UTZ bespaart audit-tijd met ArcGIS

5 september 2017

Het certificeren van producten zoals koffie en cacao is een proces waar veel bij komt kijken. Er zijn diverse stakeholders bij betrokken, zoals producerende boeren, handelaren die hetproduct opkopen, onafhankelijke auditors die de boeren inspecteren en certificaatverleners. UTZ is als certificaatverlener afhankelijk van goede informatie over het certificeringsproces en heeft daarom besloten in te zetten op digitalisatie en visualisatie van informatie. Het ArcGIS-platform is een belangrijk onderdeel van het innovatieprogramma van UTZ. Hierin wil UTZ data delen met de kleinschalige boeren, waar ze mee samenwerken. 

Keurmerk voor duurzaamheid
UTZ is een duurzaamheidskeurmerk. Het keurmerk staat op koffie, thee, cacao (chocolade) en hazelnoten die afkomstig zijn van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en investeren in goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. Om te bepalen of een certificaat wordt toegekend heeft UTZ betrouwbare en up-to-date informatie nodig. Om de informatievoorziening verder te innoveren zijn ze begonnen met het digitaliseren van een aantal processen.    

Innovatieprogramma
Bij deze digitale vernieuwing wordt gebruik gemaakt van het ArcGIS-platform voor het verzamelen en visualiseren van data om meer inzicht te krijgen. Henk van Rikxoort, innovatieprogramma projectmanager bij UTZ, vertelt: “Boeren kunnen ervoor kiezen om hun data te delen met UTZ. Wij aggregeren de data en visualiseren dit op de kaart om de voortgang naar duurzame productie inzichtelijk te maken.” Ook kan UTZ door het combineren van de data met andere bronnen, gericht informatie aan coöperaties terugkoppelen. Het gaat om informatie die waardevol is voor de bedrijfsvoering, met name rondom duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het productieniveau van boeren en de mate waarin ze met de UTZ-standaard conform zijn. Daarnaast is het mogelijk om door het combineren van locatiedata met satellietbeelden van Global Forest Watch, die ontbossing wereldwijd monitort, alarm te slaan over mogelijke ontbossing in een gebied waarin UTZ-gecertificeerde boeren actief zijn.

Geautomatiseerd locaties checken
Het visualiseren van data op kaarten maakt het ook mogelijk voor de auditors om de boerderijen en hun omgeving te controleren, vanaf hun eigen werkplek. Risicosituaties, zoals een boerderij die te dicht bij een rivier of nationaal park staat, zijn zo direct zichtbaar. In de toekomst voorziet UTZ dat dit kan leiden tot een beter en efficiënter audit systeem, waarbij auditors niet langer alleen steekproefsgewijs op pad gaan, maar gerichter boeren bezoeken die op de kaart problematisch lijken. “Dat noemen wij risk-based auditing. Je kunt het ook omdraaien, we kunnen ook aangeven dat op een bepaald thema juist geen check plaatsvindt, omdat op de kaart aangegeven staat dat alle boeren in een bepaald gebied voldoen aan de eisen. Dit bespaart audit-tijd en dus ook kosten voor boeren en bedrijven in de sectoren waarin we actief zijn”, aldus Van Rikxoort. 

Waterdicht systeem
Op termijn wil UTZ met het innovatieprogramma hun certificeringsysteem verder verbeteren. Van Rikxoort: “We krijgen inzichten die we voorheen niet konden krijgen. Meer transparantie en informatie over de origine, wijze van produceren en de impact op de omgeving is essentieel in de missie van UTZ om duurzame landbouw de norm te maken.”