Buurtonderzoek in kaarten

17 februari 2017

In Zwolle is voor het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek nauw samengewerkt tussen de onderzoekers en ArcGIS-gebruikers binnen de afdeling Onderzoek & Informatie. Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek bevat (kaart)rapportages op zowel gemeente-, stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Bijna 10.000 Zwollenaren namen deel aan het laatste onderzoek. 

De hoofdrapportage en de gebiedsrapportages zijn in te zien via het opendata-portaal van Zwolle op www.geopoort.nl/geo-online. Het College van B&W van de gemeente Zwolle heeft de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 vastgesteld.

Meer informatie

Alle uitkomsten en meer informatie over het onderzoek zijn te vinden op zwolle.nl/bvb2016 

De rapportages zijn in te zien via het opendata-portaal van Zwolle: geopoort.nl/geo-online 

De onderzoeksresultaten zijn in te zien via een speciale StoryMap

E-mail voor meer informatie naar