Toetsing van waterkeringen inzichtelijk maken met StoryMaps

7 december 2017

In de watersector zijn veel partijen betrokken en vragen de actuele onderwerpen om heldere communicatietools. Mark Broos, adviseur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en Job Nijman, adviseur van KYL, illustreerden tijdens de Esri GIS Conferentie in een presentatie hoe StoryMaps hierbij kunnen helpen, met het toetsen van waterkeringen als voorbeeld.

Beter communiceren
“De belangrijkste winst van StoryMaps is dat we beter kunnen communiceren met middelen die we kunnen koppelen aan de daadwerkelijke data”, zegt Job Nijman. “Het is een combinatie van de beste elementen van andere middelen om kennis en informatie over te dragen, zoals presentaties, portalen en websites. Het is ideaal om een goed verhaal neer te zetten, dat je kunt afstemmen op een bepaald publiek. Visualisaties, zoals kaarten, illustraties en foto's helpen uitstekend bij het versimpelen van technische, inhoudelijke informatie.”

Geschikt voor watersector
Juist voor de watersector komt zo'n communicatietool goed van pas, vindt Nijman. “Doordat de watersector erg in beweging is, met klimaatverandering, nieuwe wetgeving en toetsmethodiek, wordt de vraag om informatie rond wateroverlast, -veiligheid, -zuivering en -kwaliteit te communiceren steeds groter.”

“Veel onderdelen binnen de watersector zijn behoorlijk technisch: dat vraagt om vertaling en versimpeling”, vervolgt Nijman. “Daarbij zijn er veel integrale programma's, waarbij verschillende sectoren betrokken zijn: waterspecialisten, Geo-ICT en juridische afdelingen. De vraag is dan: wat wil je overbrengen en hoe doe je dat?

Mensen met elkaar verbinden
Een concrete toepassing zag Nijman in het beoordelen en toetsen van waterkeringen. “Per 1 januari 2017 is er een nieuwe methode geïntroduceerd om primaire waterkeringen in Nederland te beoordelen op veiligheid”, licht hij toe. “Best complex allemaal, en er is binnen waterschappen veel informatie die ook onderling uitgewisseld wordt door verschillende partijen. Je ziet vooral dat het beheer- en onderhoudsproces steeds meer overloopt in het toetsproces. Het eerste gebeurt in het veld, het laatste gebeurt op kantoor. Die mensen hebben informatie van elkaar nodig. Dit hele proces vraagt om manieren om die mensen met elkaar te verbinden en beter te laten communiceren.”

Samen met Mark Broos onderzocht Nijman  hoe StoryMaps hierin hulp kunnen bieden. Broos: “We brachten in beeld welke stappen we nemen om tot een toetsoordeel te komen. Hoe maken we een dijkvakindeling? Waar kijk je precies naar bij een waterkering? Wat zijn de faalmechanismen?” Met een StoryMap maken ze deze vragen nu inzichtelijk. “Daarnaast krijg je de inspectieresultaten snel in beeld. Maar ook welke vergunningen er zijn verleend en of er risicovolle kabels en leidingen liggen. Na het daaropvolgende grondonderzoek krijg je ook de resultaten daarvan te zien. Ten slotte geven we een technisch oordeel aan de kering, plus het oordeel van de dijkbeheerder.”

Al deze zaken werden eerst in een tabel gezet. Broos: “Maar het is veel begrijpelijker als je het  kunt laten zien! Verder kunnen we tonen hoeveel tijd en geld de toetsing heeft gekost. Ook dat is fijn om interactief te presenteren.” Nijman ziet meer kansen voor het inzetten van StoryMaps in de watersector. “Denk aan wateroverlast op straat, waarbij mensen op hun achtertuin kunnen klikken en meteen de situatie kunnen zien.”