Nieuw in ArcGIS Content: thema ‘overstroming’ uit de Klimaateffectatlas

13 maart 2018

In samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) stelt Esri Nederland informatie uit de Klimaateffectatlas beschikbaar als onderdeel van ArcGIS Content. Het eerste thema 'overstroming' is al online. Binnenkort volgen de overige thema’s: wateroverlast, droogte en hitte. Handig voor onder meer lokale overheden, die klimaatstresstesten gaan uitvoeren.

Bekijk het thema 'overstroming'

klimaateffectatlasKlimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas geeft een eerste indruk van de toekomstige dreigingen op het gebied van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Van elk van deze thema’s komt een webmap beschikbaar waarin overzichtelijk alle lagen van dat thema worden weergegeven. De kaartlagen beschikken over pop-ups, waardoor het mogelijk is om snel de juiste informatie te verkrijgen. “Doordat de Klimaateffectatlas nu beschikbaar is in ArcGIS, is het voor gebruikers eenvoudig om deze kaarten te combineren met hun eigen gegevens, zonder te hoeven downloaden. Daarnaast helpt het ook om een grotere groep gebruikers te bereiken”, vertelt Arjen Koekoek, adviseur bij Climate Adaptation Service.

Klimaatstresstesten

De komende jaren zullen gemeenten klimaatstresstesten moeten uitvoeren om de kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte te bepalen. Dit staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarmee Nederland wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Doordat Esri de data uit de Klimaateffectatlas beschikbaar stelt in de Levende Atlas, kunnen gemeenten deze data gebruiken in ArcGIS om meer inzicht te verkrijgen voor de klimaatstresstesten. Koekoek: “De landelijke Klimaateffectatlas helpt om een eerste indruk te krijgen van de kwetsbaarheid van een gebied voor de effecten van klimaatverandering. Gemeenten gaan hier de komende tijd mee aan de slag. Een eerste stap daarbij is de landelijke standaard stresstest op basis van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas helpt voor agendering en bewustwording. Deze stap heeft vooral meerwaarde voor gemeenten die nog niet of weinig met klimaatadaptatie doen.”


Ook voor waterschappen is deze data nuttig, omdat het relevante informatie bevat die van invloed kan zijn op keuzes die gemaakt worden op het waterbeheer. De waterschappen kunnen hierdoor bijvoorbeeld eenvoudig informatie opvragen en combineren met eigen data. Deze inzichten kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Klimaateffectatlas of andere content? Neem dan contact met ons op via content@esri.nl.