Waterschap Rivierenland aan de slag met GEONIS Blaeu

13 maart 2017

Waterschap Rivierenland is onlangs gestart met de implementatie van de waterketen-module van GEONIS Blaeu. Het neemt hiermee een nieuwe stap in het verbeteren van de informatievoorziening in de afvalwaterketen.

Niet zonder goede informatievoorziening

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken in het rivierengebied, in Midden-Nederland. Het waterschap zuivert het afvalwater om de kwaliteit van het watersysteem in het rivierengebied te waarborgen. Rivierenland beheert hiervoor 39 waterzuiveringsinstallaties, 184 rioolgemalen en 538 km persleiding. Binnen de afvalwaterketen is de registratie van de riolerings- en zuiveringsgegevens een belangrijk onderdeel. Deze afvalwaterketen kan niet zonder goede informatievoorziening.

Opvolger van IRIS

Voorheen werd IRIS Rioken gebruikt om deze gegevens vast te leggen en toegankelijk te maken. In 2016 ging het waterschap op zoek naar een opvolger van het verouderde IRIS. Na een onderzoek is de waterketenmodule van GEONIS Blaeu gekozen als geschikte opvolger. Floris de Bree, adviseur en projectleider informatievoorziening van het waterschap voegt daar aan toe: “Ons waterschap was op zoek naar standaard software die op de behoefte van de gebruikers binnen het waterschap geconfigureerd kan worden.”

Werkproces centraal

De beheerders waren gewend om met verschillende rapportages te werken en wilden functies die aansluiten bij hun werkprocessen in de afvalwaterketen. GEONIS voorziet naast vastlegging van riolerings- en zuiveringsobjecten over rekenfunctionaliteit en intelligente formulieren, gericht op het beheer van leidingenregistratie en rioleringsgebieden. Voor de beheerders betekent dit dat ze voortaan sneller en makkelijker rapportages kunnen maken en aanpassen. Daarnaast geeft GEONIS Blaeu in het dagelijks werk en bij calamiteiten direct inzicht met prognoses, knelpuntanalyses en capaciteitsberekeningen.

Aan de slag

Royal HaskoningDHV is als implementatiepartner nauw betrokken bij de in gebruik name van GEONIS Blaeu bij waterschap Rivierenland. De medewerkers van het waterschap gaan na de installatie die deze maand wordt afgerond door Esri meteen aan de slag met de configuratie aan de hand van de gebruikerswensen. Vervolgens kan direct gebruik worden gemaakt van gegevens en kaarten in zowel ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro, ArcMap) als GeoWeb. Ook worden de gebruikers opgeleid, zodat ze nieuwe software goed kunnen toepassen in de bestaande werkprocessen. Later dit jaar wordt gekeken naar een uitbreiding van de mogelijkheden die GEONIS Blaeu biedt in de processen rondom het beheer van keringen zoals de profielenfunctionaliteit.

Lees meer over GEONIS Blaeu

Bekijk how-to-video’s van GEONIS Blaeu

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar