Alliander krijgt award voor innovaties met geo-informatie

21 september 2017

Alliander heeft op de Esri GIS Conferentie 2017 de Nederlandse 'Enterprise GIS Award' uit handen van de directeur van Esri Nederland, Ed van Ingen, gekregen. De award is een erkenning voor de continue ontwikkeling die het bedrijf doormaakt bij de inzet van geo-informatie. Het gaat onder andere om de ontwikkelingen rondom (predictive) analytics, integratie van real time data in het geo-informatie platform en mobiele toepassingen voor monteurs. Voorbeelden zijn een offline mobile assetviewer voor Android tablet, apps met schematische weergaven voor midden- en laagspannings netwerken, geodiensten voor storingsafhandeling en de integratie van ArcGIS en SAP HANA.

Energietransitie

Alliander staat met de energietransitie voor een substantiële uitdaging. Diverse scenario's worden in kaart gebracht om netwerken zo efficiënt mogelijk klaar te maken voor een toekomst met veel meer dynamiek in vraag en aanbod van energie. Het onderkennen van regionale verschillen is daarbij van groot belang. Alliander ontwikkelt daarom verschillende regio-gebaseerde predictive analytics toepassingen waarbij (big) data uit verschillende interne- en externe bronnen geconsolideerd wordt op basis van locatie. De technologische basis die hiervoor ingezet wordt is een geïntegreerd Esri-SAP HANA-platform.

Geodiensten en MAG-applicatie

Een gebruiksvriendelijke, schaalbare, betrouwbare informatievoorziening voor monteurs in het veld is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte en veilige werkomgeving. Met name als het gaat om storingsafhandeling is het van belang dat buitendienstmedewerkers inzicht hebben in asset- en netwerk informatie, ook als er geen internetverbinding (mogelijk) is. Alliander heeft daarom een mobiele app ontwikkelt die ook offline over de juiste gegevens en functies beschikt. Alliander heeft voor dit doel de zogenaamde MAG-app ontwikkelt op basis van de ArcGIS SDK voor Android. 

Een grote stap gezet

Ed van Ingen: ”Met de verschillende tools die Alliander heeft ontwikkeld hebben ze een grote stap gezet in het oplossen van de uitdaging die de energietransitie met zich meebrengt. Alliander toont aan dat geo-informatie een belangrijke en onmisbare rol speelt in het dagelijks werk. De award is een beloning en een aanmoediging voor de komende jaren.”

Mooie aanmoediging

Walter van Boven, IT Manager bij Alliander, geeft aan dat Alliander de award ziet als een blijk van waardering voor alle betrokken Alliander-medewerkers en als aanmoediging om in de komende jaren het belang van geo-informatie binnen én buiten de Alliander verder uit te dragen.