GeoWeb als onderdeel van een Web GIS

16 augustus 2018

GeoWeb heeft in de laatste jaren een duidelijke transitie naar het Web GIS doorgemaakt: zo werkte GeoWeb 3 en GeoWeb 4 nog met een client/server relatie. Met GeoWeb 5 zijn er steeds meer mogelijkheden bijgekomen om content te gebruiken, aan te bieden en te delen via een Web GIS. Hoe werkt GeoWeb als onderdeel van een Web GIS?

Een Web GIS is een modern GIS en werkt op elk device, overal en altijd. Dit is mogelijk, omdat het volledig op webservices is gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat geografische informatie eenvoudig gedeeld wordt via een Web GIS-portaal, zoals ArcGIS Online of Portal for ArcGIS (on-premises).

Door de integratie van deze ArcGIS-portalen in GeoWeb hebben GeoWeb-gebruikers nu de mogelijkheid om hun geo-informatie, zoals kaarten, data, workflows en rapporten, rechtstreeks te delen met collega’s, ketenpartners en externe partijen. Om gebruik te kunnen maken van al deze mogelijkheden is het nodig om in te loggen met een ArcGIS-account. Het voordeel van inloggen met een ArcGIS-account is dat je meteen toegang krijgt tot alle content uit ArcGIS Online of Portal for ArcGIS en dat je ook GeoWeb-content kan aanbieden via dit portaal. Daarmee is het dus mogelijk om alle geo-informatie van de organisatie te bundelen en te ontsluiten via één portaal.

Hierbij een overzicht van alle functies in GeoWeb die bijdragen aan de transitie naar Web GIS:

1. Door in te loggen met een ArcGIS-account in de GeoWeb Manager en de GeoWeb-viewers hebben zowel beheerders als gebruikers rechtstreeks toegang tot openbare en beveiligde ArcGIS-webcontent*. Kaartlagen uit ArcGIS Online of Portal for ArcGIS kunnen daarmee worden toegevoegd aan een GeoWeb-site of rechtstreeks aan de kaart in de GeoWeb-viewer:

GeoWeb zoeken             geoweb webgis

Ook zonder in te loggen met een ArcGIS-account is het mogelijk om gebruik te maken van openbare ArcGIS Content, zoals basiskaarten, basisregistraties en andere openbare webservices waaronder de OGC-services van PDOK.
*Inloggen met een Windows-account is overigens nog steeds mogelijk door een Windows Enterprise-login te configureren in het ArcGIS-portaal.

2. Met behulp van de GeoWeb-edittools kunnen toegevoegde feature layers uit een ArcGIS-portaal vervolgens ook worden bewerkt in de GeoWeb-viewer:

geoweb webgis

3. Een GeoWeb-site kan worden gekoppeld aan een ArcGIS-webmap. Alle veranderingen in de webmap worden daarmee ook zichtbaar in de GeoWeb-site:

geoweb web gis

Andersom kan ook een kaart in GeoWeb worden gepubliceerd als webmap, waardoor deze opgeslagen wordt als item in het ArcGIS-portaal en vanuit daar kan worden gebruikt als onderdeel van webapps, zoals StoryMaps.

geoweb webgis

geoweb webgis

4. Data uit een file geodatabase, die vanuit de GeoWeb-viewer wordt toegevoegd aan de kaart, wordt rechtstreeks geüpload naar het ArcGIS-portaal:

geoweb webgis

geoweb webgis

5. Ook de GeoWeb-viewer kan rechtstreeks worden gepubliceerd naar het ArcGIS-portaal. GeoWeb kan daarmee dus ook als webapp worden aangeboden in het portaal en van daaruit worden opgestart:

geoweb webgis

geoweb webgis

6. Vanaf GeoWeb 5.3 is het mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe Workflow 5-technologie. Hiermee worden workflows opgeslagen als ArcGIS-item, waardoor zij ook kunnen worden gebruikt in webapps die gemaakt zijn met de Web AppBuilder for ArcGIS. Vanaf GeoWeb 5.4 komt ook de nieuwe Reporting 5-technologie beschikbaar, waarmee ook rapport-templates kunnen worden opgeslagen in het ArcGIS-portaal.

web gis

In de nabije toekomst komen nog meer van dit soort GeoWeb-modules beschikbaar voor het printen, zoeken, samenwerken en linken van data. Ook komt er een nieuwe Web Viewer met 3D-functies en een Mobile Viewer waarmee ook offline gewerkt kan worden. Deze modules sluiten naadloos aan op het Web GIS-principe: het eenvoudig toegankelijk maken van geografische informatie voor iedereen en op elk device.

ArcGIS Content en de ArcGIS-portalen integreren op allerlei vlakken steeds meer met GeoWeb. Deze 6 mogelijkheden laten zien dat GeoWeb steeds meer op een Web GIS wordt gebaseerd, waardoor online samenwerken steeds eenvoudiger wordt.

Meer informatie

Mocht u willen weten over GeoWeb of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via contact@esri.nl!