Data-analyse zorgt voor inzicht NPS bij storingen telecomproviders

26 juli 2018

Hoeveel gebruikers van mijn netwerk bevinden zich in een bepaalde stad, waar komen ze vandaan en hoe lang verblijven ze hier? Hoeveel bewoners, werkenden en passanten worden gedupeerd bij een storing in een bepaalde regio? Telecomproviders willen inzicht in de impact die een storing in een bepaald gebied heeft op de Net Promotor Score (NPS). Door het combineren, analyseren en visualiseren van data zorgen Esri Nederland en Mezuro voor waardevolle inzichten.

Krachtige combinatie

Esri Nederland en Mezuro hebben hun krachten gebundeld door de data, die Mezuro beschikbaar stelt, te analyseren en te visualiseren op de kaart. Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken.  Esri Nederland visualiseert en analyseert geografische informatie op de kaart en zorgt zo voor nieuwe inzichten. Door de data van Mezuro te visualiseren en analyseren zijn nieuwe inzichten verkregen op het gebied van mobiliteit en de impact van verstoringen in het telecomnetwerk.

Inzicht in storingen voor telecomproviders

De data die zijn geanalyseerd biedt belangrijke informatie over de impact van storingen in het telecomnetwerk. De informatie over het aantal mensen in een gebied wordt gecombineerd met storingsdata. Zo is meteen duidelijk hoeveel en welke categorie personen (bewoners, werkenden en passanten) getroffen zijn bij een storing. Dit is belangrijk omdat het belang van een goede dekking voor bewoners en werkenden groter is dan voor passanten. De combinatie van deze informatiebronnen geeft dus een beter beeld van de werkelijke impact van een storing in een mobiele cell vanuit het perspectief van de klant en de invloed daarvan op de loyaliteit (NPS).

Trendanalyse
Historische data , gevisualiseerd op een kaart, maakt duidelijk binnen welke wijken in het verleden veel storingen zijn geweest. Zoomen we in op een bepaalde cell dan wordt duidelijk hoeveel bewoners, werkenden en passanten door een storing getroffen zijn. Een trendanalyse van de informatie in combinatie met informatie over de verkeersstromen in een bepaalde regio laat zien op welke cell, vanuit een klantperspectief, eerder onderhoud gepleegd moet worden. Met deze nieuwe inzichten zijn telecomproviders in staat de loyaliteit (NPS) verder te verhogen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op via contact@esri.nl.