Mark Herbold: "Toegang tot overheidsdata essentieel voor economie"

26 maart 2014

In het Financieele Dagblad van vrijdag 21 maart pleitte Mark Herbold om de discussie over open data en privacy op gang te brengen.

Financieele Dagblad 21 maart 2014

Premier Rutte heeft onlangs een warm pleidooi gehouden om de toegang tot kennis en gegevens die met publiek geld zijn vergaard, te vergemakkelijken. Hij ziet in 'open access' een belangrijke kans om innovatie aan te jagen. De Nederlandse overheid is hier al langer mee bezig, vooral als het gaat om 'open data'. Een voorbeeld is de recente vrijgave van AHN2. Dit zijn grote gegevensbestanden met Nederlandse hoogtedata die sinds maart door iedereen gratis te gebruiken zijn. Aan deze discussie rond 'open acces' zit wel een belangrijk maatschappelijk thema vast:privacybescherming. Een gevoelig thema in Nederland, zo bleek afgelopen week weer. Het is hoog tijd daar een serieus debat over te voeren. De voor- en nadelen van het hergebruik van privacygevoelige data moeten goed tegen elkaar worden afgezet, zodat een genuanceerd beeld ontstaat. Hetzelfde thema zal spelen als Ruttes pleidooi weerklank vindt, en steeds meer overheidsdata drempelvrij beschikbaar komen. Alle overheidsgegevens commercieel laten uitbaten is niet goed, simpelweg alles verbieden natuurlijk ook niet. Hoe gaan we daarmee om? Laat het pleidooi van de premier en het 'big data'-idee van ING deze discussie serieus op gang brengen. Want als iets het innovatief vermogen van ons land verder kan versterken, dan is het wel een weldoordacht gebruik van alle informatie waar de overheid over beschikt.

Mark Herbold is ceo van Esri Nederland, bestuurslid van GeoBusiness Nederland en aanjager van het Doorbraakproject Open (Geo) Data van het ministerie van EZ.  
(Bron: Het Financieele Dagblad - 21 maart 2014)

Lees hier het artikel...