Climate Campus Zwolle opgericht om klimaatbestendig te worden

19 juni 2017

Maar liefst achtendertig partijen, waaronder Esri Nederland, zeggen ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Ze zetten daarmee in op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. De Climate Campus is onderdeel van het traject SmartZwolle, een initiatief om de stad slimmer in te richten dankzij het gebruik van allerlei databronnen. Naast Esri Nederland tekenen ook gerenommeerde instellingen zoals het Kadaster, KNMI, CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD en diverse adviesbureaus. 

Gezamenlijk actieprogramma

In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen. 

Waarde toevoegen met geo-informatie

De achtendertig partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om slim om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Geo-informatie kan daarbij waarde toevoegen. Jan Willem van Eck, directeur strategie en ondertekenaar namens Esri Nederland licht toe: “Klimaatadaptie kan geen enkele organisatie alleen bewerkstelligen. Door inzichten, die zijn verkregen uit geografische data, onderling te delen wordt samenwerken rondom klimaatadaptatie doelmatiger en eenvoudiger. Als internationale organisatie, met ook een thuis in Zwolle, dragen wij graag ons steentje bij aan de Climate Campus."