Kaartlagen verkeersongevallen en wateroverlast nieuw in ArcGIS Content

10 april 2018

Het content-team van Esri Nederland heeft tijdens de jaarlijkse Esri GIS Tech nieuwe content gelanceerd. Het gaat om kaartlagen over verkeersongevallen en themakaarten over wateroverlast uit de Klimaateffectatlas. 

verkeersongevallenVerkeersongevallenkaart is nu beschikbaar

Er is een nieuwe webservice beschikbaar in ArcGIS Online met open data van verkeersongevallen. Hierin wordt de volledige historie van ongevallen over de periode van 2003 tot 2016 weergegeven. In de service zit informatie over de ongevallen, zoals de datum en tijd, de afloop, het aantal slachtoffers, de omstandigheden bij het ongeluk en nog veel meer. In de toekomst wordt meer informatie toegevoegd aan de verkeersongevallenkaart.

De data in deze webmap is afkomstig van het Bestand Geregistreerde Verkeersongevallen en Netwerk (BRON). In dit bestand zijn alle ongevallen meldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Rijkswaterstaat stelt de BRON-data en handleiding beschikbaar. 

Naast deze webservice stelt Esri Nederland ook een file geodatabase beschikbaar. Deze is te downloaden door lid te worden van de groep Datasets - Esri Nederland.

wateroverlastThema ‘wateroverlast’ uit Klimaateffectatlas beschikbaar

In samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) stelt Esri Nederland informatie uit de Klimaateffectatlas beschikbaar. Tijdens de Esri GIS Tech is het tweede thema ‘wateroverlast’ beschikbaar gesteld. Eerder volgende ook al het thema ‘overstroming’. Binnenkort zullen de overige thema’s: droogte en hitte ook beschikbaar komen.
Lees meer hierover

Meer informatie

Heeft u vragen over de datasets die het content-team van Esri Nederland beschikbaar stelt? Neem dan contact met ons op via content@esri.nl. Ook wanneer u graag andere landelijke open datasets terugziet, informeer ons dan via dit e-mailadres.