Nieuw in ArcGIS Content

27 juni 2018

Het content-team van Esri heeft enkele nieuwe content gelanceerd. Lees hieronder wat er allemaal is toegevoegd aan ArcGIS Content.

bodemkaartBodemkaart van Nederland

Vanaf nu is de Bodemkaart van Nederland beschikbaar als ArcGIS Content. De Bodemkaart geeft inzicht in de opbouw van de bodem. De data uit de Bodemkaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In de Bodemkaart wordt informatie gegeven over de samenstelling van de bodem, boven- en ondergrond en extra informatie over bijvoorbeeld de textuur en het kalkverloop. Deze data is verkregen door het maken van boorprofielen van de bodem tot ongeveer 1 meter diep. Er wordt een onderscheid gemaakt in meer dan 300 verschillende bodemeenheden.

De bodemkaart is beschikbaar als webmap, tiled service en feature service. Daarnaast wordt er een file geodatabase aangeboden in de groep Datasets – Esri Nederland. Bekijk hier hoe u lid kunt worden van deze groep.

Thema's Klimaateffectatlas beschikbaar

In samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) stelt Esri Nederland informatie uit de Klimaateffectatlas beschikbaar als onderdeel van ArcGIS Content. De laatste twee thema’s ''Droogte''
 en ''Hitte'' zijn nu ook beschikbaar, waamee de Klimaateffectatlas compleet is. Naast deze thema’s zijn ook de thema’s ''Overstroming'', ''Wateroverlast'' beschikbaar. Alle 74 lagen uit de Klimaateffectatlas zijn te vinden in de groep Klimaateffectatlas.

Luchtfoto’s door de jaren heen

Voor veel gebruikers is niet alleen de meest recente luchtfoto van belang, maar ook de luchtfoto’s van voorgaande jaren om bijvoorbeeld ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarom biedt Esri Nederland, naast de Luchtfoto 25 cm van 2017, samen met CycloMedia ook de luchtfoto’s van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 aan. Deze zijn beschikbaar in ArcGIS en direct te gebruiken in uw kaart. Bekijk de luchtfoto’s

Wereldwijde Sentinel-2-beelden

Esri biedt nu een wereldwijde dekking voor Sentinel-2-beelden. Deze beelden hebben een resolutie van 20 m per pixel. De imagery wordt dagelijks geüpdatet met nieuwe scenes en bevat beelden van de afgelopen 14 maanden.

De BGT-service is weer actueel

De issues rondom PDOK met de BGT zijn grotendeels verholpen. De BGT-download en service wordt weer maandelijks geactualiseerd. Bekijk de BGT-mapservice

Topo RD beschikbaar als vector basiskaart

Esri biedt al jaren verschillende basiskaarten aan in het ArcGIS-platform, zowel met de Web Mercator-projectie als in het Rijksdriehoekstelsel (RD). Vanaf heden wordt ook de RD-variant aangeboden als vector tile basiskaart. Lees meer 

OpenStreetMap als vector basiskaart

Esri biedt de OpenStreetMap aan als vector basiskaart. De nieuwe vector basiskaart is opgenomen bij de standaard vector basiskaartengroep die Esri aanbiedt. Hiermee breidt Esri haar aanbod aan vector basiskaarten verder uit met een kaart die wereldwijd een rijke bron van informatie toont.

Meer informatie

Heeft u vragen over de datasets die het content-team van Esri Nederland beschikbaar stelt? Neem dan contact met ons op via content@esri.nl. Ook wanneer u graag andere landelijke open datasets terugziet, informeer ons dan via dit e-mailadres.