Tilburg wil op koninklijke wijze samenwerken

14 april 2017

De gemeente Tilburg opent dit jaar niet alleen voor de Koninklijke Familie haar deuren. Binnenkort volgt een speciale bijeenkomst om burgers, studenten en bedrijven met elkaar te laten spreken. Dit moet het samenwerken rondom de gemeente bevorderen.

Meer samenwerken in de keten

Op Koningsdag, donderdag 27 april 2017, viert Tilburg feest met de Koninklijke Familie. Nu Tilburg daarmee veel aandacht krijgt en er binnen de gemeente veel initiatieven worden ontplooid, kan dat samenwerking voor de lange termijn opleveren. Organisaties werken steeds meer samen in de keten. Of dit nu het uitwisselen van informatie is in gezamenlijke projecten, het faciliteren van data-inwinning in het veld of het rapporteren aan stakeholders.  

Open data voor samenwerken

De gemeente Tilburg stelt voor het samenwerken zowel intern als extern open data ter beschikking. Die data kunnen belangstellenden kosteloos gebruiken voor een app of een website. De Tilburgse data wordt via ArcGIS Server-services op dataplatform.nl en data.overheid.nl ter beschikking gesteld. Voorbeelden van gegevens die gebruikt kunnen worden, zijn: strooiroutes, locaties van vuilcontainers, honden-uitlaatplekken, openbare toiletten, monumentale bomen, gemeentelijke monumenten en de plekken die zijn aangemerkt als 'beschermd stadsgezicht'.  

Transparant

Deze open datasets zijn bronnen van onbewerkte informatie die openbaar zijn en waar geen rechten van derden voor gelden. Wethouder Erik de Ridder (CDA) van de gemeente Tilburg maakte de datasets openbaar. Hij licht op tilburg.nl daarover toe: "Als gemeentelijke overheid zijn wij transparant. Informatie die we tot onze beschikking hebben, maken we daarom graag vrij toegankelijk. Daarbij houden we uiteraard wel rekening met privacy- en veiligheidsaspecten."

Behoefte

Op de workshop worden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, studenten en overheidsorganisaties verwacht. Het doel is om te horen aan welke data de meeste behoefte is bij burgers, studenten en bedrijven. Ook wil de gemeente toelichten hoe de informatie beschikbaar is gesteld en hoe deze gebruikt kan worden. In een brainstormsessie worden voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen besproken.  

Verder werken aan open data 

De komende tijd gaat het team van Peter Bekkers verder aan de slag. "Naast het opendata-portaal gaan we ook verder met de uitbreiding van ons geoportaal op ArcGIS Online. Het geoportaal laat bewerkte informatie in de vorm van kaarten zien. Deze kaarten zijn in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van een nieuwsitem op tilburg.nl. Het is de bedoeling dat het geoportaal op termijn ook openbaar wordt, zodat een ieder de gewenste informatie tot zich kan nemen, waar en wanneer men wil." Zo blijft de gemeente zich ontwikkelen op het gebied van open data en samenwerken bevorderen. Maar eerst richt Tilburg zich op de verdere voorbereidingen op de komst van de Koning en de vele feestvierders tijdens Koningsdag. 

Meer informatie

Door de recente ArcGIS-ontwikkelingen wordt het samenwerken dankzij open data steeds beter door het platform ondersteund. Het ArcGIS-platform stelt organisaties in staat om eenvoudig kaarten en apps te maken om binnen de organisatie te gebruiken, te integreren op de website of met iedereen te delen. Deze apps helpen samenwerken in de keten, een community verbinden, plannen, projecten en infrastructuur tonen en communiceren met klanten.

In mei organiseert Esri Nederland een roadshow. Deze heeft een technisch karakter en er zal veel gedemonstreerd worden hoe samenwerken in de keten in de praktijk werkt. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: ArcGIS Open Data, ArcGIS-apps, feature layer views, het delen van data en kaarten, StoryMaps en crowdsourcing. Meer in het algemeen wordt besproken: het samenwerken tussen organisaties in portalen, het inrichten van veldwerk en crowdsourcing toepassingen, rapporteren via StoryMaps en apps en data beschikbaar stellen als open data. 

Lees meer over de roadshow

E-mail voor meer informatie over het onderwerp open data naar