GEONIS Blaeu als Atlas Major voor waterschapprocessen

10 juli 2014

Het eerste increment van GEONIS Blaeu is inmiddels afgerond. GEONIS Blaeu wordt hiermee de opvolger van IRIS. De vier waterschappen kunnen nu een moderne en flexibele omgeving realiseren, waarmee ze ook in de toekomst hun primaire processen efficiënt kunnen ondersteunen. De vier samenwerkende waterschappen Rijn Oost (Vechtstromen, Rijn en IJssel, Reest en Wieden en Groot Salland) hebben na een Europese aanbesteding GEONIS geselecteerd als de basis voor een nieuw geo-informatiesysteem.

Het project tot nu toe 

De vier waterschappen kozen hiermee Esri Nederland, Royal HaskoningDHV en MUG Ingenieursbureau als samenwerkings-partners voor de inrichting, beheer en toekomstige exploitatie. Het project wordt in 5 blokken (incrementen) gerealiseerd, volgens de Agile-methode Scrum. Drie dagen per week zit een bouwteam bestaande uit waterschappers en GEONIS-deskundigen in Zwolle. Gezamenlijk met de waterschappen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het systeem. De inbreng van de waterschappen is belangrijk, zodat de inrichting optimaal aansluit op de werkprocessen van de waterschappen. Inmiddels is het eerste increment afgerond in 5 weken. Afgelopen weken zijn er functies geconfigureerd voor het beheren, analyse en raadplegen van het beheerregister, peilgebieden en profielen. Deze functies zijn niet alleen beschikbaar voor desktopgebruikers maar, door de servertechnologie ook vanuit GeoWeb en in mobiele oplossingen te gebruiken. 

Samenwerken staat centraal

Bij de start van het project is ook geïnvesteerd in de sociale werkafspraken en samenwerking met de waterschappen door het faciliteren van workshops. Momenteel, op de helft van het project, is iedereen enthousiast over de gerealiseerde functies en worden alle projectdoelen behaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg van het project 

Na de zomervakantie moeten de functies van beheren van keringen, leidingen en rioleringskenmerken en de schouw gereed zijn. In oktober 2014 is het informatiesysteem in zijn geheel af en wordt bij de betrokken waterschappen tot implementatie overgegaan. GEONIS Blaeu komt daarmee ook beschikbaar voor andere waterschappen.

Blaeu 

De naam Blaeu is gekozen vanwege de associatie met de kleur van het water en vernoemd naar de wereldberoemde cartograaf Willem Blaeu. Blaeu, die prachtige vernieuwende en kwalitatieve kaarten maakte, inspireert nog steeds de geo-wereld. 

GEONIS

Het product GEONIS is een wereldwijd gebruikt asset management systeem gebaseerd op ArcGIS-technologie. Door het eenvoudig kunnen configureren is het bijvoorbeeld mogelijk om GEONIS af te stemmen op het bestaande datamodel van de waterschappen. Hiermee is het mogelijk functies beheersbaar te introduceren bij de waterschappen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over GEONIS Blaeu kunt u contact opnemen via contact@esri.nl