd is in 'WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere', worden veel voorkomende problemen voorkomen.

Instellingen voor ArcGIS 10.x:


Wat kun je met ArcGIS Online?

Op ArcGIS Online is het mogelijk om data en services publiekelijk toegankelijk te maken, maar het is ook mogelijk om deze met enkele specifieke personen of groepen delen. Zo kan bijvoorbeeld een mash-up samengesteld worden van eigen services gecombineerd met services van ArcGIS Online. Vervolgens kan zo’n mash-up weer gedeeld worden. Kortom: ArcGIS Online biedt tools om interactieve kaarten aan te maken, basiskaarten en Esri data toe te voegen en om online applicaties en geografische informatie te delen met andere gebruikersgroepen.

Delen

Op ArcGIS Online kun je nieuwe kaarten creëren en bestaande kaarten en Web mapping applicaties vinden en gebruiken. Je kunt de kaarten en applicaties die je zelf hebt samengesteld ook delen met anderen. Je hebt geen software nodig; alle mogelijkheden zijn toegankelijk met een web browser.

Content van Esri

Esri deelt honderden van zijn basiskaarten, operationele kaartlagen, specialistische data en tools. Deze zijn beschikbaar voor je om te openen en gebruiken in je Web browser, mobiele applicatie, webapplicaties of in ArcGIS for Desktop.

Galerij

In de galerij kun je bladeren in aanbevolen kaarten, applicaties gebaseerd op webkaarten en mobiele applicaties die gedeeld worden door de ArcGIS community. De beheerders selecteren items die belangrijke en populaire informatie of kaarten bevatten. Alle galerij items kun je gebruiken in je eigen werk.

Zoekfunctie

ArcGIS.com heeft een krachtige zoekfunctie waarmee je snel specifieke kaarten of applicaties kunt vinden, die je vervolgens kunt gebruiken voor je eigen werk. De zoekresultaten helpen je om de bruikbaarheid van ieder item te beoordelen en gerelateerde items te vinden. Ook kun je kiezen waarmee je de kaart of applicatie wilt openen – bijvoorbeeld in ArcGIS.com of met ArcGIS Explorer Online.

Map

In ArcGIS.com kun je interactieve kaarten bouwen en deze delen met anderen. Je kiest een basiskaart, een gebied en voegt vervolgens kaartlagen toe. Deze kaartlagen kunnen aangeboden worden via ArcGIS.com, internet, ArcGIS for Server of een groep waar je lid van bent. Als je klaar bent met het bouwen van je kaart, kun je deze verfijnen, opslaan in je persoonlijke werkomgeving en delen met anderen. Standaard wordt titel van de service ingevuld. Vergeet niet om goede tags (metadata) te vullen zodat de kaart ook door anderen teruggevonden kan worden. Het is mogelijk om meerdere tags in te vullen. Ook kun je je kaarten openen in ArcGIS Online om presentaties te maken, notities toe te voegen, etc.

Mijn Content

Als een ingelogd lid van ArcGIS.com kun je kaarten opslaan, referenties toevoegen aan applicaties en services en ArcGIS Desktop bestanden uploaden. Deze staan allemaal opgeslagen in je persoonlijke werkomgeving, die te vinden is op de ‘Mijn Content’ pagina.

Groepen

Via Groepen kun je samenwerken met andere ArcGIS-gebruikers. Je kunt je aanmelden bij een groep of zelf een groep creëren om geografische informatie uit te wisselen die gerelateerd is aan een specifiek project of gezamenlijke activiteit.

Er bestaat bijvoorbeeld een ‘ArcGIS in Nederland’-groep. Voer bijvoorbeeld het trefwoord ‘Nederland’ in het zoekveld om een overzicht te krijgen van een aantal Nederlandse groepen.

Nederlandstalige Help

Informatie over de mogelijkheden en werking van ArcGIS Online kan gevonden worden in de Nederlandstalige Help.

Veel plezier en succes met het gebruiken van ArcGIS Online!

 

Website:

ArcGIS Online Help
http://doc.arcgis.com/nl/arcgis-online/index.html