Maak van uw GeoWeb WebViewer een thema-viewer

8 november 2017

Met GeoWeb is het mogelijk om snel een specifieke toepassing te kunnen configureren voor een specifiek vakgebied. Dit gaat nu nog sneller met de beschikbare content van Esri Nederland. Vaak wordt gevraagd of het mogelijk is om een thema-viewer in te richten op basis van GeoWeb. In dit voorbeeld laten wij u zien hoe u een thema-viewer kunt maken, als voorbeeld maken wij gebruik van de BGT.

Als vakinhoudelijke rondom de BGT is er behoefte om te kijken naar de laatste stand van zaken met betrekking tot het bijhouden van de BGT. Het is handig om hiervan een thema-viewer te maken genaamd de BGT-viewer. Met deze viewer is het mogelijk om te controleren wanneer een object gepubliceerd is in de landelijke voorziening of wie de bronhouder is.

Hoe kunt u een thema-viewer inrichten?

In dit voorbeeld gaan we uit van GeoWeb 5.3 en de beschikbare content-services uit de Levende Atlas . Voor de BGT-viewer maken we gebruik van de volgende services: https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/BGT/BGT_standaard/MapServer

Stappenplan

  • Zorg dat de EsriNL_Content-site in de ‘Sites Folder’ gezet wordt. Deze is te vinden bij de voorbeelden.
  • Start de GeoWeb Manager op.
  • Maak een kopie van de EsriNL_Content-site via de kopiefunctie in de GeoWeb Manager.
  • Geef het item een naam bijvoorbeerd ‘BGT-viewer’.
  • Verwijder via de GeoWeb Manager alle kaartlagen die u niet wilt gebruiken.
    Doe dit zowel voor de ‘Layer List’ en voor de ‘Map Service’.
  • Pas desgewenst de attribuutinformatie aan per kaartlaag.
  • Pas de viewer-interface aan met alleen die functies die u wilt behouden.

Natuurlijk kunt u dit ook met andere services uit de Levende Atlas doen. Bekijk welke services er allemaal beschikbaar zijn.

Nog sneller op weg?

Het bovenstaande voorbeeld is online beschikbaar. Heeft u vragen neem contact met ons op via contact@esri.nl.