Programma

Het Assetmanagement Event vond plaats op donderdagmiddag 15 maart 2018 bij KPMG in Amstelveen. 

Het programma was als volgt:

12.15 - 12.45 uur

Inloop

12.45 - 13.00 uur

Welkom - Esri Nederland

13.00 - 13.45 uur

Hoe kunt u geo-informatie effectief integreren in de bedrijfsprocessen en de financiële besluitvorming van uw bedrijf? - KPMG Global Asset Management Competence Center (Thomas de Ruyck, Director en Steve Engels, Manager)

Thomas en Steve tonen hoe ArcGIS gebruikt wordt binnen KPMG om niet enkel de operationele, maar ook de financiële besluitvorming te ondersteunen van een bedrijf aan de hand van een concrete demo. Door het ArcGIS-platform te integreren binnen de context van de processen binnen een bedrijf zorgt KPMG voor een verhoogde efficiëntie op het vlak van besluitvorming, executie en data-registratie.

13.45 - 14.30 uur

Geaggregeerde geo-data op assets wordt geo-informatie voor prestatiemanagement - Rijkswaterstaat (Ada de Waard, Senior adviseur informatievoorziening)

In het belang van onbetwistbare Assetmanagement data is identificatie van assets met behulp van geografie noodzakelijk. Het is van belang dat een opdrachtnemer eenvoudige eventregistratie op een asset kan verrichten. Daarnaast gaat geo-data twee kanten op, je wilt een eventregistratie immers ook vanachter een bureau kunnen lokaliseren op kaart. Ada de Waard vertelt in deze presentatie hoe ze dit binnen Rijkswaterstaat invullen.

14.30 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 15.45 uur

Van ambitie naar realisatie - Provincie Gelderland (Niels Reyngoud, Program Manager) en Ambitiekompas B.V. (Anton Vogels, Adviseur programmacontrol)

Niels Reyngoud neemt u mee in het assetmanagementproces van de provincie Gelderland. Hij laat zien hoe de ambitie via de 'zichtlijn' vertaald wordt naar de operationele uitvoering. Daarnaast zoomt hij in op hoe (geo-)informatie wordt ingezet om het proces te ondersteunen. 

Anton Vogels legt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit op welke manier Ambitiekompas het assetmanagementproces faciliteert met haar online platform. Het vastleggen en monitoren van de strategische ambitie (BKXi), het vastleggen van duurzaamheidsdoelstellingen per project (Ambitieweb) en het programmeren van maatregelen op basis van waarden met als resultaat onder meer een risicokaart.

15.45 - 16.15 uur 

GIS en BIM in assetmanagementprocessen - Esri Nederland (Frank de Zoeten, Business developer)

Frank de Zoeten neemt u mee in de Esri GIS -en BIM-visie, de huidige Esri roadmap en de eind 2017 aangekondigde samenwerking op dit gebied tussen Autodesk en Esri.

16.15 uur

Borrel

CONTACT


Voor vragen over het Assetmanagement Event kunt u terecht bij Ilona Leuvenkamp, eventmanager

Neem contact op met haar via of telefoon: 010-2170700